Objawy raka trzustki. Jak wyglda diagnostyka i leczenie tego nowotworu?

Rak trzustki to wyjtkowo trudny przeciwnik. Szans na wyleczenie maj tylko ci pacjenci, u ktrych choroba zostanie wykryta bardzo wczenie, problem jednak w tym, rak trzustki nie daje charakterystycznych objaww i bardzo trudno zauway sygnay, ktre wysya organizm. Jakie s objawy raka trzustki i jak z nim walczy?

Rak trzustki to choroba, ktra czciej dotyka mczyzn (8 przypadkw na 100 tys. mczyzn) ni kobiet (4–5 przypadkw na 100 tys. kobiet). Niestety nie s znane czynniki, ktre sprzyjaj tworzeniu si zmian nowotworowych w obrbie tego narzdu. Wiadomo jednak, e choroba najczciej dotyka osoby po szedziesitce (stanowi 80 proc. chorych). Znacznie czciej dotyka te osoby zmagajce si z:

 • cukrzyc,
 • przewlekym zapaleniem trzustki,
 • chorob wrzodow (zwaszcza t, ktra jest le leczona i doprowadzia do niedokwanoci soku odkowego).

Rozwojowi raka trzustki sprzyja take palenie papierosw oraz czste siganie po alkohol (szczeglnie grone jest poczenie jednego i drugiego). Badania jednoznacznie dowodz, e raka trzustki mona czy z diet. Prawdopodobiestwo wystpienia tego nowotworu ronie u osb, ktre:

 • bardzo czsto jedz miso,
 • nie ograniczaj wglowodanw,
 • czsto sigaj po tuszcze pochodzenia zwierzcego, zwaszcza te zawierajce nienasycone kwasy tuszczowe.

To ryzyko mona zmniejszy wzbogacajc menu o produkty bogate w bonnik i witamin C oraz czciej sigajc po ryby, wielonienasycone kwasy tuszczowe i oleje rolinne.

Coraz czciej mwi si take o wpywie rodowiska. Zakada si, e na raka trzustki mog zachorowa osoby, ktre na co dzie stykaj si np. z toksynami, pestycydami, chlorkami metylenu, benzydyn, DDT.

Coraz wiksz popularno zdobywa take teoria, ktra mwi, e rak trzustki moe mie zwizek z jedn z mutacji genetycznych. Trzeba jednak pamita, e adna mutacja nie przesdza o tym, e zachorujemy. Sugeruje ona jedynie, e by moe znajdujemy si w grupie ryzyka, jednak to, czy choroba si u nas rozwinie zaley przede wszystkim od nas i od stylu ycia, jaki prowadzimy.

Rak trzustki - objawy choroby

Rak trzustki czym si objawia? Rak trzustki moe rozwija si bardzo dugo i nie dawa przy tym adnych objaww. Te najbardziej charakterystyczne objawy raka trzustki pojawiaj si dopiero wtedy, gdy choroba jest ju mocno zaawansowana. To, co powinno zaniepokoi i sprowokowa dobada, to przede wszystkim:

 • ble w rodkowej czci plecw (zazwyczaj bl jest bardzo silny i przeszywajcy, zdarza si, e promieniuje do rodkowej czci grzbietu, jego obecno to konsekwencja naciekania guza na splot trzewny lub przestrze zaotrzewnow lub zapalenia trzustki),
 • nietolerancja glukozy,
 • taczka,
 • utrata masy ciaa,
 • powikszenie woreczka ciowego.

Rak trzustki objawy dodatkowe:

 • nudnoci,
 • wymioty,
 • biegunki na zamian z zaparciami,
 • gorczka,
 • anemia,
 • zakrzepowe zapalenie y
 • wyczuwalny guz w okolicach ppka, czyli w nadbrzuszu.

Trzeba mie jednak wiadomo, e skala i nasilenie zmian zale od rodzaju nowotworu. Niestety u niemal 20 proc. chorych zmiany s tak rozlege, e medycyna nie wiele jest wstanie zaoferowa.

Niezwykle rzadk odmian raka trzustki jest insulinoma, tzw. nowotwr endokrynny, czyli taki, ktry produkuje hormony. Ten rodzaj nowotworu pojawia si przede wszystkim u kobiet midzy 40 a 50 rokiem ycia. Do objaww takiego nowotworu trzustki nale:

 • tachykardia,
 • koatanie serca,
 • ble okolicy przedsercowej,
 • poty
 • objawy neurologiczne (leniwa reakcja renic, zaburzenia widzenia, napady padaczki, depresja, spltanie).

Niestety – ze wzgldu na objawy ze strony ukadu neurologicznego – bywa rozpoznawany do pno, gdy wikszo chorych w pierwszej kolejnoci trafia na oddzia neurologiczny.

Rak trzustki – diagnoza

Jak dotd nie opracowano testu, ktry pozwoliby szybko i jednoznacznie okreli, czy przyczyn problemw jest rak trzustki, czy te inne schorzenie. Obecnie – w pierwszej kolejnoci – u chorych z podejrzeniem nowotworu trzustki wykonuje si badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej. Jeli pojawiaj si wtpliwoci lekarza zleca badania obrazowe m.in. tomografia komputerowa, badanie endoskopowe (EPCW), biopsja cienkoigowa (BAC), laparoskopia z biopsj i ultrasonografia laparoskopowa, rezonans magnetyczny (MRI). Dziki temu lekarz moe nie tylko postawi diagnoz, ale przede wszystkim oceni czy nie doszo do przerzutw (jeli si pojawiy to sprawdzi gdzie si pojawiy i jak s rozlege) i jak dua jest zmiana.

Rak trzustki markery. Dodatkowo, aby ustali typ nowotworu, pobiera si krew od chorego i sprawdza stenie markerw nowotworowych.

Rak trzustki – leczenie

Jakie s rokowania rak trzustki? A 80 proc. pacjentw trafia do lekarza, gdy choroba jest ju na tyle zaawansowana, e moliwe jest jedynie leczenie paliatywne, ktrego zadaniem jest tylko ulenie w blu, ale i zapewnienie moliwie jak najwyszej jakoci ycia. Tym samym wykonuje si zabiegi polegajce na zniszczeniu nerww splotu trzewnego, co znosi bl. W sytuacji, gdy niemoliwe jest chirurgiczne zniszczenie nerww splotu trzewnego, rozpoczyna si podawanie pochodnych morfiny, bowiem dolegliwoci blowe s objawem dominujcym w raku trzustki. Niekiedy przeprowadza si tzw. odbarczenie drg ciowych i przewodu pokarmowego. Podczas zabiegu zespala si ze sob drogi ciowe (przewodu ciowego lub pcherzyka ciowego) z jelitem.

Dodatkowo chory powinien otrzymywa niewielkie, bogate w biako i wysokokaloryczne, ale beztuszczowe posiki. Konieczne jest take podawanie enzymw trzustkowych (s niezbdne do trawienia) i nawadnianie pacjenta. W niektrych przypadkach konieczne jest ywienie pozajelitowe. 

To rwnie moe ci zainteresowa: