Wirusowe zapalenie wtroby typu B (WZW B): objawy, leczenie

Wirusowe zapalenie wtroby (WZW) typu B, nazywane rwnie taczk wszczepienn, czy taczk typu B, to jedna z najgroniejszych chorb zakanych. Co gorsza, choroba dugie lata moe pozosta w ukryciu i nie dawa adnych objaww.

Za wirusowe zapalenie wtroby typu B odpowiada wirus HBV. Patogen trafia zazwyczaj do organizmu na trzy sposoby:

  • w czasie stosunku seksualnego (bez zabezpieczenia)
  • poprzez kontakt z krwi zakaonej osoby
  • przy porodzie (zdarza si w czasie porodu naturalnego wirus przechodzi z matki na dziecko.

Zdarza si, e wirusowe zapalenie wtroby typu B pojawia si u osb, ktre przyjmuj narkotyki i korzystaj ze strzykawek, ktrych ju kto przed nimi uywa (szacuje si nawet 1/5 chorych w wieku midzy 21 a 40 lat zarazia si wanie w ten sposb). Do ponad 60 proc. wszystkich zakae WZW typu B dochodzi w przychodniach czy szpitalach, i co ciekawe, wirus znacznie czciej pojawia si na oddziaach, na ktrych nie wykonuje si adnych wikszych zabiegw. rdem zakaenia jest zazwyczaj le wysterylizowany sprzt lub inne zaniedbania higieniczne personelu, np. niedokadne mycie rk lub niezmienienie rkawiczek. Zdarza si, e wirus przenosi si na kolejn osob w trakcie gastroskopii, dializy czy zakadania cewnika.

Przyczyn zakaenia ludzi modszych czciej s kontakty seksualne, zabiegi w zakadach fryzjerskich, kosmetycznych, stomatologicznych czy salonach tatuau. Do zakaenia moe doj nawet w siowni. Wirus zapalenia wtroby typu B jest od 50 do 100 razy bardziej zakany ni wirus HIV.

Zobacz wideo

Wirusowe zapalenie wtroby typu B – objawy

Wirusowe zapalenie wtroby typu B prowadzi do uszkodzenia miszu wtroby i w pierwszej fazie rozwoju moe dawa objawy podobne do grypy. U zakaonych wirusem HBV obserwuje si:

  • gorczk,
  • ble mini i staww,
  • brak apetytu,
  • oglne osabienie i zmczenie.

Dopiero w zaawansowanej postaci choroby pojawiaj si dolegliwoci, ktre sugeruj uszkodzenie wtroby, do najbardziej charakterystycznych naley taczka. Podwyszony poziom bilirubiny (barwnika wytwarzanego przez wtrob) powoduje, e  biaka oczne oraz skra s delikatnie zacone. Dodatkowo stolec staje si bardzo jasny, mocz ma barw piwa, pojawia si bl z prawej strony brzucha (tu pod ebrami), wtroba i ledziona powikszaj si.

Wirusowe zapalenie wtroby typu B – diagnostyka

Mao specyficzne objawy sprawiaj, e postawienie diagnozy tylko w oparciu o symptomy jest niezwykle trudne. Co gorsza, u czci pacjentw z ostr postaci choroby, nie dzieje si nic co mogoby skoni do wizyty u lekarza.

W przypadku pacjentw, u ktrych w oparciu o wywiad moe istnie prawdopodobiestwo, e przyczyn problemw moe by wirusowe zapalenie wtroby typu B, w pierwszej kolejnoci wykonuje si badania krwi. W pobranej od pacjenta prbki szuka si zazwyczaj dwch rzeczy:

  • Po pierwsze przeciwcia (antygenHBs), ktre ukad immunologiczny wytwarza w chwili gdy wirus przeniknie do organizmu i prbuje go zwalczy. Czasem to si udaje, bo sama obecno tych specyficznych przeciwcia wcale nie oznacza, e kto jest chory. Bardzo czsto rozpoznawane s u osb, ktre przeszy zakaenie i zazwyczaj nawet nie wiedziay, e byy zakaone.
  • Drugim parametrem jest DNA wirusa. Jeli wynik bdzie pozytywny, zazwyczaj nie ma ju adnych wtpliwoci, co dolega choremu. 

Wirusowe zapalenie wtroby typu B – leczenie

Blisko 90 proc. chorych dziki nowoczesnym lekom udaje si cakowicie wyleczy. Dotyczy to jednak tylko tych osb, u ktrych choroba nie przesza w posta przewlek. W przypadku tej grupy pacjentw (stanowi oni ok. 10 proc. wszystkich zakaonych) leczenie jest bardzo trudne i rozcignite w czasie. Najlepsze efekty daje terapia lamiwudyn.

U osb z przewlekym wirusowym zapaleniem wtroby typu B choroba moe doprowadzi do rozwoju bardzo nieprzyjemnych powika. Najczciej u zakaonych pojawia marsko wtroby, ktra moe prowadzi do wodobrzusza, zaburze czynnoci mzgu (tzw. encefalopatii) czy krwawienia z ylakw przeyku. W konsekwencji dochodzi do rozwoju raka pierwotnego wtroby, a nawet zgonu. Czsto jedyn szans na przeycie jest przeszczepienie wtroby.

Mimo e o zakaenie wirusem HBV, odpowiedzialnym za rozwj wirusowego zapalenia wtroby typu B nie trudno, to przed chorob mona si bardzo skutecznie broni. Wystarczy wykona stosowne szczepienie.

Aby uzyska pen odporno naley przyj trzy osabione dawki wirusa. Po podaniu pierwszej szczepionki, drug podaje si po miesicu, trzeci po upywie szeciu miesicy.

Osoby mode, aktywne i lubice egzotyczne podre powinny rozway przyjcie podwjnej szczepionki, czyli takiej, ktra chroni take przez WZW A, czyli wirusowym zapaleniem wtroby typu A (nazywanym taczk pokarmow). Wystarcz 3 dawki podwjnej szczepionki, by zabezpieczy si przed obydwoma chorobami.

To rwnie moe ci zainteresowa: