Delirium może być wczesnym symptomem COVID-19 u starszych osób

Delirium nie jest powszechnie kojarzone z COVID-19. Może jednak dotykać zakażone starsze osoby, a także tych, którzy są pod respiratorem lub mają ciężką postać choroby.

- Majaczenie lub dezorientacja u starszych osób mogą być wczesnym sygnałem COVID-19, nawet jeśli nie widzimy typowych objawów choroby - uważają naukowcy z Uniwersytetu Massachusetts. Wraz z grupą naukowców z kilku innych placówek medycznych w USA przeanalizowali symptomy COVID-19 pojawiające się u starszych hospitalizowanych pacjentów w wieku powyżej 65 lat. Wyniki badań opublikowało czasopismo naukowe JAMA Network Open.

- Delirium jest powszechne wśród starszych pacjentów oddziałów ratunkowych (SOR) i wiąże się z ciężkim przebiegiem choroby i wyższą śmiertelnością. Często też pozostaje nierozpoznane - czytamy w artykule. - Majaczenie, dezorientacja, nieuwaga, splątanie oraz inne zaburzenia poznawcze są bowiem częstym objawem infekcji u starszych osób. Dzieje się tak dlatego, że układ odpornościowy ludzi w podeszłym wieku inaczej reaguje na infekcję, niż u młodych osób.

Naukowcy zadali sobie pytanie, jak często zakażone COVID-19 starsze osoby pojawiają się na oddziale ratunkowym już z majaczeniami oraz jakie są wtedy wyniki leczenia.

Zobacz wideo Niemal połowa testów na COVID-19 z wynikiem pozytywnym. „Zupełnie mnie to nie dziwi”

Delirium jako objaw COVID-19 wiąże się ze złymi rokowaniami

W ramach wieloośrodkowego badania kohortowego przebadano grupę 817 starszych pacjentów, którzy byli hospitalizowani z powodu COVID-19 na oddziałach SOR w siedmiu ośrodkach w różnych regionach Stanów Zjednoczonych. Wśród nich prawie połowa to byli mężczyźni, a średni wiek badanych wyniósł 78 lat.

Ponad jedna czwarta przyjętych do szpitala pacjentów miała takie objawy, jak delirium. Natomiast co trzeci chory nie miał typowych symptomów COVID-19, takich jak duszności, kaszel lub gorączka. U 16 procent badanych majaczenie było głównym objawem zakażenia SARS-CoV-2.

Majaczenie było szóstym pod względem częstości występowania objawem koronawirusowej choroby u starszych osób, po gorączce, dusznościach, niskim poziomie natlenienia krwi, kaszlu i osłabieniu

- czytamy w artykule.

Na majaczenia częściej cierpieli pacjenci powyżej 75 roku życia, przybywający z domów opieki lub mieszkający z opiekunką, stosujący wcześniej leki psychoaktywne, z zaburzeniami wzroku lub słuchu, po udarach lub z chorobą Parkinsona. Majaczenie wiązało się ze złymi wynikami leczenia szpitalnego i często ze zgonem pacjenta.

- Nasze badania mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia wczesnego rozpoznania COVID-19 u starszych osób przez lekarzy pierwszego kontaktu - piszą w podsumowaniu autorzy badania.

Źródła: WebMed.com, JAMA Network Open

Więcej o: