Dezorientacja: przyczyny, objawy i leczenie

Dezorientacja oznacza, że nie jesteśmy świadomi miejsca, w którym się znajdujemy, a także nie rozpoznajemy własnej osoby, własnej tożsamości. Powody dezorientacji mogą być natury psychicznej lub być też przejawem rozwijających się chorób mózgu. Od uczucia dezorientacji zaczyna się wiele chorób, takich jak choroba Alzheimera i zespoły otępienne.

Dezorientacja - czym jest, czego dotyczy? Jakie są objawy dezorientacji?

Dezorientacja to utrata lub zaburzenie orientacji co do czasu, miejsca i sytuacji w jakiej znajduje się dana osoba, orientacji co do własnej osoby. Taka dezorientacja towarzyszy chorobom psychicznym, ale także upojeniu alkoholowemu i używaniu środków psychotropowych. Może być też objawem kilku chorób o naturze organicznej, a także towarzyszyć chorobom otępiennym. Dezorientacji doświadczają zarówno dzieci, jak i dorośli w każdym wieku, chociaż najczęściej dotyczy jednak starszych osób.

To doświadczenie często wiąże się z innymi symptomami, takimi jak:

 • omamy, urojenia i inne zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia koncentracji
 • pobudzenie psychoruchowe lub letarg
 • zawroty głowy
 • splątanie
 • kłopoty ze snem
 • wahania nastroju
 • stany lękowe
 • kłopoty z pamięcią, amnezja
 • problemy z mową
 • obojętność, wycofanie się

W stanie dezorientacji występuje niemożność podjęcia decyzji, brak samodzielności, zmieszanie. Zaczyna szwankować pamięć, czasem przestaje się poznawać nawet najbliższych. W rezultacie osoba, która straciła orientację w rzeczywistości, wycofuje się z życia. U dzieci natomiast dezorientacja jest często związana z przełomowymi wydarzeniami w życiu, nadmiarem stresu.

Zobacz wideo

Dezorientacja - przyczyny zaburzenia

Krótkotrwałe, przemijające uczucie dezorientacji, przydarza się każdemu zdrowemu człowiekowi od czasu do czasu, chociażby po przebudzeniu się z głębokiego snu. Niepokój powinna wzbudzać ciągła dezorientacja, trwający dłużej stan nieświadomości co do miejsca i czasu.

Dezorientacja może mieć bardzo wiele przyczyn. Wśród nich znajduje się choroba Alzheimera i inne zespoły otępienne. Zazwyczaj pierwszymi symptomami chorób otępiennych, demencji starczej itp. jest właśnie uczucie dezorientacji.

Za uczucie dezorientacji odpowiada majaczenie, czyli delirium, stan dezorientacji i zaburzenia zdolności poznawczych, do którego dochodzi w wyniku zatrucia, zażywania substancji psychoaktywnych, a także w wyniku chorób o podłożu organicznym.

Dużą grupą chorób, przyczyniających się do zaburzeń orientacji, są choroby neurologiczne, a wśród nich wszelkie guzy mózgu, nowotwory ośrodkowego układu nerwowego. Zazwyczaj też dezorientacja występuje po udarze mózgu, czy też po niedotlenieniu. Podobnie po ataku padaczki, po przebudzeniu się z snu popadaczkowego, pierwszym odczuciem jest dezorientacja. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mózgu i inne infekcje mózgu, wstrząsy, w tym wstrząs krwotoczny i septyczny, hipotermia i gorączka.

Dezorientacja może pojawić się w wyniku zaburzeń elektrolitowych i przy odwodnieniu organizmu, w przypadku niektórych chorób endokrynologicznych, takich jak niedoczynność i nadczynność tarczycy. Wymienia się również zaburzenia w poziomie glukozy we krwi, hipotonię, czyli niedociśnienie tętnicze, niewydolność nerek.

No i na koniec dezorientacja towarzysząca chorobom psychicznym, w tym zaburzeniom urojeniowym, a także zaburzeniom nastroju, lękowym oraz zaburzeniom osobowości.

Dezorientacja - leczenie

Dezorientacji samej w sobie się nie leczy, ponieważ jest tylko objawem innej dysfunkcji organizmu. Należy więc leczyć chorobę, która leży u podstaw. Niestety, najmniej sukcesów w leczeniu związanych jest z chorobami mózgu, chorobami neurodegeneracyjnymi, które też dają trwałe objawy dezorientacji. W przypadku zaburzeń o charakterze przejściowym wystarczy na przykład nawodnienie organizmu, aby objawy ustąpiły.

Więcej o: