Czym są choroby somatyczne i jak sobie z nimi radzić?

Choroby somatyczne, a właściwie choroby psychosomatyczne, to specyficzne zaburzenia działania organizmu ludzkiego mające bezpośredni związek z problemami psychicznymi. Mogą to być poważne choroby psychiczne, takie jak na przykład schizofrenia lub nerwica natręctw, jak również mogą to być przewlekłe zjawiska psychiczne dotykające osoby w sposób ciągły lub okresowo nawracający. Problem może być też zupełnie odwrotny i osoby chore na choroby somatyczne przyczyny mogą mylić ze skutkami. Długotrwała choroba fizyczna może się bowiem przekładać na poważne problemy fizyczne.

Jakie są najczęstsze choroby somatyczne?

Opisując choroby somatyczne definicja książkowa potrafi dotykać kontrowersyjnych kwestii. Często bowiem nie ma bezpośrednich dowodów na związek zjawisk psychicznych ze zjawiskami fizycznymi (somatycznymi) i twierdzenia opierają się bardziej na koincydencji niż realnej korelacji.

Obecnie do chorób somatycznych zalicza się przede wszystkim:

Cukrzyca jest wyjątkowo kontrowersyjną pozycją na liście, ponieważ brak jest bezpośrednich związków o naturze czysto fizycznej i powiązanie jest raczej spekulatywne. Do lat osiemdziesiątych wierzono także, że najważniejszą chorobą psychosomatyczną są wrzody żołądka i dwunastnicy. Miał je wywoływać stres. Dzisiaj wiemy, że jest to choroba bakteryjna, którą można z łatwością wyleczyć antybiotykiem.

Cukrzyca: problem narodowy, a wiemy o niej tak niewiele. Poznaj najważniejsze fakty (nie mity)

Choroby somatyczne mające wpływ na choroby układu krążenia

Najlepiej udokumentowane są związki chorób somatycznych z układem krążenia. Choroby somatyczne objawy mają zwykle powiązane z ogólnym stanem organizmu. Dlatego jeśli ktoś żyje w przewlekłym stresie, można być pewnym, że ma wysokie ciśnienie tętnicze i jest narażony na rozwinięcie się nie tylko przerostu lewej komory serca, ale także szeregu innych schorzeń bezpośrednio wywołanych przez działanie czynnika psychicznego.

Depresja a choroby somatyczne

Zdecydowanie najbardziej aktywne wysiłki są obecnie podejmowane w celu zidentyfikowania wpływu depresji na rozwijanie się chorób somatycznych oraz na poznanie wpływu chorób na rozwijanie się samej depresji. Nie ma wątpliwości, że jest to zależność dwukierunkowa.

Bardzo często pierwszym objawem klinicznym depresji, występującym jeszcze zanim pojawi się złe samopoczucie psychiczne, jest zespół jelita wrażliwego charakteryzujący się przewlekłymi stanami zapalnymi jelita, wzdęciami, problemami z wchłanianiem substancji pokarmowych i odczuwaniem bólu o różnym nasileniu.

Spekuluje się, że ta dolegliwość przewodu pokarmowego to choroba somatyczna będąca pierwszym objawem depresji, a bezpośrednim powodem występowania niepożądanych zjawisk właśnie w rejonie jelita cienkiego jest istnienie wyjątkowo aktywnego połączenia pomiędzy mózgiem i tą częścią organizmu. Pojawiają się również głosy, że to zaburzenia jelitowe mogą być czynnikiem wywołującym depresję.

To również może cię zainteresować:

Więcej o: