Jak się dostać na odwyk narkotykowy? [leczenie zamknięte, skierowanie, NFZ]

Jak się dostać na odwyk narkotykowy? Leczenie uzależnienia od narkotyków to skomplikowany i trudny proces. Terapia w ośrodku jest postrzegana jako jedna z najbardziej skutecznych.

Leczenie zamknięte narkomanii. Dlaczego jest najbardziej skuteczne?

Co sprawia, że leczenie zamknięte narkomanii jest bardziej skuteczne? Przede wszystkim w trakcie odwyku pacjent podlega zarówno opiece medycznej, jak i psychologicznej. W trakcie pobytu w ośrodku poddawany jest zabiegom i terapiom, które doraźnie mają uleczyć jego ciało, ale docelowo dotyczą przede wszystkim sfery psychicznej. Umieszczenie danej osoby w ośrodku sprawia, że nie ma ona kontaktu z narkotykami. Nie jest też narażona na pokusy, których nie brakuje w jej dotychczasowym środowisku.  

Co do zasady leczenie uzależnienia od narkotyków obejmuje:

  • detoksykację
  • rehabilitację
  • leczenie postrehabilitacyjne 

Etap detoksykacji przebiega w trakcie leczenia stacjonarnego. Pacjent musi się wówczas znajdować pod opieką lekarską, bo występujące później objawy zespołu abstynencyjnego mogą być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Następująca później psychoterapia ma na celu uświadomienie uzależnionemu problemu, wskazanie nowych schematów postępowania i nauczenie życia bez używek. 

Skierowanie na leczenie zamknięte NFZ - kto finansuje?

Kto finansuje pobyt w ośrodku ze skierowaniem na leczenie zamknięte? NFZ stosuje się w tym zakresie do Art. 26 ust. 5 ustawy ''O przeciwdziałaniu narkomanii''. Wynika z niego, że leczenie i rehabilitację osoby uzależnionej prowadzi się bez pobierania opłat niezależnie od tego, gdzie na terytorium kraju mieszka. Ośrodki prowadzące takie leczenie oferują też bezpłatną terapię dla współuzależnionych. Dotyczy ona współmałżonków lub dzieci pozostających z osobą uzależnioną w jednym gospodarstwie domowym. 

Oprócz lecznictwa finansowanego ze środków publicznych istnieje również prywatne. W pełnopłatnych ośrodkach osoby leczone uiszczają opłatę za każdy dzień pobytu. Często stawki to ok. 300 - 500 zł. Cenę kilkutygodniowego pobytu należy więc szacować jako kilka lub kilkanaście tysięcy zł.  

Odwyk narkotykowy na NFZ. Ile trwa?

Ile trwa odwyk narkotykowy na NFZ? Długość tego etapu leczenia uzależniona jest od praktyki przyjętej w danym ośrodku i tego, jaka jest sytuacja zdrowotna pacjenta. Minimalna długość to kilka tygodni, jednak zwłaszcza w przypadku osób uzależnionych od narkotyków twardych czas ten się wydłuża - niekiedy znacznie. Jeśli chodzi o prywatne lub finansowane przez NFZ leczenie stacjonarne, to może ono przebiegać na trzy sposoby:

  • krótkoterminowo -  obejmuje od pięciu do ośmiu tygodni, które traktowane są jako wstępny etap leczenia
  • średnioterminowo - leczenie trwa do ośmiu miesięcy
  • długoterminowo - czas leczenia zasadniczego trwa nawet do dwóch lat 
Zobacz wideo Marihuana w Europie. Gdzie za używkę grozi więzienie?

Odwyk narkotykowy - skierowanie. Kto wydaje dokument?

Kto może skierować chorego na odwyk narkotykowy? Skierowanie może być wydane zarówno przez lekarza rodzinnego, jak i psychiatrę. Musi być ono wyraźnie oznaczone jako ''skierowanie do szpitala psychiatrycznego''. Posiada ważność 14 dni od daty jego wypisania.   

Odwyk narkotykowy - skierowanie bez zgody pacjenta

Co jeszcze warto wiedzieć jeśli chodzi o odwyk narkotykowy? Skierowanie lekarskie nie jest jedyną metodą na znalezienie się na leczeniu stacjonarnym w ośrodku. Bardzo rzadko, ale jednak stosuje się leczenie przymusowe. Dotyczy ono:

  • uzależnionych poniżej 18 roku życia
  • osób, które popełniły przestępstwo w związku z zażywaniem narkotyków, ale wymierzoną im karę zawieszono
  • narkomani, u których rozwinęła się choroba psychiczna i stwarzają niebezpieczeństwo dla siebie lub innych

Zobacz też: Metamfetamina - działanie, uzależnienie, wpływ na organizm

Więcej o: