Jak pomóc osobie uzależnionej od leków? Czy natychmiastowe przerwanie ich zażywania jest możliwe?

Jak pomóc osobie uzależnionej od leków, która zmaga się z poważną chorobą i nie potrafi funkcjonować bez farmaceutyków? Gdzie szukać pomocy w takim przypadku?

Jak pomóc osobie uzależnionej od leków, która nie chce pomocy?

Jak pomóc osobie uzależnionej od leków, która przyjmuje je nie tylko dla zabawy, ale po to, by walczyć z bólem lub innym schorzeniem? Jak wiadomo, do uzależnień prowadzą różne sytuacje. Jedni popadają w alkoholizm, inni w narkomanię, a dla jeszcze innych opium jest hazard. Co jednak z osobami, które zmagają się z uzależnieniem od leków? Takie osoby często latami leczą się z przewlekłego bólu i funkcjonowanie bez tabletek jest dla nich niemożliwe. Jak pomóc osobie uzależnionej od leków, która nie chce pomocy i nie widzi problemu w nadmiernym przyjmowaniu farmaceutyków?

Lekomania jest jednym z najcięższych uzależnień, którego istnienie zauważane jest często zbyt późno. Najczęściej jej pojawienie się jest konsekwencją długotrwałego przyjmowania przez pacjenta leków o działaniu uzależniającym. Pomoc takim osobom mogą udzielić jedynie terapeuci, którzy dotrą do sedna problemu i za pomocą psychoterapii będą w stanie go zniwelować.

Uzależnienie od internetu objawia się tak samo jak uzależnienie od używek Jak pomóc osobie uzależnionej od internetu? Jak rozpoznać uzależnienie?

Osoba uzależniona od leków. Objawy najczęściej występujące

Objawy towarzyszące osobie uzależnionej od leków wcale nie są jednoznaczne i łatwe do zauważenia. Zależność lekowa pojawia się bowiem często jako efekt kuracji, która w początkowej fazie została zlecona przez lekarza, a którą chory niejako sam sobie "przedłuża", prowadząc do uzależnienia. Z czasem da się zauważyć, że pacjent zamiast zakończyć kurację zaczyna:

  • przyjmować coraz większe dawki leku
  • samodzielne przedłużać leczenie
  • wykazywać chorobliwą koncentrację na zdobywaniu leku
  • doznawać objawów zespołu abstynencyjnego.

Osoba uzależniona od leków. Jak rozpoznać, że mamy do czynienia z uzależnieniem?

Jak rozpoznać osobę uzależnioną od leków? Jak już wyżej wspomniano, nie jest to łatwe. Pod pozorem kuracji przyjmuje ona leki na widoku innych osób. Dopiero zmiany w jej zachowaniu mogą zacząć wskazywać na rozpoczynający się problem. Osoba, która cierpi na lekomanię w przypadku gdy nie przyjmie leku, zaczyna odczuwać negatywne skutki abstynencji, dlatego za wszelką cenę stara się ona zdobyć kolejną pulę leków. Z czasem ich działanie nie jest tak silne, gdyż organizm się przyzwyczaja, dlatego bierze ona coraz większe dawki. To z kolei może wpływać także na jej osobowość - może ona zachowywać się odmiennie niż dotąd, być drażliwa, pobudzona, poddenerwowana, zwłaszcza kiedy kończą jej się leki. W takim wypadku jak najszybciej należy skonsultować się z lekarzem, który wydaje recepty na wskazany lek i poinformować go o problemie, a także skontaktować się z ośrodkiem leczenia uzależnień. 

Jak postępować z osobą uzależnioną od leków?

Postępowanie z osobą uzależnioną od leków może okazać się niełatwe. Jak w przypadku każdego uzależnienia lekomani także nie zdają sobie sprawy ze swojego problemu. Ich działania koncentrują się na zdobyciu substancji dzięki której nie odczuwają bólu i mogą się wyluzować. Nagłe ich odstawienie prowadzi do nieprzyjemnych konsekwencji, którymi są m.in.: bezsenność, nerwowość, płaczliwość. Do tego dochodzą typowe symptomy odstawienia jak ból głowy, nudności, bóle mięśni, drgawki itp. 

W sytuacji, gdy chcemy pomóc osobie zmagającej się z lekomanią, konieczne jest zasięgnięcie pomocy specjalistów. Żadne uzależnienie nie zostanie wyleczone jeśli nie zostaną zidentyfikowane jego przyczyny, a także nie zostanie ustalona ścieżka dzięki której chory ponownie nie popadnie w tego rodzaju problemy. W tym celu stosuje się różne metody terapii indywidualnej i grupowej. Konieczne bywa także leczenie szpitalne, gdyż nadużywanie leków może prowadzić do poważnych zaburzeń organizmu. 

Choroba alkoholowa, zwana także alkoholizmem lub toksykomanią alkoholową, to finalny stan długotrwałego nadużywania alkoholu Ketamina pomoże skończyć z nałogiem - wyniki badań są bardzo obiecujące

Osoba uzależniona. Definicja, którą warto znać

Warto sobie uświadomić, kiedy tak naprawdę mamy do czynienia z uzależnieniem. Definicja osoby uzależnionej mówi, że znajduje się ona w nabytym stanie pogorszenia zdrowia psychicznego i fizycznego, które charakteryzuje się koniecznością przyjmowania określonej substancji, w opisywanym wyżej przypadku chodzi o leki. Niedostarczenie substancji organizmowi może wywoływać negatywne skutki, począwszy od tych fizycznych (np. drżenie rąk) aż do psychicznych (pobudzenie, agresja). 

Zobacz wideo Chcesz się leczyć lub odchudzać ziółkami? Musisz to wiedzieć!

Zobacz też: Abstynent - kim jest abstynent, czym jest abstynencja?

Więcej o: