Dieta ketogeniczna daje dobre efekty tylko przez krtki czas - pokazuj badania na myszach

Dieta ketogeniczna, stosowana przez tydzie, miaa korzystny wpyw na metabolizm oraz zmniejszaa stany zapalne i ryzyko rozwoju cukrzycy. Ale gdy trwaa duej, zaczynaa dziaa wprost przeciwnie - zwikszya otyo i doprowadzia do stanw przedcukrzycowych u dowiadczalnych myszy. Teraz czas na dugoterminowe badania na ludziach.

Dieta ketogeniczna (lub ketogenna) jest restrykcyjn diet, w ktrej rdem energii w 99 procentach s tuszcze i tylko 1 procent pozyskiwany jest z wglowodanw. Reklamowana jest jako dieta, ktra daje dobre wyniki przy odchudzaniu si, a take jako dieta korzystna dla zdrowia, w tym w profilaktyce cukrzycy. Jak dziaa dieta ketogeniczna na organizm, sprawdzili naukowcy z Uniwersytetu Yale.

Wyniki eksperymentu, przeprowadzonego na myszach, pokazay, e dieta ketogeniczna stosowana przez krtki czas poprawia stan zdrowia, obniajc ryzyko rozwoju cukrzycy oraz zmniejszajc stany zapalne w organizmie. Dieta ma jednak take negatywne skutki.

Naukowcy odkryli, e w przypadku diety ketogenicznej wan rol, i to zarwno pozytywn, jak i negatywn, odgrywaj komrki ukadu odpornociowego zwane komrkami T gamma delta (limfocyty Tγδ). Dieta ketogenna powoduje, e organizm pozyskuje energi przede wszystkim z tuszczu z powodu niskiej poday wglowodanw w poywieniu, produkujc tzw. ciaa ketonowe. Sprzyja przy tym rozchodzeniu si komrek T gamma delta po organizmie.

"Przy diecie ketogenicznej organizm jest jakby w stanie godu - chocia tak nie jest - i zaczyna spala tuszcze zamiast wglowodanw. W wyniku tego procesu powstaj zwizki chemiczne zwane ciaami ketonowymi jako alternatywne rda energii. A gdy ciao spala zwizki ketonowe, ochronne komrki Tγδ zaczynaj rozprzestrzenia si po organizmie" - tumaczy wspautor bada Vishwa Deep Dixit z Yale School of Medicine.

Po tygodniu diety eliminujcej wglowodany na rzecz tuszczu w organizmach dowiadczalnych myszy obniy si poziom cukru we krwi oraz zmniejszyy si stany zapalne i poprawi si metabolizm. To oznacza, e jednoczenie obniyo si ryzyko rozwoju cukrzycy i rnych stanw zapalnych. Niestety, kontynuowanie diety ketogenicznej przez duszy czas przestawao by ju takie korzystne dla zdrowia.

Naukowcy stwierdzili bowiem, e gdy organizm jest w stanie godzenia (a nie godu), spala komrki tuszczowe, ale jednoczenie intensywnie gromadzi tuszcz. Gdy myszy po tygodniu nadal pozostaway na diecie ketogenicznej, zaczynay szybko przybiera na wadze i niebezpiecznie szybko wpada w stan przedcukrzycowy. Dziao si tak, poniewa - jak odkryli naukowcy - organizm zacz traci ochronne komrki T gamma delta w tuszczu.

"Dugotrwae karmienie myszy diet wysokotuszczow i bez wglowodanw spowodowao otyo, upoledzio zdrowie metaboliczne i wyczerpao komrki Tγδ rezydujce w tkance tuszczowej. Ponadto myszy pozbawione komrek Tγδ miay upoledzon homeostaz glukozy" - pisz naukowcy na amach czasopisma "Nature Metabolizm".

Zobacz wideo

"Nasze badania pokazay, w jaki sposb oddziauj na siebie wzajemnie metabolizm oraz ukad immunologiczny i jak organizm pilnuje, aby jego tkanki prawidowo funkcjonoway" - mwi dr hab. Emily Goldberg z zespou badawczego.

Dieta ketogeniczna lepiej dziaa, gdy jest stosowana przez krtki czas, w maych dawkach

- stwierdza prof. Dixit. Zastrzega przy tym, e potrzebne s teraz badania kliniczne przeprowadzane na ludziach, aby mona byo potwierdzi ich ustalenia.

Wyniki bada zostay opublikowane w czasopimie "Nature Metabolism".

rdo: ScienceDaily