Otyłość obniża naszą sprawność intelektualną. Są na to dowody naukowe

Większy brzuch przeszkadza w myśleniu? Naukowcy odkryli, że im więcej mamy tłuszczu w pasie, a im mniej masy mięśniowej, tym stajemy się - niestety - mniej bystrzy. Zatem warto poćwiczyć brzuszki, aby utrzymać elastyczność nie tylko mięśni, lecz także myślenia.

Związkiem pomiędzy zmniejszającymi się wraz z wiekiem możliwościami intelektualnymi a rosnącą masą ciała zainteresowali się naukowcy z Iowa State University, którzy przeanalizowali dane ponad 4000 osób w średnim wieku, pozyskane w ramach projektu Biobank. W badanej grupie znajdowały się zarówno kobiety, jak i mężczyźni, u których wykonano pomiary beztłuszczowej masy mięśniowej, ilości tłuszczu trzewnego (położony głębiej, otacza narządy wewnętrzne) i tłuszczu podskórnego (znajduje się płycej, pod skórą). Ponadto u osób biorących udział w projekcie obliczono poziom inteligencji płynnej.

Pojęcie inteligencji płynnej definiowane jest jako inteligencja determinowana przez czynniki biologiczne, inaczej inteligencja wrodzona, niewyuczona. Najwyższy poziom inteligencji płynnej osiągamy pod koniec okresu dojrzewania. Potem nasza wrodzona bystrość umysłu stopniowo maleje, w miarę jak mózg traci komórki nerwowe. Inteligencja płynna jest na szczęście dopełniana inteligencją wyuczoną. 

Amerykańscy badacze jako pierwsi zauważyli, że inteligencja płynna jest najprawdopodobniej powiązana z przeobrażeniami w budowie ciała, a odpowiedzialne za to mogą być zmiany w układzie immunologicznym. Analizy naukowców pokazały bowiem, że osoby, które ukończyły 40. i 50. rok życia oraz miały więcej tłuszczu na brzuchu, wykazywały się jednocześnie niższym poziomem inteligencji płynnej i relacja pogłębiała się wraz z wiekiem. Naukowcy zauważyli jednak, że czynnikiem, który wyhamowywał proces obniżania się inteligencji płynnej, było posiadanie beztłuszczowej masy mięśniowej. Innymi słowy, przed naturalną utratą inteligencji płynnej wraz z wiekiem chroni większa masa mięśniowa. I co ciekawsze, ta zależność była widoczna bez względu na wiek chronologiczny, poziom wykształcenia oraz status społeczno-ekonomiczny badanych osób.

To nie wiek chronologiczny powoduje zmniejszanie się wraz z latami inteligencji płynnej, ale wiek biologiczny, który powiązany jest z utratą masy mięśniowej i rosnącą warstwą tłuszczu

- twierdzi jedna z autorek badania Auriel Willnette z Wydziału nauk o żywności i żywieniu człowieka Uniwersytetu Iowa.

"Przybieranie na wadze wraz z wiekiem wydaje się nieuniknione, dlatego tak istotne jest wykonywanie odpowiednich ćwiczeń, w tym trening oporowy, który pomaga w utrzymaniu beztłuszczowej masy mięśniowej. Jest to szczególnie ważne u kobiet, które zwykle mają przecież mniejsze niż mężczyźni mięśnie" - dodaje drugi autor badań Brandon Klinedinst, który specjalizuje się w neurologii.

Jakie są sposoby na szczupłą talię? O tym mówi nasz film:

Zobacz wideo

Co ma wspólnego inteligencja płynna z układem immunologicznym?

Drugim zagadnieniem, którym zainteresowali się naukowcy, było poszukanie wyjaśnień dla powiązań pomiędzy masą ciała i inteligencją płynną a działaniem układu immunologicznego. Istnieją bowiem wcześniejsze prace naukowe, które pokazują, że u osób o wyższym wskaźniku masy ciała, czyli wyższym BMI, obserwuje się zwiększoną aktywność układu immunologicznego we krwi. To z kolei aktywuje układ immunologiczny w mózgu i w efekcie powoduje problemy poznawcze.

Naukowcom udało się wyjaśnić jaką rolę pełni układ immunologiczny w zależności od płci. Okazało się, że z poziomem inteligencji płynnej u kobiet powiązane są zmiany w dwóch typach białych krwinek: w limfocytach oraz eozynofilach (granulocyty kwasochłonne lub EOS). Natomiast u mężczyzn połowę niekorzystnych zmian można skojarzyć z innym typem białych krwinek o nazwie bazofile (granulocyty zasadochłonne). Przy czym okazało się, że im większa masa mięśniowa, tym ta zależność maleje.

To okrycie może okazać się pomocne przy opracowywaniu nowych metod leczenia zaburzeń poznawczych u otyłych i starszych osób poprzez ćwiczenie mięśni i przeciwdziałanie ich utracie. Naukowcy mają nadzieję na dalsze badania o ewentualnym związku pomiędzy mniejszą masą mięśniową, nadwagą a ryzykiem rozwoju choroby Alzheimera.

Zatem noworoczne postanowienia, aby mniej jeść, a więcej ćwiczyć, mogą być korzystne nie tylko dla sylwetki, lecz także dla naszego mózgu - podsumowują swoje rozważania naukowcy.

Wyniki badań opublikowano na stronie Brain, Behavior and Immunity.

Źródło: ScienceDaily

Więcej o: