Raport OECD: Jesteśmy coraz bardziej otyli, to skraca nam życie

Otyłość i nadwaga skróci życie Polaków o 3,9 roku w ciągu najbliższych 30 lat - wynika z raportu OECD. Szacuje się, że na świecie w wyniku chorób powiązanych z nadwagą i otyłością do 2050 roku umrze ponad 92 mln osób, a średnia oczekiwana długość życia skróci się o trzy lata.

Świat nie na żarty zaniepokojony jest rosnącą skalą otyłości ludzi. To problem globalny, nie omijający też naszego kraju. Nie tylko rośnie liczba otyłych dorosłych, z otyłością zmaga się coraz większa liczba dzieci. To wszystko niesie wiele negatywnych skutków, w tym podnosi koszty społeczne, a przede wszystkim przyczynia się do rozwoju chorób cywilizacyjnych.

Organizacja Współpracy Gospodarczej (OECD) opublikowała raport zatytułowany "Ciężkie obciążenie otyłością - Ekonomia zapobiegania", który został oparty na informacjach zbieranych przez WHO w ramach Global Health Observatory. Analizowane dane pochodzą z 52 krajów i dotyczą problemów nadwagi i otyłości, związanych z tym schorzeń oraz informacji o średniej długości życia, kosztach opieki zdrowotnej i kosztach ponoszonych przez rynek pracy.

Polacy będą żyć krócej

Wg raportu OECD Polska na tle innych krajów nie wygląda dobrze. Z roku na rok jesteśmy coraz bardziej otyli. Jak czytamy w raporcie, jeszcze w 1976 roku tylko 10 procent populacji w naszym kraju miało wskaźnik BMI powyżej 30, co oznacza otyłość. W 2016 roku już średnio 25 procent Polaków zmagało się z tym problemem. O otyłości świadczy nie tylko wskaźnik BMI, wyliczany na podstawie stosunku masy ciała do wzrostu. Drugim wskaźnikiem jest stosunek obwodu talii do obwodu bioder. W Polsce problem otyłości dotyczy aż 24 proc. mężczyzn i 22 proc. kobiet, a także 9 proc. dzieci i młodzieży do 19 lat. Konsekwencje otyłości to choroby, takie jak cukrzyca, choroby układu krążenia, nowotwory, demencja.

Niepokojące są też dane o nadwadze. W Polsce 66 proc. mężczyzn i 51 proc. kobiet ma nadwagę. Jednak największy niepokój wzbudza rosnąca otyłość dzieci. Raport OECD pokazuje, że aż 26 proc. polskich dzieci i młodzieży, w wieku od 5 do 19 lat, ma nadwagę

Raport OECD ostrzega, że z powodu otyłości i nadwagi będziemy krócej żyli. Ocenia się, że oczekiwana średnia długość życia w naszym kraju może spaść w ciągu najbliższych 30 lat, nawet o 3,9 lat. Raport OECD pokazuje, że wśród 52 krajów, których dotyczy, gorzej od naszego kraju będzie tylko w Meksyku. Tuż przed nami są Węgrzy, Rosjanie oraz Amerykanie.

.

Czy otyłość jest wpisana geny? O tym mówi nasz film

Zobacz wideo

Otyłość to problem globalny

Jak podaje OECD, choroby związane z otyłością spowodują śmierć ponad 90 milionów ludzi w ciągu najbliższych 30 lat, a oczekiwana długość życia skróci się o prawie 3 lata. Otyłość i związane z nią koszty zmniejszają również PKB o 3,3 proc. i powodują poważne straty w budżetach domowych. Koszty leczenia są coraz większym obciążeniem, tracimy też na nieobecnościach w pracy. W krajach OECD w ciągu ostatnich dziewięciu lat przybyło około 50 mln osób otyłych, co oznacza, że ponad połowa populacji w tych krajach ma nadwagę, a jedna czwarta jest otyła.

Źródło: OECD

Więcej o: