Choroby przewlekłe - czym są, jakie choroby należą do tej grupy?

Choroby przewlekłe, inaczej chroniczne, to schorzenia, które trwają przez długi czas, a dolegliwości z nimi związane stopniowo postępują. Takie schorzenia skutkują pogarszaniem się stanu fizycznego pacjenta, a często wiążą się również z zaburzeniami psychicznymi. Chroniczne schorzenia wymagają regularnych kontroli lekarskich i stałego leczenia. Jakie choroby zalicza się do grupy przewlekłych? Czy osoby cierpiące na takie zaburzenia mogą liczyć na przywileje dotyczące leczenia?

Choroba przewlekła - definicja

Przewlekłe schorzenia mają wiele definicji, jednak najczęściej stosowana jest definicja określona przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Definicja ta mówi, że: “choroba przewlekła jest chorobą o długim czasie trwania i powolnym postępie”. Schorzenia przewlekłe są określane jako zaburzenia, które trwają przez dłuższy czas, zmiany z nimi związane pogłębiają się lub nie dają one dobrych rokowań. Jeszcze inna definicja określa, że o chorobie przewlekłej można mówić, gdy stan chorobowy trwa dłużej niż trzy miesiące w ciągu roku albo wymagana jest hospitalizacja, która trwa minimum miesiąc.

Mianem choroby przewlekłej czasami określa się problemy zdrowotne o charakterze nawracającym albo wiążące się z postępującymi zmianami, które mają wpływ na ogólną sprawność organizmu. Większość chorób przewlekłych to choroby nieuleczalne, wymagające terapii do końca życia pacjenta. Zwykle na różnych etapach choroby konieczna jest zmiana terapii i dostosowanie jej do obecnego stanu pacjenta.

Obecnie obserwuje się, że coraz więcej ludzi na całym świecie choruje na choroby przewlekłe, co może mieć różne przyczyny. Co ciekawe, wzrost liczby zachorowania na schorzenia przewlekłe jest poniekąd związany z rozwojem medycyny i pojawieniem się nowych możliwości leczenia. Wiąże się to z faktem, iż kiedyś wiele chorób, takich jak na przykład AIDS, choroby nowotworowe czy mukowiscydoza były chorobami śmiertelnymi, a wraz z pojawieniem się nowych metod leczenia nie oznaczają one wyroku śmierci, jednak ich całkowite wyleczenie wymaga dużo czasu lub jest niemożliwe.

Za inną przyczynę częstszego występowania chorób przewlekłych uznaje się także wydłużenie czasu życia człowieka, co oznacza, że wraz z wiekiem jesteśmy coraz bardziej narażeni na występowanie różnych schorzeń. Kolejne przyczyny występowania przewlekłych chorób to:

 • Niekorzystne warunki życia,
 • Życie w ubóstwie,
 • Nadmierna urbanizacja,
 • Słaby dostęp do opieki zdrowotnej,
 • Brak podstawowej wiedzy na temat zdrowia,
 • Psychologiczny, przewlekły stres.

Choroby przewlekłe - lista chorób

Do chorób przewlekłych zalicza się około 150 schorzeń, z których najczęściej występujące to:

Otyłość staje się coraz groźniejszą chorobą. Czy zawsze jesteśmy winni naszej otyłości? 

Zobacz wideo

Choroby przewlekłe - leczenie

Ważne jest, aby wszelkie schorzenia, w tym te o charakterze przewlekłym, zostały wykryte jak najszybciej. Zwiększa to szanse na redukcję powikłań związanych z określonymi zaburzeniami. Mimo leczenia wiele chorób przewlekłych skutkuje stopniowym pojawianiem się pewnym ograniczeń fizycznych, narastaniem dolegliwości oraz pogarszaniem się stanu psychicznego. Niestety, często w miarę postępowania choroby leczenie staje się coraz droższe, jednak ważne jest, żeby na żadnym etapie choroby nie zaniedbywać terapii.

Leki, które przyjmować muszą osoby przewlekle chore są refundowane. Lista chorób oraz warunki refundacji zostały ustalone rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej i są zawarte w Dzienniku Ustaw. Lista chorób przewlekłych jest na bieżąco aktualizowana i można ją znaleźć w załączniku numer 1 tego rozporządzenia. Leki w zależności od choroby są objęte różnym stopniem refundacji, który powinien być wpisywany na recepcie. Osoby, którym choroba chroniczna utrudnia codzienne funkcjonowanie powinny postarać się o orzeczenie o niepełnosprawności. Orzeczenie takie pozwala skorzystać z wielu przywilejów, do których należą:

 • Prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego oraz dłuższych przerw w pracy,
 • Ulgi podatkowe,
 • Zniżki w komunikacji miejskiej,
 • Zwolnienie z obowiązku płacenia abonamentu RTV,
 • Prawo do korzystania ze specjalnych miejsc parkingowych,
 • Prawo do udziału w rehabilitacji, na przykład terapii zajęciowej,
 • Prawo do korzystania z usług opiekuńczych, rehabilitacyjnych, socjalnych i terapeutycznych, które świadczą różne organizacje oraz pomoc społeczna,
 • Prawo do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego i innych świadczeń.
Więcej o: