Stomatolog: do czego mamy prawo w ramach NFZ?

Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo do korzystania z bezpłatnych usług stomatologa. Do dentysty udajemy się bez skierowania, możemy wybrać dowolny gabinet, jeżeli tylko ma podpisaną umowę z NFZ. Nie wszystkie rodzaje zabiegów dentystycznych są jednak bezpłatne. Wykaz świadczeń gwarantowanych obejmuje m.in. leczenie próchnicy oraz wyrwanie zęba i stomatologiczną pomoc doraźną.

Do dentysty trzeba chodzić regularnie także wtedy, gdy nie mamy żadnych przykrych dolegliwości związanych z zębami i jamą ustną. Jeśli jednak już się pojawią, działaj szybko.

Zobacz wideo

Do dentysty bez skierowania

Nie wszyscy pamiętamy, że w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ możemy skorzystać także z usług lekarza stomatologa. Nie potrzebujemy też skierowania i sami decydujemy, do jakiego gabinetu się udać. Musi to być jednak gabinet dentystyczny prowadzony w ramach indywidualnej praktyki stomatologicznej lub publiczny albo niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł kontrakt. Takie miejsca oznaczone są logiem NFZ, które musi być umieszczone na budynku, w którym znajduje się gabinet.

Przepisy mówią, że osoba ubezpieczona ma prawo do gwarantowanych świadczeń stomatologa i materiałów dentystycznych, stosowanych przy tych świadczeniach. Wykaz takich świadczeń znajdziemy na stronach NFZ, a ponadto musi być udostępniony w gabinecie. W przypadku, gdy zażyczymy sobie innych zabiegów lub materiałów dentystycznych, niż te znajdujące się w wykazie, musimy za nie zapłacić. W tej chwili NFZ nie finansuje materiałów ponadstandardowych, takich jak np. materiał światłoutwardzalny. Trzeba więc pamiętać, że zapłacimy za niego pełną kwotę.

Zakres świadczeń gwarantowanych

Przepisy mówią, że osoba ubezpieczona w NFZ może w ramach gwarantowanych świadczeń skorzystać z następujących form leczenia dentystycznego (Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r):

 • leczenie ogólnostomatologiczne, w tym leczenie próchnicy zębów
 • leczenie z zakresu chirurgii stomatologicznej oraz periodontologii (czyli chorób przyzębia), ale tylko w zakresie podstawowych procedur, w tym usunięcie zęba
 • leczenie endodontyczne (kanałowe) zębów, ale tylko przednich, czyli siekaczy i kłów. Za leczenie zębów przedtrzonowych oraz trzonowych zapłacimy sami. Ponadto do 18. roku życia można bezpłatnie wyleczyć zęby mające nie więcej niż trzy kanały.
 • leczenie protetyczne - mamy prawo do bezpłatnego uzupełnienia utraconych zębów w jednym łuku zębowym raz na 5 lat. Może to być proteza akrylowa częściowa (co najmniej 5 zębów) lub całkowita. Natomiast naprawa protezy przysługuje raz na 2 lata.
 • leczenie protetyczne osób będących po chirurgicznych zabiegach związanych z nowotworami twarzoczaszki
 • leczenie stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych
 • leczenie stomatologiczne osób z grupy wysokiego ryzyka - nosicieli wirusa HIV oraz chorych na AIDS
 • stomatologiczna pomoc doraźna

Kobietom w ciąży przysługują dodatkowe bezpłatne świadczenia dentystyczne

W ramach świadczeń NFZ kobiety w ciąży mają prawo do dodatkowych świadczeń dentystycznych. I tak, mogą bezpłatnie wyleczyć kanałowo wszystkie zęby, nie tylko przednie, jeżeli przedstawią jeden z poniższych dokumentów:

 • karta przebiegu ciąży
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, w przypadku kobiet w okresie połogu, do 42 dni od dnia porodu

Dzieci i młodzież do 18. roku życia -  dodatkowe bezpłatne świadczenia dentystyczne

Dzieciom i młodzieży Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje także niektóre z usług stomatologicznych. Są to takie zabiegi jak:

 • zabezpieczenie lakiem bruzd zębów szóstych w ramach profilaktyki, ale tylko do ukończenia 8 roku życia
 • lakierowanie wszystkich zębów stałych
 • impregnacja zębiny zębów mlecznych
 • całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba mlecznego
 • kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych
 • leczenie chorób przyzębia
 • zabiegi chirurgiczne: operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba, operacyjne usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych, resekcja wierzchołka korzenia zębów przednich
 • leczenie ortodontyczne - do ukończenia 12. roku życia dziecko może być bezpłatnie leczone aparatami ortodontycznymi do zdejmowania jedno- i dwuszczękowymi. Przysługuje mu dodatkowo bezpłatna kontrola wyników leczenia po jego zakończeniu oraz - raz w roku - naprawa aparatu, ale tylko do ukończenia 13. roku życia oraz w wypadku, gdy aparat został zakupiony w ramach NFZ. Uwaga: NFZ nie wymienia ani nie naprawia bezpłatnie aparatu uszkodzonego w wyniku nieprawidłowego użytkowania.

Osoby niepełnosprawne oraz z wadami wrodzonymi twarzoczaszki

NFZ finansuje opiekę stomatologiczną nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki, w tym z rozszczepem podniebienia pierwotnego i wtórnego. Także dzieci niepełnosprawne do 16 roku życia oraz pacjenci niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym i znacznym, po ukończeniu 16 lat, z orzeczeniem o niepełnosprawności, mają prawo do zabiegów stomatologicznych wykonywanych w znieczuleniu ogólnym oraz do materiałów kompozytowych światłoutwardzalnych do wypełnień zębów.

Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia

Więcej o: