Do jakiego lekarza bez skierowania w ramach NFZ?

W ramach ubezpieczenia społecznego mamy prawo do porad lekarskich, zarówno podstawowych, jak i specjalistycznych. Jednak nie do każdego lekarza możemy udać się samodzielnie. Do większości specjalistów potrzebujemy skierowania od lekarza podstawowej opieki medycznej. Od tej zasady są wyjątki. To ginekolog i położnik, wenerolog, psychiatra i onkolog oraz dentysta.

Świadczenia zdrowotne w ramach NFZ 

Aby skorzystać z usług lekarzy specjalistów w ramach świadczeń bezpłatnych musimy mieć skierowanie, wystawiona przez lekarza podstawowej opieki medycznej. Od tej zasady jest kilka wyjątków.

Skierowanie nie jest potrzebne, jeżeli chcemy skorzystać z porady lekarskiej u:

Ponadto NFZ zaznacza, że jeżeli w wyniku finansowanych ze środków publicznych badań przesiewowych, wykonywanych u dzieci, stwierdzono występowanie u nich chorób wrodzonych, udzielanie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych do leczenia tych chorób następuje bez skierowania.

Do skorzystania z bezpłatnej porady specjalisty bez skierowania mają także następujące osoby:

 • chore na gruźlicę
 • zakażone wirusem HIV
 • inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz osoby represjonowane
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • weterani poszkodowani podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, do leczenia urazów lub chorób nabytych podczas służby
 • osoby do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
 • działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych
 • w zakresie leczenia uzależnień: osoby zgłaszające się z powodu uzależnienia oraz osoby zgłaszające się z powodu współuzależnienia – osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobą uzależnioną, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące, oraz osoby, których stan psychiczny powstał na skutek pozostawania w związku emocjonalnym z osobą uzależnioną
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
 • osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
Zobacz wideo

Świadczenia, do których ma prawo osoba ubezpieczona w NFZ lub posiadająca inne prawo do świadczeń lekarskich to: badanie i uzyskanie porady lekarskiej, leczenie i rehabilitacja lecznicza, badania diagnostyczne, pielęgnacja chorych i niepełnosprawnych oraz opieką nad nimi, profilaktyka zdrowotna, orzekanie i opiniowanie stanu zdrowia oraz czynności techniczne z zakresu protetyki i ortodoncji oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Źródło: NFZ

Więcej o: