Zyrtec: ulga w alergii. Dawkowanie, przeciwwskazania

Zyrtec jest lekiem przeciwhistaminowym o dziaaniu przeciwalergicznym. Pomaga zmniejszy objawy alergii: katar, kichanie, zawienie oczu, pokrzywk. Oparty jest na substancji czynnej o nazwie cetyryzyna. Lek mona dosta w formie roztworu doustnego oraz powlekanych tabletek. Jest wydawany na recept.

Zyrtec - ulga w alergii

Zyrtec zawiera substancj czynn o nazwie cetyryzyna (dichlorowodorek cetyryzyny), ktra ma waciwoci blokujce obwodowe receptory histaminowe typu 1 (H1). Suy do agodzenia objaww alergii, takich jak zapalenia bony luzowej nosa, alergiczny katar i uciliwe kichanie, alergiczne zawienie oczu oraz do agodzenia objaww pokrzywki alergicznej i idiopatycznej. Zyrtec jest lekiem wydawanym na recept i refundowanym w 30 proc. Przeznaczony jest dla dorosych, a take dzieci od drugiego roku ycia.

W skad leku, oprcz cetyryzyny wchodz: glicerol, glikol propylenowy, sacharyna sodowa, octan sodu, kwas octowy lodowaty woda oczyszczona oraz parahydroksybenzoesan metylu (E 218) oraz parahydroksybenzoesan propylu (E 216).

Zobacz wideo

Zyrtec - przeciwwskazania

Leku nie wolno stosowa przy cikiej chorobie nerek (cika niewydolno nerek) oraz w czasie karmienia piersi, poniewa lek przenika do mleka matki. Kobiety w ciy powinny unika przyjmowania Zyrtecu. Ponadto Zyrtec nie mog stosowa osoby uczulone na ktrykolwiek skadnik leku, w tym na dichlorowodorek cetyryzyny, hydroksyzyn lub pochodne piperazyny, czyli substancje czynne o podobnej budowie. Zyrtec w formie doustnych kropli zawiera roztwr parahydroksybenzoesanu metylu (E 218) oraz parahydroksybenzoesanu propylu (E 216), ktre mog spowodowa pniejsze reakcje alergiczne.

Przy stosowaniu leku trzeba zachowa szczegln ostrono  i poinformowa lekarza lub farmaceut, jeeli chorujemy na niewydolno nerek, mamy problemy z oddawaniem moczu, na przykad chory pcherz moczowy lub prostat. Ponadto: padaczk i ryzyko wystpienia drgawek.

Zyrtec - interakcje z innymi substancjami

W trakcie przyjmowania leku lepiej jest unika alkoholu. Lek moe ponadto wpywa na wyniki testw alergicznych, zatem naley na kilka dni przed zaplanowanymi tego typu badaniami odstawi Zyrtec. Aby unikn ewentualnych interakcji z innymi lekami trzeba poinformowa lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach. Zyrtec natomiast nie wpywa na pogorszenie zdolnoci reagowania i moe by by zaywany przez osob prowadzc pojazd.

Zyrtec - stosowanie

Pierwsza zasada, to oczywicie, zastosowanie si do wskazwek lekarza lub farmaceuty. Krople zaywa si wlewajc na yk, mona te rozcieczy je w niewielkiej iloci wody.

Dawkowanie:

 • doroli i modzie powyej 12 lat - 10 mg dwa razy na dob (20 kropli razy dwa)
 • dzieci w wieku od 6 do 12 lat - 5 mg dwa razy na dob (10 kropli razy dwa)
 • dzieci od 2 do 6 lat - 2,5 mg dwa razy na dob (5 kropli razy dwa)

Osoby starsze lub z chorobami nerek dawkowanie musz uzgodni z lekarzem.

Zyrtec - dziaania niepodane

Dziaania niepodane wystpujce czsto to:

 • senno
 • zawroty gowy, ble gowy
 • zapalenie garda, zapalenie bony luzowej nosa u dzieci
 • biegunka, nudnoci, sucho w jamie ustnej
 • zmczenie

Dziaania niepodane wystpujce niezbyt czsto:

 • pobudzenie
 • parestezja (zaburzenia czucia)
 • bl brzucha
 • wid, wysypka
 • astenia (skrajne zmczenie), ze samopoczucie

Dziaania niepodane wystpujce rzadko:

 • reakcje alergiczne (cikie reakcje alergiczne wystpuj bardzo rzadko)
 • depresja, omamy, zachowania agresywne, dezorientacja, bezsenno
 • drgawki
 • tachykardia (przyspieszone bicie serca)
 • nieprawidowa czynno wtroby
 • pokrzywka
 • obrzk
 • zwikszenie masy ciaa

Dziaania niepodane wystpujce bardzo rzadko:

 • trombocytopenia (maa liczba pytek krwi)
 • tiki (skurcze nawykowe)
 • omdlenia
 • niewyrane widzenie
 • obrzk naczynioruchowy
 • wysypka polekowa
 • zaburzenia oddawania moczu

Niezwykle rzadko lek moe wywoa wstrzs anafilaktyczny.