Krew w spermie: przyczyny oraz leczenie

Krew w spermie, okrelana nazw hematospermia, czsto powodowana jest zapaleniem gruczou krokowego. Wrd innych przyczyn dolegliwoci wymienia si te infekcje wirusowe, urazy mechaniczne oraz kamic nasieniowodu, a take agodny rozrost prostaty. Ale krew w spermie moe by objawem choroby nowotworowej prostaty, jdra i innych. Po zauwaeniu niepokojcych objaww powinno si zasign porady lekarza urologa. Szczeglnie, gdy hematospermii towarzysz inne dolegliwoci, takie jak czste oddawanie moczu, bl itp.

Krew w spermie - przyczyny dolegliwoci

Hematospermia dotyczy mczyzn aktywnych seksualnie, cho jest trudna do zauwaenia w czasie stosunku. W wikszoci wypadkw u mczyzn poniej 40-tego roku ycia jest dolegliwoci przejciow i rzadko wie si z groniejszymi chorobami.

Oglnie rzecz biorc, moemy mie do czynienia z hematospermi przejciow oraz sta, towarzyszc chorobom prostaty oraz nowotworom.

Wrd najczstszych przyczyn hematospermii wymienia si stany zapalne oraz infekcje wirusowe mskiego narzdu moczowo-pciowego. To niemal poowa przypadkw hematospermii.

Przyczyny pojawiania si krwi w spermie:

 • zapalenie gruczou krokowego (inaczej zapalenie stercza, prostaty)
 • zapalenie cewki moczowej
 • zapalenie nadjdrza
 • grulica urogenitalna
 • infekcje wirusowe: rzeczka, opryszczka i inne
 • schistosomatoza (choroba pasoytnicza)
 • kykciny koczyste (brodawki weneryczne)
 • inne infekcje drg moczowych

Zapalenie prostaty charakteryzuje si obrzkiem, ktry zaciska przewody wyprowadzajce wydzielin z pcherzykw nasiennych. W efekcie dochodzi do pkania drobnych naczy krwiononych i przedostawania si krwi do spermy.

Sperma to nie tylko plemniki. Czy dziaanie przeciwdepresyjne i odmadzajce to mity?

Pozostae przyczyny pojawiania si krwi w spermie to:

 • kamica pcherzykw nasiennych, nasieniowodu i stercza
 • pozapalne torbiele pcherzykw nasiennych
 • uchyek pcherzyka nasiennego
 • zwenie cewki moczowej
 • agodny rozrost stercza
 • choroby naczyniowe: ylaki, naczyniaki
 • urazy miednicy i moszny
 • nastpstwa biopsji gruczou krokowego
 • wprowadzenie ciaa obcego do cewki moczowej
 • nadcinienie ttnicze
 • hemofilia
 • szkorbut
 • przewleke zapalenie wtroby
 • marsko wtroby
 • zaburzenia krzepnicia krwi
 • biaaczka
 • choniak
 • amyloidoza (skrobiawica)

Krew w nasieniu a nowotwory

Niepokojcy objaw moe towarzyszy chorobie nowotworowej stercza, pcherza moczowego oraz jdra. Dotyczy najczciej starszych mczyzn.

Objawy towarzyszce, ktre powinny nas zaniepokoi:

 • krew w moczu
 • palce lub bolesne oddawanie moczu
 • trudnoci w cakowitym oprnieniu pcherza
 • rozdty, bolesny pcherz
 • bolesny wytrysk
 • obrzki narzdw pciowych
 • owrzodzenia, wypryski na narzdach pciowych
 • gorczka
 • wysokie cinienie krwi

Krew w spermie - diagnostyka i leczenie

Ze wzgldu na to, e przyczyny dolegliwoci mog by wielorakie, wydanie diagnozy wymaga dokadnych bada stanu oglnego chorego, bada spermy, moczu oraz poziomu PSA w surowicy krwi. Lekarz bada narzdy pciowe oraz stan prostaty. Wykonuje si ponadto badanie USG drg moczowych i kilka innych bada, jeli lekarz uzna je za konieczne. Po ustaleniu przyczyny leczy si chorob, bdc przyczyn dolegliwoci.

Wanym zadaniem diagnostyki jest, przede wszystkim, wykluczenie choroby nowotworowej drg moczowo-pciowych, w tym raka prostaty. Istotny jest wiek mczyzny, poniewa tego typu nowotwory atakuj dopiero w pniejszym wieku. Czstotliwo wystpowania raka prostaty u modych mczyzn jest niska i wynosi mniej ni 1 proc.

Uwaa si, e u modych mczyzn, nie majcych innych niepokojcych objaww, sporadyczna obecno krwi w spermie jest dolegliwoci przejciow, powodowan niewielkim krwawieniem z okolic aparatu nasieniotwrczego.

W przypadku stwierdzenia infekcji chorobami przenoszonymi drog pciow podaje si antybiotyki.