Tryper, czyli rzeczka: jak zapobiega i leczy?

Choroba zakana, znana jako rzeczka, jest chorob przenoszon przede wszystkim drog pciow. Zdarza si jednak, e odpowiedzialne za jej rozwj bakterie gnied si na przedmiotach, take tych higienicznych, uywanych przez chorego. A czasem patogeny przechodz z matki na nienarodzone jeszcze dziecko.
Docz do Zdrowia na Facebooku!

Dwoinka rzeczki, czyli gram ujemna bakteria wywoujca chorob najczciej przenoszona jest drog pciow. Moe si jednak zdarzy, e patogen zagniedzi si na rczniku czy urzdzeniach sanitarnych z ktrych chory korzysta kadego dnia. Istniej take przypadki gdy pojawienie si rzeczki stanowi konsekwencj niestosowania podstawowych zasad higieny np. przez personel medyczny.

Schorzenie bywa rozpoznawane take u bardzo maych dzieci, ktrym matka w czasie porodu podarowaa chorobotwrcz bakteri. W tym przypadku brak odpowiedniego leczenia moe doprowadzi do trwaych zmian w narzdzie wzroku. Na podwjne ryzyko wystawione s rwnie osoby ze znacznie obnion odpornoci .

Objawy

Poniewa rzeczka moe zaatakowa zarwno kobiet jak i mczyzn to wywoane przez ni dolegliwoci bd si od siebie rniy. W przypadku pa tym, co powinno zaniepokoi s upawy, nieprawidowa, nieregularna oraz bardziej ni zazwyczaj, obfita miesiczka (niekiedy krwawienia pojawiaj si midzy kolejnymi miesiczkami). Prba odbycia stosunku wywouje duy dyskomfort. Bardzo czsto dokucza im bl w dolnej czci brzucha , wymioty oraz wysoka gorczka. Panowie zakaeni dwoink uskaraj si przede wszystkim na ropny wyciek z cewki moczowej. Niezalenie od pci pojawia si pieczenie, bl przy oddawaniu moczu, a take swdzenie i infekcje odbytu.

Brak konsultacji z lekarzem moe doprowadzi nie tylko do zmian w obrbie ukadu moczowego (m.in. stany zapalne jajowodw, ropnie, jednym z powika jest take niepodno), ale i do uszkodzenia staww, a w skrajnych przypadkach serca. Dzieje si tak poniewa patogen przedostaje si do ukadu krenia i przemieszcza si po caym organizmie.

Diagnoza i leczenie

Podstaw stawiania diagnozy jest pobranie wymazu z pochwy lub cewki moczowej i jego ocena pod ktem obecnoci dwoinki. Aby leczenie mogo by skuteczne konieczne jest szybkie rozpoznanie i podanie odpowiednich antybiotykw o dziaaniu bakteriobjczym. Poniewa schorzenie moe nawraca chorzy musz zosta poinformowani o zagroeniu i pouczeni, e najskuteczniejszym sposobem na uniknicie zakaenia, nie tylko rzeczk, ale i wikszoci tego typu chorb, jest korzystanie z prezerwatywy .

U noworodkw wykonuje si tzw. zabieg Credgo polegajcy na skropleniu azotanu srebra (zazwyczaj jednoprocentowego) bezporednio do zakaonego oka.

Czytaj take:

Choroby weneryczne - jakie badania wykona by je wykry?

Grzybica pochwy

HPV wirus brodawczaka ludzkiego

Kykciny koczyste

Chlamydioza (chlamydia)