Szum w gowie - co oznacza i skd si bierze?

Bez wtpienia wikszo ludzi spotkaa si w rnych sytuacjach z uczuciem szumu w gowie. Czasem trwa krtko i pojawi si w konkretnych okolicznociach, innym razem by moe trwa duej, moliwe rwnie, e pojawia si co jaki czas, w rnych okolicznociach. Jest to uczucie nieprzyjemne, a pojawiajce si czciej moe by przyczyn obaw o zdrowie. Co oznacza szum w gowie, jakie s przyczyny jego powstawania, a take jak si go pozby?

Szum w gowie - przyczyny

Niezalenie od wieku, pci, czy trybu ycia, coraz wicej osb skary si na szumy, trzaski, piski czy buczenie w uszach. Czasem efekt ten pojawia si podczas gwatownej zmiany pozycji, na przykad podniesienie si z kucania czy klczenia - wwczas ma to zwizek z gwatown zmian cinienia. Uczucie szumu czy piskw w gowie, ktrym czsto towarzysz objawy wzrokowe (gwiazdki czy jasne punkciki) trwa chwil i ustpuje zwykle po kilku, kilkunastu sekundach. Co jednak, jeli szum w gowie i uszach pojawia si czciej i to nie w sytuacji zmiany pozycji?

Szum w gowie nie jest chorob sam w sobie, a objawem rnych schorze, takich jak zapalenie bdnika, uszkodzenie suchu czy choroby ucha rodkowego. Jeli szum w gowie i uszach jest silny i obustronny, moe take wiadczy o problemach zwyrodnieniowych krgosupa w odcinku szyjnym. Szum w gowie i uszach wystpuje bez bodca dwikowego z zewntrz, a czstotliwo wystpowania tego uczucia wzrasta z wiekiem: im czowiek starszy, tym szumy pojawiaj si czciej - na stae lub okresowo.

Niezalenie od nasilenia i uciliwoci szumu w uszach, warto ten objaw skonsultowa z lekarzem. Zdarza si rwnie, e szumy s na tyle silne i czste, e utrudniaj codzienne funkcjonowanie i rozpraszaj przy wykonywaniu codziennych czynnoci. . Trudno wskaza jednoznaczna przyczyn wystpowania tej przypadoci, bowiem spektrum schorze, ktrym moe towarzyszy, jest ogromne. Przyczyny szumu w gowie mog by zarwno subiektywne, jak i obiektywne. Do tych obiektywnych najczciej nale choroby naczy i mini. Jeli szumom i piskom towarzyszy dudnienie w gowie, prawdopodobn przyczyn takiego stanu rzeczy s drgania podniebienia.

Do przyczyn chorb ucha, ktre powoduj szumy i piski, zalicza si: 

 • obecno cia obcych w przewodzie suchowym zewntrznym, takich jak na przykad kawaki waty (chociaby z patyczkw kosmetycznych, ktrymi czyci si uszy), a nawet mae owady
 • chorob bdnika - na przykad osteoskleroz, polegajca na nieprawidowej budowie czci kostnej bdnika
 • obrzki trbki suchowej, spowodowane stanami zapalnymi trbki (najczciej w przebiegu infekcji ucha oraz drg oddechowych)
 • zapalenie bdnika - spowodowane najczciej infekcj, przeniesion z drg oddechowych, ucha rodkowego, bd opon mzgowo - rdzeniowych
 • choroby ucha rodkowego - na przykad wskutek urazu bony bbenkowej, spowodowanej nurkowaniem lub uderzeniem w ucho, a take ostre zapalenie ucha rodkowego
 • uszkodzenia suchu spowodowane przebywaniem w nadmiernym haasie, lub wskutek przyjmowania niektrych lekw - antybiotykw aminoglikozydowych, aspiryny czy lekw moczopdnych, jak furosemid). 
 • pogorszenie si suchu wraz z wiekiem, szczeglnie w wieku starczym
 • choroba Meinera - schorzenie ucha wewntrznego o napadowym charakterze 
 • przewleke zapalenie ucha rodkowego
 • schorzenia neurologiczne, internistyczne
 • stwardnienie rozsiane
 • nadcinienie/niedocinienie ttnicze
 • cukrzyc
 • anemi
 • miadyc
 • zaburzenia psychiczne.

Czsto rwnie obserwuje si, i szumy w uszach towarzysz nerwicy lkowej. Istnieje wic due powizanie na polu szumy w uszach a nerwica. W tym przypadku leczenie przeciwlkowe powinno spowodowa ustpienie objaww szumu i piskw w uszach. 

Szum w gowie w nocy

Szum w gowie podczas snu jest jedn z czsto pojawiajcych si sytuacji - moe to by szum jednostajny lub pulsujcy, w rytm oddechu lub ttna. Czsto jest on na tyle silny, e przerywa sen, a choremu trudno jest znale tak pozycj, w ktrej nie odczuwaby tej denerwujcej dolegliwoci. Szum w gowie podczas snu czsto wsptowarzyszy infekcjom grnych drg oddechowych, kiedy nos i zatoki s zatkane wydzielin, a take problemom z cinieniem ttniczym krwi.

Szum w gowie a krgosup

Problemy z krgosupem, szczeglnie zwyrodnienia krgosupa szyjnego, mog rwnie by jedn z przyczyn szumu i piskw w gowie. Urazy i zwyrodnienia krgosupa szyjnego mog powodowa dodatkowo buczenie i ttnienie w gowie. Dzieje si tak z powodu ucisku na ttnice krgowe, biegnce wzdu szyjnego odcinka krgosupa. Dalsz gazi tych ttnic jest ttnica transportujca krew wanie do bdnika. Problemom urazowym bd zwyrodnieniowym krgosupa mog dodatkowo towarzyszy ble i zawroty gowy, a take problemy z rwnowag i oczopls. Zdiagnozowanie i usunicie przyczyny lecej w problemach z krgosupem szyjnym powoduje rwnie pozbycie si szumw i piskw w gowie. 

Szum w gowie - leczenie

Jeli przyczyn szumw w uszach s infekcje i inne schorzenia, to wizyta u lekarza i pozbycie si choroby zwykle wystarcz do tego, by pozby si nieprzyjemnych dwikw w gowie. Jeli jednak szumy pojawiaj si z czstotliwoci wiksz, ni raz na kilka dni, a take trwaj duej, ni kilka minut, uznaje si je za wymagajce szczegowej diagnostyki - tym zajmuj si laryngolodzy oraz audiolodzy.

Dokadne opisanie wszystkich dolegliwoci, jak i okolicznoci ich wystpowania, jest niezwykle istotnym punktem diagnostyki i dobrania najodpowiedniejszej metody leczenia. W przypadku szumw w gowie i uszach, leczenie farmakologiczne ma zastosowanie waciwie tylko wwczas, gdy dolegliwoci te s spowodowane stanami lkowymi w przebiegu nerwicy lub depresji. W innych przypadkach konieczna jest eliminacja przyczyny szumw.

Zdarza si rwnie tak, e przyczyna dolegliwoci nie jest moliwa do usunicia. Wwczas pozostaje jedynie psychoterapia i habituacja, ktre pozwalaj na nauczenie si tolerowania denerwujcego szumu na tyle, by nie wpywa on na pogorszenie jakoci codziennego ycia.

To rwnie moe ci zainteresowa:

Szum w uchu - skd si bierze i jak si go pozby?

Zatkane ucho - may wielki problem

Jakie s przyczyny zawrotw gowy?