Bulgotanie w brzuchu - co to oznacza?

Gone bulgotanie w brzuchu potrafi by kopotliwe i niepokojce. Chocia zazwyczaj jest to zupenie naturalny i niegrony efekt dziaania organizmu, to warto dowiedzie si, co oznacza nage bulgotanie!

Przyczyny bulgotania w brzuchu i leczenie

Uczucie przelewania si i bulgoczcy odgos w brzuchu mog mie wiele przyczyn. Moe to by zupenie naturalna reakcja organizmu przed lub po jedzeniu, jak i te objawy stanw chorobowych.

Bulgotanie i burczenie w brzuchu podczas odczuwania godu

Kiedy nasz odek i jelita s puste, moe pojawi si burczenie, bulgotanie i inne odczucia w obrbie brzucha. Niekoniecznie musi si to wiza z chci zjedzenia czego - czasami sygna o godzie dociera do mzgu dopiero po pojawieniu si burczenia. Takie uczucie bierze si z tego, e jelita cigle pracuj, nawet kiedy s puste. Uczucie bulgotania jest zwizane z motoryk jelit.

Leczenie: 

Bulgotanie spowodowane godem nie jest grone, wystarczy co zje, aby przeszo.

Wzdcia i zgaga po przejedzeniu? Poczuj szybko ulg (naturalnie)

Bulgotanie po zjedzeniu posiku lub wypiciu napoju

Bulgotanie w brzuchu po zjedzeniu jest zazwyczaj ledwo wyczuwalne i zwizane z przesuwaniem jedzenia oraz procesem trawienia. Czasami jednak po zjedzeniu mona odczu mocniejsze bulgotanie. Tak samo dzieje si po wypiciu niektrych napoi. Dlaczego tak si dzieje? Pewne pokarmy powoduj wzdcia lub sensacje odkowe, wic bulgotanie jest mocniej odczuwane. Napoje, szczeglnie gazowane, mog u niektrych powodowa mocne bulgotanie.

Poza tym bulgotanie po zjedzeniu posiku moe zwiastowa niestrawno lub biegunk, bdc wynikiem zjedzenia niewieego jedzenia. Zazwyczaj wtedy te pojawiaj si skurcze i bl brzucha.

Leczenie:

Warto unika pokarmw, ktre powoduj u nas mocne bulgotanie - to znak od organizmu, e niekoniecznie nam su. Szczeglnie czsto takie doznania zawdziczamy jabkom, kapustowatym, melonom i sodzonych napojom gazowanym. 

Jeli po bulgotaniu pojawia si biegunka, naley zadba o odpowiednie nawilenie. Mona te przyj kilka tabletek wgla aktywnego. Nie poleca si stosowania lekw na biegunk, ktre wi tre jelitow, poniewa opniaj one oprnienie toksyn z organizmu w wypadku zatrucia pokarmowego. W przypadki silnej biegunki naley uda si na konsultacj do lekarza.

Bulgotanie w brzuchu w ciy

Bulgotanie w brzuchu podczas trwania ciy zazwyczaj pojawia si na jej pocztku. W pocztkowym okresie jest to zwizane czsto z dolegliwociami odkowymi, ktre s wynikiem zmian hormonalnych zachodzcym w organizmie kobiety - odek moe reagowa gwatowniej na pewne pokarmy, ktre dotychczas nie powodoway takiego efektu. 

Bulgotanie w brzuchu od 10. do 16. tygodnia ciy moe oznacza pierwsze ruchy malucha. Chocia prawdziwe ruchy wyczu mona zazwyczaj dopiero po 16. tygodniu ciy, to wczeniej dziecko te si rusza i ronie, co moe by odczuwane wanie jako delikatne bulgotanie.

Leczenie:

Jeli bulgotanie w brzuchu w ciy zwizane jest z niestrawnoci, warto odstawi na jaki czas dane produkty spoywcze. Pierwszy trymestr ciy zazwyczaj zwizany jest z wieloma problemami, ktre s wynikiem zmian hormonalnych, te dolegliwoci zazwyczaj ustpuj po trzecim miesicu. W razie wtpliwoci warto uda si do lekarza ginekologa, ktry sprawdzi, czy wszystko jest w porzdku z przebiegiem ciy.

Bulgotanie, przelewanie w brzuchu i gazy

Bulgotanie, uczucie przelewania si pynu w brzuchu i gazy wskazuj na nieprawidowoci w zakresie pracy odka. Przyczyn moe by:

  • poykanie zbyt duej iloci powietrza podczas jedzenia,
  • picie wody i napoi gazowanych,
  • spoywanie pokarmw mocno wzdymajcych,
  • zakaenia bakteryjne w obrbie odka i jelit,
  • stan zapalny jelita grubego. 


W przypadku zakae bakteryjnych i stanw zapalnych czsto pojawia si bl brzucha oraz biegunka o nieprzyjemnym zapachu.

Leczenie:

Jeli gazy pojawiaj si w wyniku diety, naley odstawi napoje gazowane i pokarmy, ktre maj dziaanie wzdymajce. Naley te je powoli, dokadnie gry pokarm i nie rozmawia w trakcie jedzenia, co pozwoli na poykanie mniejszej iloci powietrza podczas jedzenia.

Zakaenia bakteryjne oraz stany zapalne wymagaj konsultacji z lekarzem. Zastosuje on diagnostyk i wdroy odpowiednie leczenie.

Inne przyczyny bulgotania w brzuchu

Bulgotanie w brzuchu moe tez mie inne przyczyny:

  • Stres i stany lkowe - duy stres i stany lkowe mog wpyn na prac jelit, rozwin moe si zesp nadwraliwoci jelita grubego, ktry objawia si bulgotaniem, blem brzucha, biegunk w sytuacjach lkowych i stresowych.
  • Nadmiar alkoholu - zatrucie alkoholowe moe powodowa bulgotanie w brzuchu.
  • Skutek uboczny przyjmowania lekw - wiele lekw moe doprowadzi do dolegliwoci odkowych. Jeli oprcz bulgotania pojawiaj si wymioty lub biegunka, naley uda si do lekarza, aby przepisa inne leki, ktre nie powoduj takich skutkw ubocznych.
  • Niedrono jelit - w przypadku wystpienia niedronoci jelit moe pojawi si uczucie bulgotania w brzuchu.

Bulgotanie w brzuchu nie zawsze jest grone, ale warto ustali przyczyn i ewentualnie podj odpowiednie leczenie! 

To rwnie moe ci zainteresowa: