Sinice - co to jest, gdzie wystpuj i jakie choroby wywouj?

Woda, do ktrej zamierzasz wej, jest mtna i zielona? Najprawdopodobniej winne temu s sinice, organizmy, ktre wytwarzaj grone toksyny sinicowe. Sinice i kontakt z nimi mog wywoa mniej lub bardziej powane problemy zdrowotne.

Zobacz wideo

Sinice: co to jest?

Sinice, czyli cyjanobakterie, to organizmy samoywne, ktre nale do krlestwa bakterii. Pojawiaj si w wielu miejscach, jednak najczciej zdajemy sobie spraw z ich obecnoci wtedy, gdy ze wzmoon si atakuj kpieliska. Pywanie w wodzie, w ktrej sinice kwitn we wzmoonej liczbie, jest szkodliwe. Ich nadmiar powoduje, e woda ma charakterystyczn zielon barw, niekiedy "kodr" z glonopodobnych organizmw. Niestety, okres kwitnienia sinic przypada na lato, czyli nasze wakacje. Moemy si na nie natkn zarwno w morzu, jak i w jeziorze czy rzece.

Docz do Zdrowia na Facebooku!

Sinice: gdzie wystpuj?

Sinice wystpuj powszechnie. Mona je spotka w wodzie i na ldzie - wodach sodkich i sonych, na skaach, lodowcach, pustyniach, w doniczkach, na rnych rolinach. S tak odporne, e wystpuj nawet w gorcych rdach, w ktrych temperatura niejednokrotnie dochodzi do 90 stopni Celsjusza. Wydawa by si mogo, e skoro s tak powszechne, to nie powinny by problemem. Kopot zaczyna si wtedy, gdy wchodz w sezon zakwitania i jest ich zbyt duo.

Sinice lubi kwitn szczeglnie w wodzie zanieczyszczonej chemikaliami. Sprzyja im dua zawarto fosforanw i azotanw, ktre zwykle pochodz z gospodarczych odpadkw takich jak detergenty, cieki czy nawozy sztuczne. Im wicej sinic, tym wyraniejszy to sygna, e woda jest po prostu brudna. 

Zaszkodzi mog nam toksyny sinicowe, czyli substancje wytwarzane przez niektre cyjanobakterie. Wystarczy wykpa si w wodzie, troch jej wypi lub na przykad zje ryb z zakaonej wody, by nabawi si nieprzyjemnych dolegliwoci.

Sinice: objawy zatrucia

Kpiel w "zasinionej" wodzie skutkuje przede wszystkim dolegliwociami skrnymi. Poknicie wody powoduje powaniejsze, wewntrzne zaburzenia. Objawy zatrucia sinicami (a waciwie ich toksynami) to:

Nie wszystkie sinice s grone dla czowieka, jednak zwykle trudno stwierdzi, z ktrym ich rodzajem mamy do czynienia. Niektre sinice mog nawet prowadzi do uszkodze wtroby, nerek czy grasicy. Pewne ich odmiany maj rwnie waciwoci kancerogenne. Warto zatem uwanie sprawdzi, czy woda, do ktrej wchodzimy, na pewno jest czysta.

Sinice: profilaktyka i leczenie

Jeli pojawi si komunikat, e do danego kpieliska lepiej nie wchodzi, naley si do tego dostosowa. Jeeli kpiemy si w miejscu niestrzeonym, warto zwrci uwag na barw i zapach wody - mtna, zielona, pienica si woda powinna nas zdecydowanie zniechci. Jeli ju zdarzy nam si wykpa w wtpliwej czystoci wodzie, najlepiej szybko wzi porzdny prysznic i wypra strj kpielowy. Samych dolegliwoci spowodowanych kontaktem z sinicami nie leczy si w jaki szczeglny sposb; moliwe jest jedynie leczenie objawowe.

Sinice: zamknite kpieliska

Stan kpielisk mona sprawdza codziennie na stronie Gwnego Inspektoratu Sanitarnego.

To take moe ci zainteresowa: