Pokrzywka - objawy, diagnoza i leczenie

Pokrzywka to zesp chorobowy, charakteryzujcy si obrzkiem oraz zaczerwieniem skry. Zdarza si, e zmiany pojawiaj si bardzo szybko i rwnie szybko ustpuj bez wczeniejszego podania lekw.
Docz do Zdrowia na Facebooku!

Pierwszym objawem pokrzywki s rowe lub porcelanowo-biae bble. Mog mie rne ksztaty i niejednokrotnie wywouj lekki bl oraz wid. Mimo e zaliczana jest do chorb alergicznych nie zawsze stanowi konsekwencj reakcji organizmu na alergen. Schorzenie moe pojawi si niezalenie od wieku pacjenta i utrzymywa na skrze nawet przez 6 tygodni.

Objawy

Obok wykwitw na skrze, zaczerwienienia, obrzku oraz widu w zalenoci od mechanizmu odpowiedzialnego za pojawienie si choroby dolegliwoci towarzyszce pokrzywce mog by bardzo rne. W przypadku pokrzywki ostrej pacjenci skarz si na nudnoci, wymioty oraz bl brzucha. Posta ostra jest jedn z czciej diagnozowanych odmian choroby i ma podoe alergiczne . Reakcje zazwyczaj wywouje pokarm, pyki traw i, duo rzadziej, leki.

Pokrzywka przewleka (idiopatyczna) wystpuje przede wszystkim u dorosych i nie ma podoa alergicznego, mimo to zmiany na skrze mog si pojawi po zayciu lekw lub wziewnym kontakcie z alergenem. Zdarza si, e powstaje wskutek silnego potarcia, ucisku (tzw. pokrzywka dermograficzna). Jest trudna w leczeniu, a dolegliwoci mog utrzymywa si nawet kilka lat.

Pokrzywka kontaktowa najczciej spowodowana jest bezporednim kontaktem z alergenem tj. cytrusami, ziemniakami, szparagami, sierci zwierzt lub jadem owadw.

Pokrzywka fizykalna moe by wywoana kilkoma czynnikami - nagym ozibieniem organizmu (tzw. pokrzywka z zimna), temperatur powyej 40 stopni C (tzw. pokrzywka cieplna) lub silnym promieniowaniem sonecznym (tzw. pokrzywka wietlna). Dwie ostatnie odmiany choroby wystpuj bardzo rzadko.

Jednym z typw schorzenia jest tzw. pokrzywka wibracyjna. Bble oraz obrzk pojawiaj w partiach skry wystawionych na wibracj np. u zawodowych muzykw (szczeglnie instrumenty dte), kierowcw.

Zmiany skrne charakterystyczne dla pokrzywki o podou alergicznym nie zawsze s konsekwencj przyjcia leku lub pokarmu nietolerowanego przez organizm. U pacjentw z tzw. pokrzywk cholinergiczn za zmiany skrne odpowiedzialne jest uczulenie na pot .

Diagnoza

Mimo e zmiany skrne towarzyszce pokrzywce s jednoznaczne, to aby rozpocz leczenie konieczne jest rozpoznanie typu schorzenia. W przypadku podejrzenia alergicznego podoa choroby wykonuje si testy alergiczne pozwalajce oznaczy, a nastpnie wyeliminowa szkodliwy alergen. Czasem typ pokrzywki rozpoznaje si z pomoc testw prowokacyjnych lub obserwacji organizmu na specjalnie przygotowan diet .

Leczenie

Pierwszym etapem leczenia jest wyeliminowanie i unikanie czynnika wywoujcego chorob. Nastpnie pacjent przyjmuje farmaceutyki agodzce objawy, przede wszystkim leki antyhistaminowe. W sytuacjach gdy nie daj ono efektw siga si po glikokortykosteroidy lub kortykosteroidy (podawane s bardzo krtko, ale w duych dawkach).

Czytaj take:

Choroba Duhringa (Choroba Dhringa)

Keloid (bliznowiec)

Atopowe zapalenie skry

Sprawd, co ci uczula

Anafilaksja