glikogen

Więcej o:

glikogen

 • Choroby spichrzeniowe glikogenu (glikogenozy)

  Zdaniem badaczy choroby spichrzeniowe glikogenu dotykają jedno dziecko na każde 40 tysięcy urodzeń. Wszystkie schorzenia należące do tej grupy związane są z dysfunkcją enzymów biorących udział w przemianach metabolicznych cukru - glikogenu. Za aktywność tych enzymów odpowiadają odpowiednie geny

 • Choroba Coriego (choroba Forbesa; glikogenoza typu III; GSD III)

  Dołącz do nas na Facebooku! Glikogen zaliczany jest do tzw. cukrów zapasowych. Gromadzony jest przede wszystkim w wątrobie i mięśniach szkieletowych. Pod wpływem działania adrenaliny zostaje uwolniony do krwioobiegu, stanowiąc główne źródło energii. U pacjentów z chorobą Coriego, wskutek wady

 • Choroba Andersen (glikogenoza typu IV, amylopektynoza)

  Dołącz do nas na Facebooku! Występująca u pacjentów mutacja genetyczna sprawia, że enzym odpowiedzialny za rozkład glikogenu ma nieprawidłową budowę, a tym samym nie spełnia swoich funkcji. Wada ta prowadzi do zmian w budowie wielocukru, tj. znacznego wydłużenia łańcuchów oraz zalegania

 • Choroba Taruiego (glikogenoza typu VII; GSD VII)

  Bezpośrednią przyczyną rozwoju choroby Taruiego jest niedobór fosfofruktokinazy, enzymu odpowiedzialnego za podział i metabolizm glikogenu. Brak ten sprawia, że nieusunięty z organizmu nadmiar wielocukru zaczyna odkładać się w mięśniach oraz komórkach krwi, przede wszystkim w erytrocytach. W

 • Zespół Fanconiego-Bickela (glikogenoza typu XI, GSD XI)

  Za rozwój tej rzadkiej choroby metabolicznej odpowiedzialna jest wada genetyczna decydująca o stężeniu wytwarzanego przez organizm białka GLUT2, czyli białka błonkowego transportującego glukozę. Aminokwas ten występuje przede wszystkim w wątrobie, nerkach, jelitach i trzustce. Do jego podstawowych

 • Choroba Hersa (glikogenoza typu VI, GSD VI)

  Dołącz do nas na Facebooku! Wada genetyczna występująca u pacjentów z chorobą Hersa sprawia, że organizm chorego nie wytwarza fosforykazy glikogenowej (nazywanej też wątrobową). Enzym ten jest niezbędny do prawidłowego rozkładu glukozy, która odłączyła się glikogenu, czyli wielocukru. Jego brak

 • Polisacharydy - czym są oraz jakie znajdują zastosowania?

  przyrodzie wielocukrami są skrobia, glikogen oraz celuloza. Polisacharydy - rodzaje Do cukrów złożonych oraz ich pochodnych zalicza się: skrobia, glikogen, dekstran, celuloza, chityna, alginian, heparyna. Każdy polisacharyd spełnia trochę inne funkcje oraz charakteryzuje się inną budową. Skrobia Skrobia

 • Choroba McArdle'a (glikogenoza typu V, GSD V)

  Dołącz do nas na Facebooku! Mięśnie wykorzystują glikogen jako źródło energii. W procesie glikolizy powstają mleczany, stanowiące podstawowe źródło energii dla włókien mięśni prążkowanych. W przypadku niedoboru enzymów glikolitycznych, niemetabolizowany glikogen spichrza się w mięśniach