Ustawa "Za życiem" - o czym mówi, kogo dotyczy?

Ustawa "Za życiem" to ustawa, w której określone są uprawnienia, jakie mają kobiety w ciąży, a także rodziny w zakresie porodu oraz opieki nad dzieckiem. W ustawie opisane są także przywileje, jakie przysługują rodzicom, których dziecko jest śmiertelnie chore lub urodziło się z poważnymi wadami wrodzonymi. Jakie uprawnienia wiążą się z tą ustawą? Komu przysługują te uprawnienia i jak można się o nie starać?

Ustawa “Za życiem” - komu przysługują uprawnienia?

Uprawnienia, które są określone w ustawie przysługują przede wszystkim kobietom ciężarnym, a także ich rodzinom. Na pomoc mogą liczyć również rodziny, w których urodziło się ciężko chore dziecko, u którego stwierdza się nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu lub poważne i nieodwracalne upośledzenie. Oprócz tego, uprawnienia dotyczą:

  • Kobiet, u których dziecka występują wady, które mogą prowadzić do poronienia lub śmierci w trakcie porodu,
  • Kobiet, które urodziły martwe dziecko,
  • Kobiet, które poroniły,
  • Kobiet, których dziecko zmarło od razu po porodzie,
  • Kobiet, które urodziły dziecko śmiertelnie chore albo cierpiące na wrodzone wady.
Zobacz wideo Wirus opryszczki w trakcie ciąży bywa bardzo niebezpieczny. Jak postępować i jak wygląda leczenie?

Ustawa “Za życiem” - z jakimi uprawnieniami się wiąże?

Uprawnienia, z jakich może skorzystać każda kobieta w ciąży, a także rodzina ciężarnej, to między innymi poradnictwo dotyczące rozwiązań, które wspierają budowanie rodziny. Mogą oni liczyć na wsparcie asystenta, który rozwieje wszelkie wątpliwości dotyczące ciąży, porodu, a także opieki nad dzieckiem. Asystent udzieli również wsparcia psychologicznego i prawnego. Dodatkowo, asystentowi można wydać upoważnienie, które umożliwia mu załatwianie różnych spraw i reprezentowanie kobiety przed urzędami oraz instytucjami.

Należy pamiętać również, że każda ciężarna może korzystać poza kolejnością z usług farmaceutycznych w aptekach oraz ze świadczeń opieki zdrowotnej. W związku z tym, świadczenia szpitalne oraz świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej powinny być udzielane ciężarnym w dniu, w którym zgłosiły się do lekarza, a jeśli nie jest to możliwe, pacjentka powinna zostać obsłużona w innym terminie, poza obowiązującą kolejnością obsługi pacjentów. Świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej powinno zostać udzielone maksymalnie w ciągu tygodnia od momentu zgłoszenia się ciężarnej do lekarza.

W okresie okołoporodowym ciężarne i ich rodziny mogą skorzystać między innymi z:

  • Diagnostyki prenatalnej,
  • Dodatkowych wizyt położnej w celu opieki nad dzieckiem,
  • Edukacji przedporodowej dotyczącej porodu oraz okresu po porodzie,
  • Opieki położniczej podczas ciąży oraz w okresie połogu,
  • Poradnictwa laktacyjnego.

Na podstawie zaświadczenia, które może wydać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, lekarz pediatra oraz lekarz ubezpieczenia zdrowotnego ze specjalizacją II stopnia albo tytułem specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii,neonatologii albo perinatologii, matki dzieci, które nie ukończyły 18. roku życia mogą poza kolejnością korzystać z usług farmaceutycznych w aptekach oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

Poza tym, na określonych zasadach mogą korzystać z wyrobów medycznych, takich jak cewniki, pieluchomajtki czy protezy. Dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności przysługuje dodatkowo rehabilitacja, a ich rodzice mogą skorzystać z pomocy psychologicznej, opieki nad dzieckiem podczas odpoczynku albo urlopu, opieki paliatywnej, opieki hospicyjnej, a także innych form pomocy. Rodzicom lub opiekunom dziecka urodzonego z ciężką wadą albo śmiertelnie chorego, bez względu na dochód przysługuje jednorazowa wypłata w wysokości 4 tysięcy złotych.

Ustawa “Za życiem” - jak można skorzystać z przysługujących uprawnień?

Dokumentem, na podstawie którego można skorzystać z uprawnień opisanych w ustawie “Za życiem” jest zaświadczenie potwierdzające nieuleczalną chorobę dziecka, która zagraża jego życiu albo upośledzenie dziecka. Zaświadczenie takie można otrzymać od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który zdobył tytuł specjalisty albo specjalizację II stopnia w dziedzinie położnictwa i ginekologii, neonatologii albo perinatologii. Uprawnienia wynikające z bycia w ciąży przysługują kobietom na podstawie dokumentu tożsamości oraz zaświadczenia potwierdzającego ciążę.

Żeby skorzystać z pomocy asystenta, należy wypełnić odpowiedni wniosek i złożyć go w gminie. Żeby uzyskać świadczenie pieniężne należy złożyć wniosek oraz zaświadczenie potwierdzające, że matka zgłosiła się do lekarza i była pod opieką medyczną najpóźniej od 10 tygodnia ciąży aż do porodu (warunek ten nie dotyczy opiekunów dziecka, którzy nie są jego rodzicami). Potrzebne jest również zaświadczenie o tym, że u dziecka stwierdza się nieodwracalne upośledzenie albo chorobę, która zagraża jego życiu i powstała w trakcie porodu albo w okresie prenatalnym.

Więcej o: