Orientacje seksualne - podstawowe rodzaje seksualności

Orientacje seksualne stanowią bardzo ważny aspekt w życiu każdego człowieka. Pozwalają bowiem określić tożsamość płciową, a także są podstawowym fundamentem w budowaniu relacji z innymi ludźmi. Dana orientacja seksualna wyznacza romantyczny i seksualny pociąg do osób o określonej płci. Jednak okazuje się, że nie jest to jedynie kwestia indywidualnego wyboru, a tożsamość płciowa jest kwestią skomplikowanych i złożonych procesów biologicznych, poznawczych oraz środowiskowych.

Wybór określonej orientacji seksualnej zaczyna się już w okresie rozwoju prenatalnego, czyli takiego, w którym formuje się płód. Po narodzinach dziecka, w wyniku określonych bodźców z otoczenia, następują kolejne fazy wykształcania się w młodym człowieku jego przyszłej orientacji seksualnej. Większość osób błędnie uważa, że związana jest ona jedynie z kwestiami czysto seksualnymi, lecz orientacja płciowa dotyczy także całej gamy zachowań, emocji, fantazji czy nawet życiowych wyborów.

Obecnie rozróżnia się trzy główne orientacje seksualne: heteroseksualizm, homoseksualizm oraz biseksualizm, przy czym każda z nich odznacza się innymi, indywidualnymi cechami. Obecnie trwają dyskusje nad wyróżnieniem czwartej orientacji seksualnej, jaką jest aseksualizm odznaczający się brakiem pociągu seksualnego do którejkolwiek z płci. Według badań przeprowadzonych na terenie Wielkiej Brytanii, aseksualizm deklarowany jest przez blisko 1% populacji ogólnej. Orientacja ta jest więc zdecydowanie najrzadsza.

Orientacje seksualne - rodzaje orientacji seksualnych

Związek z drugą osobą jest nieodłączonym, biologicznym pragnieniem każdego człowieka. Zaspokaja on potrzebę miłości, stateczności oraz daje poczucie bezpieczeństwa. Związek oparty na prawidłowo wykształconej orientacji seksualnej obojga partnerów i związanych z tym kontaktach seksualnych może być źródłem energii oraz spełnienia. W zależności od kierunku orientacji psychoseksualnej danego człowieka rozróżnić można podstawowe rodzaje seksualności:

 1. Heteroseksualizm - zdecydowanie najczęściej występująca orientacja seksualna w ogólnej populacji. Badania prowadzone w stanie Massachusetts w latach 2002-2006 wykazały, że z orientacją tą utożsamia się aż 97,1% ankietowanych. Badania statystyczne przeprowadzone w latach późniejszych w innych regionach świata wykazały bardzo zbliżony wynik. Z tego też względu orientacja ta określana jest często mianem tradycyjnej. Heteroseksualizm opiera się na popędzie seksualnym do płci przeciwnej, czego przykładem jest związek kobiety z mężczyzną. Związki heteroseksualne akceptowane są we wszystkich religiach i kulturach.
 2. Homoseksualizm - terminu tego po raz pierwszy użył Karl-Maria Kertbeny w roku 1868, jako przeciwieństwo heteroseksualizmu. Rodzaj seksualności, jakim jest homoseksualizm, cechuje się popędem seksualnym do tej samej płci. Przez długi czas orientacja ta uważana była za dewiację, a osoby, które tworzyły związki homoseksualne piętnowano. Oficjalne związki jednopłciowe są w dalszym ciągu zakazane w wielu regionach świata.
 3. Biseksualizm - termin wprowadzony w roku 1809, który początkowo odnoszony był jedynie do roślin. W kontekście ludzkiej orientacji seksualnej po raz pierwszy użyto go pod koniec XX wieku. Badania wykazały, że osoby biseksualne w porównaniu z osobami hetero wykazują większą skłonność do myśli samobójczych oraz zaburzeń psychicznych. Orientacja biseksualna cechuje się wyborem partnerów o różnej płci. W praktyce najczęściej wygląda to tak, że osoba dorosła żyjąca na co dzień w związku heteroseksualnym utrzymuje również stosunki z osobą o tej samej płci. Biseksualizm może być przejawiany zarówno całymi latami, jak i w krótkich okresach.
 4. Aseksualizm - forma seksualności cechująca się brakiem pożądania seksualnego - zarówno do jednej, jak i drugiej płci. Przyczyną tego mogą być między innymi problemy hormonalne, depresja, molestowanie seksualne w przeszłości, a także stresujący tryb życia.

Orientacja seksualna - test

Jedną z metod określenia swojej orientacji seksualnej jest wykonanie prostego testu, który będzie zawierał pytania dotyczące zarówno relacji z innymi osobami, jak i spraw dotyczących życia intymnego. Jedną z częściej proponowanych metod określenia orientacji jest tabela Kleina. Metoda ta została zaprezentowana w roku 1978 przez amerykańskiego seksuologa i psychiatrę Fritza Kleina. Rozpatruje on ludzką seksualność w kontekście siedmiu różnych czynników takich jak:

 • pociąg seksualny (do kogo go odczuwasz?)
 • zachowania seksualne (z kim są związane?)
 • fantazje seksualne (o kim marzysz? np. podczas masturbacji)
 • preferencje uczuciowe (która płeć bardziej pociąga cię emocjonalnie?)
 • preferencje społeczne (dotyczą relacji towarzyskich)
 • preferencje związane ze "stylem życia" (dotyczy m.in samoidentyfikacji osób, z którymi spędzasz czas)
 • samoidentyfikacja (z kim się utożsamiasz?)
Więcej o: