Heteroseksualizm - co to oznacza?

Heteroseksualizm to jedna z trzech rozróżnianych orientacji seksualnych. Orientacja heteroseksualna jest tą, która dotyczy największej liczby osób. Ta orientacja przejawia się zainteresowaniem wobec osób płci przeciwnej, w przeciwieństwie do orientacji homoseksualnej.

Co to znaczy heteroseksualny?

Termin heteroseksualizm wywodzi się z połączenia greckiego słowa „heteros”, które oznacza „inny” oraz łacińskiego słowa „sexus”, czyli „płeć”.

Ważne jest rozróżnienie pomiędzy orientacją a zachowaniami seksualnymi. Problem ten dotyczy zarówno orientacji heteroseksualnej, jak i innych orientacji. W przypadku orientacji heteroseksualnej osoba odczuwa długotrwały pociąg do osób przeciwnej płci, a pociąg ten nie musi mieć przełożenia w spełnieniu seksualnym. Jest to główną różnicą między orientacją a zachowaniem seksualnym. Poza tym orientacja seksualna wiąże się z publicznym rozwijaniem tożsamości seksualnej, kształtowaniem orientacji, a także identyfikacją z osobami tej samej orientacji.

Orientacja heteroseksualna

Orientacja heteroseksualna jest orientacją dominującą we wszystkich społeczeństwach, co często wiąże się z dyskryminowaniem innych orientacji. W krajach, w których występuje niski poziom tolerancji dla innych orientacji, częstym zjawiskiem jest homofobia, czyli strach przed osobami homoseksualnymi i homoseksualizmem. Homofobia objawia się nie tylko nieufnością i awersją w stosunku do osób homoseksualnych, ale bardzo często wiąże się wręcz z nienawiścią i dyskryminacją osób orientacji homoseksualnej.

Z orientacją heteroseksualną związane jest również pojęcie heteroseksizmu. Jest to założenie, że heteroseksualizm i związki heteroseksualne są bardziej wartościowe niż inne orientacje i typy związków. Założenie to jest rozpowszechnione w wielu krajach. W związku z tym pojawia się wiele kontrowersji, dotyczących między innymi tego, że osoby heteroseksualne mają więcej przywilejów w społeczeństwie, a związki heteroseksualne są jedynymi prawnie uznawanymi w wielu krajach. Poza tym, podejście to zakłada, że osoby heteroseksualne mogą decydować o prawach osób homoseksualnych i biseksualnych.

Heteroseksizm ma także duży związek z religią chrześcijańską, która ma jednoznacznie negatywny stosunek do orientacji seksualnych innych niż heteroseksualizm. W konsekwencji heteroseksizmu często dochodzi do społecznego, politycznego oraz gospodarczego wykluczenia osób, które przyznają, że są orientacji homoseksualnej. Heteroseksizm może wiązać się z homofobią, ale nie zawsze tak jest.

Związki heteroseksualne

Heteroseksualizm i związki heteroseksualne są spotykane w większości społeczeństw dużo częściej niż inne orientacje i typy związków. Związki heteroseksualne są akceptowane prawnie, a także znajdują uznanie w większości systemów religijnych. W 2012 roku opublikowano badania, na podstawie których stwierdzono, że heteroseksualizm jest najbardziej trwałą orientacją seksualną, co oznacza, że osoby tej orientacji są najmniej skłonne do jej zmiany. Trwałe są również związki różnopłciowe, według badań związki heteroseksualne są bardziej trwałe niż homoseksualne związki kobiet, jednak mniej trwałe niż jednopłciowe związki mężczyzn.

Orientacja hetero

Oprócz orientacji heteroseksualnej rozróżnia się orientacje homoseksualną oraz biseksualną. Orientacja homoseksualna to taka, której przejawem jest odczuwanie pociągu do osób tej samej płci. Orientacja ta wciąż budzi u wielu osób spore kontrowersje, jest nieakceptowana przez niektóre środowiska, a także religie. W niektórych krajach homoseksualizm jest zakazany prawnie, a związki homoseksualne są nielegalne.

Orientacja biseksualna to taka, w której osoba deklarująca się jako heteroseksualna nawiązuje kontakty seksualne z osobą tej samej płci albo osoba, która jest homoseksualna miewa kontakty seksualne z osobami przeciwnej płci. Często uważa się, że w przypadku orientacji biseksualnej przy wyborze partnera decydują cechy fizyczne i psychologiczne, a nie płeć biologiczna.

Ostatnimi czasy podejmowane są debaty, czy za czwartą orientację seksualną nie należy uznać aseksualizmu. Polega on na braku odczuwania pociągu seksualnego zarówno do osób przeciwnej, jak i tej samej płci. Uważa się, że taki stan ma związek z chorobami, na przykład zaburzeniami hormonalnymi, depresją albo przewlekłym stresem. Do aseksualizmu mogą prowadzić również złe doświadczenia seksualne, takie jak molestowanie, zmuszanie do kontaktów seksualnych czy wstydliwe wspomnienia dotyczące sfery seksualnej. W niektórych sytuacjach aseksualizm jest skutkiem tłumienia swojej homoseksualnej orientacji w obawie o opinie rodziny, przyjaciół i społeczeństwa.

To również może cię zainteresować:

Więcej o: