Biseksualizm - jak go rozpoznać?

Biseksualizm stanowi obok heteroseksualizmu oraz homoseksualizmu jedną z form orientacji seksualnych. Jego nazwa wywodzi się z połączenia dwóch greckich słów: bi (oboje) oraz sexualis (płciowy). Terminu "biseksualizm" użyto po raz pierwszy w botanice w roku 1809 do określenia roślin biseksualnych. W odniesieniu do orientacji seksualnej ludzi, forma ta w języku potocznym zakorzeniła się jednak dużo później, bo pod koniec XX wieku, kiedy badania nad ludzką seksualnością wykazały również taką formę pożądania seksualnego. Czym więc cechuje się biseksualizm? Jak go rozpoznać oraz jak klasyfikowany jest według psychologii i nauk medycznych?

Biseksualizm - charakterystyka

Twierdzenie "biseksualność" odnosi się do uczuć i zachowań seksualnych wykazywanych przez jednego osobnika zarówno do płci męskiej, jak i żeńskiej. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że człowiek żyjący w związku heteroseksualnym wykazuje popęd płciowy również do osobników swojej płci. Badania wykazały, że w tej orientacji seksualnej o wyborze partnera nie musi decydować jedynie biologiczna płeć, ale także wiele czynników (zarówno psychicznych, jak i fizycznych), które nie są z nią bezpośrednio związane. Badania przeprowadzone na terenie Stanów Zjednoczonych w roku 2002 wykazały, że pożądanie seksualne do obojga płci wykazuje 1,9% kobiet oraz 1% mężczyzn. Orientacja ta jest więc w skali populacji rzadkością. W literaturze naukowej termin biseksualizm odnosi się również do świata zwierząt.

Co to znaczy, że ktoś jest bi?

Orientacja biseksualna z psychologicznego punktu widzenia mieści się gdzieś pomiędzy hetero- a homoseksualizmem. Obecnie bardzo często w potocznym języku polskim spotkać można jej skrótową wersję ograniczoną jedynie do dwóch pierwszych liter: bi. Wersja ta jest jednak nieoficjalna i nie stosowana w podręcznikach medycznych i psychologicznych.

Do identyfikacji orientacji seksualnej wśród osób decydujących się na tego typu badanie wykorzystuje się zarówno skalę Kinseya, jak i tabelę Kleina. W pierwszym przypadku stosowana jest skala od 0 do 6, gdzie 0 oznacza heteroseksualizm, a 6 homoseksualizm. Jednakże najnowsze badania pokazują, że przypisanie orientacji biseksualnej wartości znajdujących się pomiędzy 0 a 6 nie daje miarodajnego wyniku. Ludzka seksualność jest bowiem bardziej złożona i indywidualna niż sądzono pierwotnie. Tabela Kleina pozwalająca wyznaczyć typ seksualności, bierze pod uwagę także czynniki środowiskowe, takie jak pociąg seksualny, zachowania oraz przynależność społeczną.

Biseksualizm a medycyna

Pomimo tego, że za przyczynę homoseksualizmu i biseksualizmu coraz częściej uważane są czynniki środowiskowe oddziałujące na człowieka w czasie jego rozwoju, to badania naukowe wykazują pewne odchylenia w psychice osób o takich orientacjach seksualnych. Większość przebadanych osób biseksualnych, w porównaniu z osobami heteroseksualnymi, cechuje większe prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań psychicznych, jak stany lękowe czy depresja. U biseksualistów częściej notowano także próby samobójcze, masochizm oraz nadużywanie środków psychoaktywnych. Ze względu na brak wiarygodnych badań mogących w pełni wytłumaczyć tego typu zachowania, przyjmuje się, że za taki stan rzeczy odpowiedzialna jest dyskryminacja czy wrogość społeczna.

Biseksualizm u kobiet i mężczyzn

Często spotkać się można z opinią, że biseksualizm obserwowany jest częściej po stronie kobiet niż mężczyzn. Okazuje się, że jest to prawdą, gdyż badania przeprowadzone na prawie 350 kobietach wykazały u nich podobne pobudzenie seksualne zarówno na widok atrakcyjnej kobiety i przystojnego mężczyzny. Kolejne badanie prowadzone przez profesor Elizabeth Morgan z Boise Satte University wykazało, że aż 60% z blisko 450 kobiet heteroseksualnych, przynajmniej raz w swoim życiu odczuwało seksualny pociąg do innej kobiety. 50% wszystkich uczestniczek ankiety przyznało się również do fantazji erotycznych, w których brały udział inne przedstawicielki płci pięknej. Inaczej sprawa wygląda wśród mężczyzn, którzy w większości przypadków są albo skrajnymi homoseksualistami albo heteroseksualistami.

Biseksualizm u innych gatunków

Oprócz ludzi, biseksualizm notowany jest również u innych gatunków zwierząt, między innymi biseksualne są:

  • delfiny,
  • orki,
  • bizony,
  • gazele,
  • antylopy.

Obserwacje nad zachowaniem wykazały, że niektóre z wymienionych powyżej zwierząt pomimo możliwości wyboru osobnika płci przeciwnej wybierały przedstawicieli swojej płci. Wybór taki nie był stały, a aktywność seksualna obserwowana była zarówno z osobnikami męskimi, jak i żeńskimi. Przykładem mogą być samce morsów, które poza okresem godowym wykazują homoseksualną aktywność płciową. Jednak okres godowy oznacza dla nich powrót do współżycia heteroseksualnego.

To również może cię zainteresować:

Więcej o: