Olejek eukaliptusowy: waciwoci, zastosowanie

Olejek eukaliptusowy pozyskiwany jest z lici eukaliptusa i uywany do inhalacji, jako pukanka odwieajca oddech, dodawany jest take do rnego rodzaju maci, kropli i sprayw czy syropw. Ponadto przemys spoywczy i kosmetycznt dodaje olejek eukaliptusowy do niektrych past do zbw, cukierkw i gum do ucia.

Olejek eukaliptusowy - skd go mamy, jak pozyskujemy?

Olejek eukaliptusowy destylowany jest z lici drzew eukaliptusowych. Kontynentem bogatym w wiele gatunkw eukaliptusw jest Australia, ktra ju dawno odkrya lecznicze waciwoci wycigw olejowych z lici. Dla Aborygenw, pierwotnych mieszkacw kontynentu, olejek eukaliptusowy by znanym i cenionym lekarstwem na jtrzce si rany i urazy rnego typu.

Na  wiecie ronie ponad 600 gatunkw eukaliptusw, nie tylko w Australii, ale take w Nowej Gwinei, Indonezji, a take na tropikalnych i subtropikalnych obszarach Afryki, Azji i Ameryki Poudniowej. Eukaliptusy nale do rodziny mirtowatych. Drewno pozyskiwane z eukaliptusa wykorzystuje si w budownictwie i meblarstwie ze wzgldu na odporno na wilgo. Licie eukaliptusa s take gwnym poywieniem niedwiedzi koala. Z lici niektrych gatunkw wytwarza si ponadto olejek eukaliptusowy, cenny produkt wykorzystywany w przemyle farmaceutycznym i spoywczym.

Olejek eukaliptusowy pozyskiwany jest z lici i kocwek gazek. Destylacj prowadzi si przez dziaanie pary wodnej, w wyniku czego powstaje olej, charakteryzujcy si intensywnym zapachem.

Olejek eukaliptusowy - waciwoci

Licie eukaliptusa zawieraj zwizki chemiczne, ktre maj dziaanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne. Uwaa si, e pomaga take w stanach zapalnych oraz agodzi bl gowy. Obnia poziom cukru we krwi. Dziaa rozkurczowo, ma ponadto dziaanie wykrztune i uatwia wydzielanie luzu. Dziaa oglnie odwieajco.

Zobacz wideo Chcesz si leczy lub odchudza zikami? Musisz to wiedzie!

Olejek eukaliptusowy - zastosowanie

Olejek eukaliptusowy ma przede wszystkim waciwoci relaksujce, pomaga si odpry i poczu odwieonym.

Wykorzystywany jest jako substancja wspomagajca przy astmie, zapaleniu oskrzeli, a take do agodzenia zapale dzise, zwalczania pytki nazbnej, a nawet przy wszawicy, czy grzybicy. Nie ma jednak zbyt wielu bada naukowych dowodzcych takiego dziaania leczniczego olejku. 

W przypadku astmy istniej niewielkie badania pokazujce, e substancja znajdujca si w olejku eukaliptusowym o nazwie eukaliptol, moe rozciecza luz i tym samym uatwia odkrztuszanie.

Przy zapaleniu oskrzeli przyjmowanie produktw, zawierajcych eukaliptol oraz wycigi z sosny i limonki przez co najmniej dwa tygodnie, agodzi objawy i zmniejsza czstotliwo nawrotw choroby.

Istniej take niewielkie dowody, e guma do ucia zawierajca wycig z eukaliptusa, moe pomc przy zapaleniach dzise u niektrych osb. Eukaliptus pomaga przy niewieym oddechu. Niewielkie badania wykazay, e olejek eukaliptusowy w poczeniu z olejkiem z drzewa herbacianego moe pomc przy zwalczaniu wszy.

Olejek eukaliptusowy - dawkowanie i bezpieczestwo

Olejek eukaliptusowy jest prawdopodobnie bezpieczny, gdy jest spoywany w niewielkich ilociach w produktach spoywczych. Nie ma obecnie natomiast wystarczajcych danych, aby mona byo powiedzie, e suplementy, zawierajce wiksze iloci lici eukaliptusa, s bezpieczne, gdy przyjmuje si je doustnie.

Znajdujcy si w olejku eukaliptol moe by bezpieczny, ale jeeli jest przyjmowany nie duej ni 12 tygodni.

Olejek eukaliptusowy moe by niebezpieczny, jeli jest przyjmowany doustnie bez uprzedniego rozcieczenia. Zaycie 3,5 ml nierozcieczonego olejku moe si le skoczy, nawet miertelnym zatruciem. Oznaki zatrucia to bl i pieczenie w odku, zawroty gowy, osabienie mini, zwenie renicy, dusznoci i inne, w tym nudnoci, wymioty oraz biegunka.

Olejku eukaliptusowego nie powinny zaywa dzieci, ani te kobiety w ciy i karmice piersi. O ile prawdopodobnie nie zaszkodzi, gdy znajduje si niewielkim steniu w rodkach spoywczych, to jednak lepiej jest go unika bdc w ciy. Jest take prawdopodobnie niebezpieczny dla maych dzieci i niemowlt, gdy jest przyjmowany doustnie, nakadany na skr lub wdychany. 

Olejek eukaliptusowy moe take uczula, przy czym osoby uczulone na olejek z drzewa herbacianego lub inne olejki eteryczne, mog take le reagowa na olejek eukaliptusowy. W przypadku cukrzycy istnieje obawa, e olejek eukaliptusowy moe zbyt obniy poziom cukru we krwi, jeeli przyjmowany jest z innymi lekami.

rdo: WebMed