Opracowano nowy test do wykrywania raka szyjki macicy. Prbki do analizy bdzie mona pobra samodzielnie w domu

Naukowcy maj nadziej, e nowy test, nazwany S5, bdzie masowo stosowany do bada przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy. Materia do bada laboratoryjnych bdzie mona pobra w domu, bez koniecznoci wizyty u ginekologa.

Wnioski z bada nad testem, wykrywajcym stan przedrakowy szyjki macicy, zostay zaprezentowane na tegorocznej Konferencji Raka NCRI w Glasgow. Now metod diagnostyczn opracowali naukowcy z Queen Mary University w Londynie. Maj nadziej, e test nazwany testem S5, w kilku najbliszych latach zostanie upowszechniony. Moe pomc w wykrywaniu raka szyjki macicy, szczeglnie wrd kobiet, ktre z rnych powodw rzadko poddaj si cytologii albo w krajach, w ktrych nie prowadzi si bada przesiewowych w kierunku tego rodzaju nowotworu.

Rak szyjki macicy jest czwartym najczciej wystpujcym rakiem u kobiet na wiecie. Ocenia si, e w 2018 roku na raka szyjki macicy zachorowao 570 tysicy kobiet, a 310 tysicy zmaro. Za gwn przyczyn choroby uznaje si zakaenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Jedn z metod profilaktycznych jest wczesne zaszczepienie si przeciwko wirusowi.

Na czym polega test S5?

Za pomoc testu S5 bada si chemiczn zmian w kodzie genetycznym. Naukowcy uwaaj, e S5 moe by uzupenieniem testu na obecno wirusa HPV, ktry co prawda pozwala oddzieli kobiety zaraone od wolnych od wirusa, nie wskazuje jednak, ktre z nich s w grupie podwyszonego ryzyka. Nie kade zaraenie wirusem HPV koczy si nowotworem. Poniewa wkrtce badania na nosicielstwo wirusa HPV stan si podstaw bada przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy, dlatego bdzie potrzebny dodatkowy test, dziki ktremu mona wskaza osoby, u ktrych proces chorobowy ju si rozpocz.

Test S5 analizuje zmian chemiczn DNA czterech typw wirusa HPV, najsilniej zwizanych z rakiem szyjki macicy, czyli HPV16, HPV18, HPV31 i HPV33 oraz ludzkiego genu EPB41L3. Po takiej analizie mona ju stwierdzi, czy kobieta znajduje si w grupie wysokiego ryzyka rozwoju raka szyjki macicy. Im wyszy wynik, tym ryzyko rozwoju choroby wysze. Prby nowego testu wykazay, e w 100 procentach wykrywa inwazyjnego raka szyjki macicy, a w przypadku stanw przedrakowych wykazywa 93 procent dokadnoci.

Nie dajcie si zwie cudownym metodom na raka. O tym jest nasz film:

Zobacz wideo

Badania nad nowym testem wykazay jego skuteczno

Zanim rak szyjki macicy rozwinie si w penoobjawowy, na powierzchni szyjki macicy pojawiaj si nieprawidowe komrki prekursorowe, ktre mog przeksztaci si w rakowe. Ten wczesny stan dzieli si na trzy etapy: CIN1, CIN2 i CIN3, przy czym prawdopodobiestwo rozwoju raka wzrasta wraz z kolejnym etapem. Naukowcy sprawdzili, czy mona zidentyfikowa kobiety, ktre maj zmiany nowotworowe na etapie CIN3 i wyszym, badajc mocz lub wydzielin z pochwy przy pomocy testu S5.

W badaniach wzio udzia ponad 600 kobiet, ktre miay pozytywne wyniki testu na obecno wirusa HPV lub nieprawidowy wynik cytologii. Odkryto, e dziki testowi S5 wraz z testami HPV lub bez nich, mona byo oddzieli kobiety, ktre maj zmiany przednowotworowe od tych, ktre s zdrowe.

Naukowcy uwaaj, e prbki moczu lub wydzieliny z pochwy bd mogy by pobierane w domu, a nastpnie wysyane do analizy do laboratorium.

rdo: NCRI Cancer Conference