Dehydratacja krka midzykrgowego i jej przyczyny

Midzy krgami znajduj si krki powszechnie nazywane dyskami. To one odpowiadaj za tworzenie struktury krgosupa. Jdro miadyste, ktre buduje krek, jest odpowiednio uwodnione, dziki czemu moliwe jest przenoszenie sporych obcie. Jeli w obrbie tych krkw pojawi si jakie zmiany, wwczas odczuwa si spory bl. Ma na to wpyw take wiek, bo krgosup przez wiele lat naraony jest na przecienia, w wyniku czego zmniejsza si elastyczno krkw. Jednym z problemw, jakie mog dotyczy krgosupa, jest dyskopatia. Moe si ona pojawi w wyniku dehydratacji krka midzykrgowego.

Dehydratacja krka midzykrgowego - czym jest

Dehydratacja krka midzykrgowego to po prostu zmniejszenie zawartoci wody w dysku. Krek midzykrgowy ma funkcj amortyzacyjn, a jego odwodnienie sprawia, e przestaje naleycie spenia t funkcj. Kiedy choroba si rozwija, dochodzi do zwyrodnienia krka, przez co mog si tworzy skupiska gazu, a to z kolei prowadzi do zwapnie.

Bardzo czsto dehydratacja krkw midzykrgowych nie daje adnych objaww, dlatego te trudno podj jakie kroki zmniejszajce problem.

Dehydratacj mog powodowa rne czynniki, jednak nie wszystkie zostay do koca poznane. Prawdopodobnie mona wyrzuci z krgu podejrze picie zbyt maej iloci wody. Bezporedni przyczyn bdzie natomiast doprowadzenie do uszkodzenia piercienia wknistego w dysku, a to z kolei moe wynika ze:

  • zbytniego dwigania ciarw przede wszystkim przy przybieraniu nieodpowiedniej postawy ciaa (zaokrglonych plecw albo skrtu tuowia),
  • dugiego siedzenia w jednej pozycji, bo prowadzi to do uszkodzenia dyskw,
  • otyoci,
  • siedzcego trybu ycia.

Zdarza si te niejednokrotnie, e wpyw na pojawienie si dehydratacji krka midzykrgowego ma przepuklina krgosupa.

Czy supertwarde podoe jest najlepsze dla plecw? [NaZdrowie]

Objawy dehydratacji krka midzykrgowego

Kiedy pojawia si dehydratacja, czsto nie wida adnych tego objaww, ale cz osb skary si na lumbago, rw kulszow, barkow albo udow.

Kiedy dochodzi do utraty wody w krku midzykrgowym, wwczas dysk traci swoj dotychczasow sprysto. Wysoko dysku zostaje obniona i powiksza si przestrze midzykrgowa. Dysk traci swe zdolnoci amortyzacyjne, przez co nie moe spenia swojej funkcji. Poniewa dysk nie moe utrzymywa przecie, to wysiek spada na stawy midzykrgowe, a przez to dochodzi do ich zbytniego przecienia. Wynikiem tego jest spory bl krgosupa i wanie w tym miejscu pojawia si znane lumbago, czyli bl w dolnej czci plecw.

Drugim rodzajem blu, jaki moe si pojawia w przypadku dehydratacji krka midzykrgowego, jest rwa kulszowa. Jest to bardzo silny stan zapalny, ktry pojawia si, kiedy jdro miadyste z dysku przedostaje si na zewntrz, wwczas organizm natychmiast reaguje, poniewa zauwaa, e pojawia si niepodana substancja. Taki bl dodatkowo jest zwizany z obrzkiem tkanek. W zalenoci od tego, gdzie dokadnie znajduje si dysk ze stanem zapalnym, mona si spodziewa rwy kulszowej, rwy udowej albo barkowej. Bl jest ogromny, na szczcie mona go leczy za pomoc lekw przeciwzapalnych. Najlepiej, aby dotary one bezporednio do siedliska stanu zapalnego.

Dehydratacja krkw midzykrgowych - rezonans magnetyczny

Dobrym sposobem na sprawdzenie, czy w krgosupie faktycznie zaszy jakie zmiany, jest wykonanie rezonansu magnetycznego. Dziki niemu mona dostrzec zmiany zwyrodnieniowe spowodowane dehydratacj.

Leczenie dehydratacji krka midzykrgowego

Dehydratacja w zasadzie nie moe by leczona - szczeglnie jeli nie daje adnych objaww. Leczeniu podlega to, co szczeglnie utrudnia codzienne funkcjonowanie, czyli rwa kulszowa albo bl krgosupa. Kiedy doszo do dehydratacji, trzeba pamita, e naley bardziej zadba o swj krgosup, poniewa taki problem moe si powtrzy. Dlatego tak istotne wydaje si wdroenie waciwych treningw, wicej aktywnoci fizycznej oraz unormowanie masy ciaa jako jednej z przyczyn pojawienia si blw. Trzeba postawi na zapobieganie przyczynom, aby ubezpieczy si na przyszo.

Przeczytaj take: