krwinki czerwone

Więcej o:

krwinki czerwone

 • Krew - składniki, budowa, funkcje. Grupy krwi

  Krew to płynna tkanka, która stanowi zawiesinę elementów komórkowych, czyli krwinek czerwonych, białych i płytkowych w roztworze białkowym zwanym osoczem. W organizmie krew stanowi około 10 proc. masy ciała. Na kilogram masy średnio przypada około 75 ml krwi. Ilość krwi w organizmie człowieka

 • MCV: co to za wskaźnik? Jakie są normy dla osoby dorosłej?

  wartości hematokrytu przez liczbę erytrocytów (Ht/RBC). Liczba bezwzględna erytrocytów to liczba krwinek czerwonych obecna w danej objętości krwi, z kolei hematokryt to stosunek objętości krwinek czerwonych do objętości krwi. Jest to jeden z parametrów pozyskiwanych przy wykonywaniu morfologii krwi. Razem

 • Anemia (niedokrwistość): objawy, przyczyny i leczenie. Co to jest anemia?

  , to spadek stężenia hemoglobiny (Hb), hematokrytu (Ht) lub liczby erytrocytów (krwinek czerwonych RBC) poniżej wartości prawidłowych. Anemia jest diagnozowana na podstawie wyników badania krwi z uwzględnieniem trzech parametrów: hemoglobina jest to białko odpowiedzialne za transport tlenu w organizmie. Norma

 • Układ krwiotwórczy. Gdzie, jak i kiedy powstaje krew?

  , krwiotworzenie). Hemopoeza, czyli proces wytwarzania krwi, obejmuje: erytropoezę, czyli wytwarzanie krwinek czerwonych. To proces namnażania i różnicowania erytrocytów z komórek macierzystych w szpiku kostnym kości płaskich i nasadach kości długich. Proces ten jest regulowany przez stężenie erytropoetyny we krwi

 • Na co chorowała Agata Mróz

  typów komórek krwi. Wytwarzane komórki krwi są niepełnowartościowe, co powoduje, że znaczna ich ilość jest niszczona zanim zdoła opuścić szpik. Oznacza to, że ilość krwinek czerwonych, granulocytów, krwinek białych i płytek krwi może być nieprawidłowo niska. Leczenie opiera się na terapii wspomagającej

 • Odszkodowanie dla dziecka zarażonego HIV

  dniach. Nowsze testy - po 11 dniach. A najnowsze już po dziewięciu dniach od chwili zakażenia. W Polsce od lat 80. nie przetacza się pełnej krwi, tylko krwinki czerwone, płytki albo osocze. Krwinki czerwone są przechowywane od 35 do 42 dni (w zależności od rodzaju konserwantu), osocze dwa lata

 • Anemia. Jakie badania należy zrobić by ją rozpoznać?

  (ale też funcje) erytrocytów ? przyjmują one sierpowaty kształt; jest to choroba dziedziczna,  anemia hemolityczna - wiąże się z nieprawidłowym rozpadem krwinek czerwonych, zwanym hemolizą, do czego dochodzi w różnych miejscach w organizmie; anemia tego typu może być nabyta lub wrodzona, anemia złośliwa