Internista, czyli specjalista chorób wewnętrznych. Kiedy można skorzystać z jego pomocy?

Internista to lekarz, z którym w dorosłym życiu mamy kontakt najczęściej. Zwykle jest lekarzem POZ, chociaż nie musi tak być. To zazwyczaj on kieruje nas na badania profilaktyczne i konsultacje specjalistyczne, nadzoruje na co dzień leczenie chorób przewlekłych. Kiedy należy udać się do internisty? Zawsze, gdy masz wątpliwości dotyczące swojego zdrowia.

Internista to lekarz, do którego nie jest wymagane skierowanie. Najczęściej to właśnie on kieruje pacjentów do specjalistów. Jest lekarzem zajmującym się leczeniem chorób wewnętrznych: najbardziej popularnych, powszechnych. Czy to oznacza, że są wyłącznie błahe? Nie, a zadaniem internisty jest odróżnienie, kiedy konieczna jest pogłębiona diagnostyka, a objawy wskazują, że problem nie jest przejściowy, wymagający jedynie standardowego, doraźnego postępowania.

Internista - leczenie i profilaktyka

Internista pomoże uporać się z przeziębieniem czy bólem głowy, ale przede wszystkim rozpozna czy za objawami banalnej wirusówki nie kryje się poważniejszy stan zapalny (np. nadkażenie bakteryjne, wymagające antybiotykoterapii), a ból głowy nie jest migreną, wymagającą leczenia pod nadzorem neurologa czy problemem, którym powinien zająć się neurochirurg.

Internista wstępnie oceni, dlaczego bolą stawy, albo serce bije za szybko. Zmierzy ciśnienie tętnicze, zleci ekg.To on, w razie potrzeby, zleca nam badania diagnostyczne, a także kieruje do lekarzy specjalistów. Powinien także doradzić, co robić, by pożegnać się z nałogiem, zrzucić nadmiar kilogramów czy na co szczególnie uważać przy rodzinnych skłonnościach do chorób krążenia czy nowotworów.

Specjalizacja - choroby wewnętrzne - nazywana również potocznie "interną", jest wyjątkowo wymagająca, głównie ze względu na obszerność zagadnienia. Wstępna ocena stanu zdrowia jest wyzwaniem szczególnym, obciążonym odpowiedzialnością za dalsze losy pacjenta. Istnieje ryzyko, że uspokojony przez lekarza pierwszego kontaktu zaniedba swoje zdrowie. Interniści pełnią też ważną rolę edukacyjną - muszą przewidzieć i uprzedzić ewentualne zmiany stanu zdrowia i samopoczucia chorego, a także go na to przygotować.

Zobacz wideo

Internista, czyli lekarz POZ? Niezupełnie

Lekarz POZ to pojęcie szersze niż internista. Internista jest specjalistą chorób wewnętrznych, a lekarzem podstawowej opieki medycznej, nazywanym także lekarzem rodzinnym lub pierwszego kontaktu, może być każdy lekarz, który ukończył specjalizację:

  • medycyna rodzina,
  • medycyna ogólna,
  • pediatria,
  • choroby wewnętrzne (czyli właśnie lekarz internista).

Lekarze POZ mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i w jego ramach świadczą usługi bądź pracują w placówce (także czasem prywatnej), która ma podpisany taki kontrakt. Lekarzy POZ, w tym internistów, najczęściej możemy więc spotkać w publicznym lub niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej, czyli przychodni lub spółdzielni lekarskiej.

Uprawnienia internisty

Lekarze interniści kierują nie tylko do poradni specjalistycznej, ale w razie potrzeby od razu do szpitala.
Mogą wnioskować skierowanie pacjenta na leczenie uzdrowiskowe, przyznanie mu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Dodatkowo dba o promocję zdrowia i odpowiednią profilaktykę. Odpowiada za wykonywanie szczepień ochronnych, bo te również są potrzebne dorosłym. Wprawdzie przede wszystkim odpłatnie, ale pod nadzorem lekarza.

Lekarz rodzinny może także zdecydować, który z jego pacjentów może skorzystać z bezpłatnych przejazdów środkami transportu sanitarnego (karetką pogotowia, a nawet lotniczego) do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej.

Internista, pełniąc rolę lekarza rodzinnego, wystawia dwa rodzaje skierowań na wizyty u specjalisty:

  • na konsultację - daje ono prawo pacjentowi do jednorazowej wizyty u wybranego specjalisty,
  • na leczenie lub kontynuowanie leczenia - jest ono ważne do momentu zakończenia leczenia przez specjalistę.

Dlaczego czasem tak trudno dostać się do internisty?

W sezonie infekcji nawet w placówkach prywatnych bywają trudności z dostępem do internisty, chociaż, teoretycznie, do tego lekarza bez problemu powinniśmy dostać się tego samego dnia.Szacuje się, że w Polsce jest niespełna 11 tysięcy lekarzy rodzinnych, a to zdecydowanie za mało, aby wszyscy ci, którzy tego potrzebują, mogli liczyć na pomoc.

Aby zminimalizować braki kadrowe, funkcje lekarzy pierwszego kontaktu przejmują lekarze bardzo różnych specjalizacji, lub nie posiadający jej wcale. Ekonomiści i środowiska medyczne przewidują, że sytuacja będzie się systematycznie pogarszać, ze względu na zdecydowanie gorsze warunki pracy i zarobki lekarzy w stosunku do wielu innych krajów Unii Europejskiej.

Specjalności lekarskie

Więcej o: