Rezydentura - ile trwa, kim jest lekarz rezydent oraz jakie ma uprawnienia?

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem lekarz rezydent ma pełne prawo do wykonywania zawodu i zajmuje się konkretną specjalizacją. Ile trwa rezydentura? Jak może wglądać ścieżka zawodowa przyszłego lekarza?

Zanim przyszły lekarz zostanie rezydentem musi ukończyć sześcioletnie studia medyczne na kierunku lekarskim, zdać egzamin, tzw. LEK (czyli Lekarski Egzamin Końcowy, który trwa cztery godziny i składa się z 200 pytań, i aby go zaliczyć trzeba uzyskać co najmniej 56 proc. maksymalnej liczby punktów) oraz odbyć trzynastomiesięczny staż podyplomowy. Po dopełnieniu formalności może on podjąć pracę i doszkalać się w wybranej przez siebie specjalizacji - ten etap to rezydentura.

Zgodnie z przepisami lekarz rezydent odsyłany jest do konkretnej placówki (jeśli placówka nie przyjmie rezydenta traci ona miejsce szkoleniowe, a wojewoda musi dla młodego medyka znaleźć inny szpital), która zatrudnia młodych lekarzy i pozwala im odbywać staże zawodowe (rezydent podpisuje umowę o pracę). Pieniądze na to, by młody lekarz mógł uczyć się dalej wykłada Ministerstwo Zdrowia. 

Jednak żeby tak się stało, lekarz musi zostać zakwalifikowany do odbywania specjalizacji. O tym gdzie trafi decyduje wynik postępowania kwalifikacyjnego, a tym samym wynik Lekarskiego Egzaminu Końcowego. Niekiedy zdarza się, że lekarz samodzielnie podpisuje umowę cywilnoprawną z instytucją, w której chce się szkolić i zapłacić za staż z własnej kieszeni.

Lekarz, który odbywa rezydenturę pracuje i wypełnia pełen zakres obowiązków właściwy dla lekarza danej specjalizacji, może także, jako osoba wykonująca wolny zawód, zatrudnić się w innej placówce. Opiekę nad rezydentem pełni kierownik specjalizacji, którą wybrał rezydent. Jest on jednocześnie specjalistą w tej dziedzinie.

Decydując się na określoną specjalizację, młody lekarz musi mieć świadomość, że prawo do zmiany wybranej dziedziny przysługuje tylko w obrębie tych specjalizacji, tj. o wspólnym module podstawowym – chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne, otolaryngologia, patomorfologia oraz pediatria. Po zdaniu egzaminu modułu podstawowego można np. zamienić chirurgię dziecięcą na plastyczną albo alergologię na kardiologię. Zmiana specjalizacji wymaga jednak ponownego przejścia postępowania kwalifikacyjnego.

W czasie trwania rezydentury młody lekarz musi wykonać konkretną liczbę określonych zabiegów, procedur medycznych, a także dodatkowych szkoleń zawodowych. Istnieje jednak możliwość wystąpienia z prośbą o ich zaliczenie, jeśli odbyły się one w okresie 5 lat przed rozpoczęciem specjalizacji w jednostkach krajowych, jak i za granicą. Wniosek kieruje się do dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika specjalizacji.

Ile trwa rezydentura?

Czas trwania pojedynczego szkolenia specjalizacyjnego (po okresie studiów i stażu podyplomowego) wynosi 4–10 lat. Aby lekarz rezydent mógł się tytułować specjalistą musi zdać Państwowy Egzamin Specjalizacyjny bądź równoważny dla niego i uznawany w Polsce egzamin z zagranicznej placówki. Przeważnie rozpoczynająca rezydenturę osoba ukończyła 26. rok życia. Średni wiek ukończenia  rezydentury w Polsce to 37 lat.

Ile zarabia lekarza rezydent?

Wysokość zarobków lekarza rezydenta zależy od tego, jak długo jest na rezydenturze. Szacuje się w przeciągu dwóch pierwszych lat młody lekarz zarabia ok. 3 170 złotych, po tym czasie jego pensja wzrasta do – ok. 3 458 złotych (są to kwoty brutto). W przypadku specjalizacji określanych niekiedy jako priorytetowych, czy deficytowych  (czyli, takich w których jest najmniej specjalistów) młody lekarz może zarobić początkowo (prze pierwsze dwa lata pracy) ok. 3 602 złotych, a później ok. 3 890 zł.

Po skończeniu specjalizacji lekarz w Polsce zarabia ok. 4 tysiące złotych brutto, po doliczeniu dyżurów może zarobić ok. 6,6 tysięcy złotych.

Takie pieniądze jednak rzadko przekonują młodych lekarzy i ogromna ich grupa szuka zatrudnienia poza granicami Polski. Część wyjeżdża do Wielkiej Brytanii, gdzie w ciągu roku może zarobić ok. 90 tysięcy funtów, co daje ponad 7 tysięcy złotych miesięcznie. Do tego też lepsze warunki pracy.

Nie brakuje rezydentów, którzy za pracą jadą do Szwajcarii lub Francji. W pierwszym kraju pensja lekarza może wynosić nawet sześć tysięcy euro, zaś w drugim wahają się między dwa a trzy tysiące euro. Najwięcej jednak zyskają, ci którzy zadecydują się wyjechać za wielką wodę. Okazuje się w Stanach Zjednoczonych lekarz zarabia nawet dziesięć razy tyle, co lekarz tej samej specjalizacji w Polsce.

To również może cię zainteresować:

Więcej o: