Objaw Reynauda - na czym polega. Przyczyny i leczenie

Objaw Reynauda to zaburzenie naczynioruchowe, obejmujce marznicie nosa i maowin usznych oraz drtwienie palcw rk i stp. Problem dotyczy nie wicej ni 5 procent populacji, czciej pojawia si w krajach o chodnym klimacie. Jakie s przyczyny objawu Reynauda? Co warto o nim wiedzie?

Objaw Reynauda (ac. symptoma Raynaud, ang. Raynaud’s phenomenon) jest przypadoci, istot ktrej jest nadmierny skurcz naczy krwiononych wywoany stresem, obnion temperatur otoczenia, wpywem czynnikw chemicznych lub bez ewidentnej przyczyny. Objaw Raynauda czciej obserwowany jest zim oraz w miejscach o chodnym klimacie.

Nazwa objawu pochodzi od nazwiska Auguste-Maurice Raynaud, ktry w 1862 r. w pracy zatytuowanej „Local Asphyxia and Symmetrical Gangrene of Extermities” przedstawi 25 przypadkw pacjentw, u ktrych dochodzio do powtarzajcych si zmian koloru skry palcw doni i stp po ekspozycji na zimno. Przyczyn tych zmian upatrywa w zaburzeniach funkcji centralnego ukadu nerwowego. (LINK 1)

Objaw Raynauda – podzia zaburzenia

Objaw Raynauda dzieli si:

  • na zaburzenie pierwotne, zwane chorob Raynauda. Choroba Raynauda najczciej pojawia si u osb pomidzy 15. a 45. rokiem ycia. Najczciej zajte s palce rk, palce stp, maowiny uszne, jzyk, nos i wargi. Choroba Raynauda stanowi okoo 80 proc. przypadkw,
  • wtrne, towarzyszce innym chorobom, okrelane jako zesp Raynauda, ktry pojawia si najczciej w 3. lub 4. dekadzie ycia. Oprcz objaww klinicznych typowych dla choroby Raynauda pojawiaj si owrzodzenia opuszkw palcw, a nawet ich martwica. Najczstsze przyczyny wtrnego objawu Raynauda to ukadowe choroby tkanki cznej, choroby ttnic, choroby przebiegajce z nadmiern lepkoci krwi, choroby ukadu nerwowego, leki, toksyny, choroby zakane, nowotwory czy niedoczynno tarczycy.

Objaw Reynauda - objawy

Zaburzenie ma charakter nawracajcy i odwracalny. Objawia si nagym, dobrze odgraniczonym zbledniciem, nastpnie zasinieniem i zaczerwienieniem palcw rk i stp, rzadko nosa, maowin usznych, warg, jzyka oraz brodawek sutkowych. Towarzyszy mu zdrtwienie i bl.

Osoby dotknite objawem Raynauda obserwuj:

  • zblednicie palcw z uczuciem ich mrowienia pod wpywem zimna lub stresu,
  • nastpnie ich sinienie i drtwienie,
  • po pewnym czasie nastpowe zaczerwienienie z uczuciem blu.

Objaw Reynauda - przyczyny

Objaw Raynauda to zaburzenie naczynioruchowe o nieznanej etiologii. Podejrzewa si, e na pojawienie si zaburzenia wpywaj takie czynniki jak hormony, neuroprzekaniki oraz mediatory procesu zapalnego w nadmiernej gotowoci do skurczu naczy krwiononych.

Objaw Raynauda wystpuje u maksymalnie 5 proc. populacji oglnej i czciej dotyczy kobiet ni mczyzn. Najczciej stwierdza si go u modych kobiet z obcieniem rodzinnym. Czynnikami ryzyka u kobiet jest przyjmowanie preparatw hormonalnych zawierajcych estrogeny oraz spoywanie alkoholu, za u mczyzn palenie papierosw.

Objaw Reynauda – diagnostyka i leczenie

Na czym polega diagnostyka objawu Reynauda? Mariusz Puszczewicz z Katedry i Kliniki Reumatologiczno-Rehabilitacyjna i Chorb Wewntrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (LINK 2) wyjania, e rozpoznanie ustala si na podstawie wywiadu, badania przedmiotowego oraz bada dodatkowych. Chorob Raynauda mona rozpozna, wykorzystujc kryteria zaproponowane przez LeRoya. Stwierdzenie objaww klinicznych chorb, w przebiegu ktrych obecny jest objaw Raynauda, upowania do rozpoznania zespou Raynauda. Szczeglnie wane jest ustalenie rozpoznania u osb o wysokim ryzyku rozwoju zespou Raynauda. Do grupy tej nale:

  • osoby, u ktrych objaw Raynauda pojawi si przed 30. rokiem ycia,
  • mczyni z objawem Raynauda,
  • chorzy z obecnoci zmian troficznych w obrbie opuszek palcw (owrzodzenia, martwica),
  • osoby ze zmianami w badaniu kapilaroskopowym waw paznokciowych,
  • chorzy z objawami ukadowych chorb tkanki cznej oraz wykrytymi autoprzeciwciaami.

Wikszo chorych z pierwotnym objawem Raynauda nie wymaga leczenia, w przeciwiestwie do osb z postaci wtrn choroby. Postpowanie terapeutyczne w zespole Raynauda polega na leczeniu choroby podstawowej oraz objaww skurczu naczy. Leczenie objawowe obejmuje metody: niefarmakologiczne, farmakologiczne oraz chirurgiczne. Pacjenci z t dolegliwoci najczciej pozostaj pod opiek lekarzy reumatologw i dermatologw.

Wicej o objawie Raynauda: 

OBJAW RAYNAUDA – OBRAZ KLINICZNY, DIAGNOSTYKA I ...

Objaw Raynauda — problem interdyscyplinarny - Via Medica Journals

Zobacz wideo