Chlorchinaldin: dziaanie, skad, przeciwwskazania

Chlorchinaldin to lek zalecany do stosowania w stanach zapalnych jamy ustnej i garda. Ma dziaanie odkaajce, zwalcza infekcje bakteryjne, a take drodaki i pierwotniaki atakujce jam ustn i gardo. Jest lekiem dostpnym bez recepty.

Chlorchinaldin - charakterystyka leku

Chlorchinaldin jest dostpny w formie tabletek do ssania. Zawiera substancj czynn o nazwie chlorchinaldol. To substancja o waciwociach odkaajcych, z grupy pochodnych chinoliny. Dziaa przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybicznie. Zwalcza take zakaenia pierwotniakami. Chlorchinaldol najprawdopodobniej blokuje procesy metaboliczne chorobotwrczych drobnoustrojw.

Chlorchinaldin - zastosowanie

Lek polecany jest w nastpujcych przypadkach:

Zobacz wideo

Chlorchinaldin - dawkowanie

Lek jest dostpny w formie tabletek do ssania. Naley go stosowa zgodnie z zaleceniami, wydrukowanymi na doczonej ulotce oraz na opakowaniu. Najlepiej stosowa jedn tabletk co 1-2 godziny, ale nie wicej ni 10 tabletek na dob. Tabletki nie popijamy wod, ani nie rozgrywamy tylko powoli ssiemy. Nie stosujemy take w trakcie posiku.

Chlorchinaldin - przeciwwskazania

Leku nie wolno stosowa, jeeli jest si uczulonym na ktrykolwiek skadnik tabletki. Kobiety w ciy oraz karmice piersi nie powinny stosowa chlorchinaldinu ze wzgldu na brak danych na temat jego wpywu na organizm w tym okresie. W przypadku przyjmowania innych lekw naley poinformowa o tym lekarza prowadzcego. Nie wolno te stosowa jednoczenie innych lekw zawierajcych jod lub metale, poniewa te zwizki osabiaj dziaanie chlorchinaldolu. Chlorchinaldin zawiera sacharoz, zatem osoby z nietolerancj fruktozy, z niedoborem sacharazy-izomaltazy oraz z zespoem zego wchaniania fruktozy i galaktozy nie powinny stosowa tego leku.

Chlorchinaldin - dziaania niepodane

Lek moe spowodowa niewielkie dolegliwoci, takie jak podranienie bony luzowej jamy ustnej i garda, a take reakcj alergiczn przy nadwraliwoci na ktry ze skadnikw preparatu. Na skrze moe wtedy pojawi si wysypka albo pokrzywka alergiczna.

Preparatu nie powinno si stosowa przez zbyt dugi czas. Mog wtedy wystpi dziaania niepodane o charakterze oglnym. Czyli moe doj do zaburze odkowo-jelitowych, a nawet do uszkodzenia nerwu wzrokowego lub zapalenia wielonerwowego. Objawy to kopoty ze wzrokiem lub zaburzenia czucia i osabienie mini. Naley wtedy natychmiast przerwa stosowanie preparatu i skonsultowa si z lekarzem. Ponadto lek moe by szkodliwy dla zbw ze wzgldu na zawarto cukru.