Kana krgowy i jego schorzenia:stenoza

Kana krgowy i jego schorzenias czst przyczyn blu plecw.Kanakrgowy - toprzestrze ograniczona trzonamiod strony brzuszneji ukami z bokw i od strony grzbietowejkrgw. Wewntrzniegoprzebiega rdze krgw. Kana krgowy u czowieka cignie si od otworu potylicznego wielkiego czaszki dorozworukoci krzyowej.Czstym problemem w jego obrbie jest zwenie, ktrewywoujebl promieniujcy do nogi.Co warto wiedzie o kanale krgowym i jego schorzeniach?

Kana krgowy i jego schorzenia mog negatywnie wpywa na komfort ycia i codzienne funkcjonowanie. Najczciej przyczyn dolegliwoci jest zwenie kanau krgowego.

Kana krgowy – co to takiego?

Kana krgowy (ac. canalis vertebralis) to miejsce, w ktrym znajduje si rdze krgowy. Kana krgowy tworz otwory krgowe. U czowieka ma on ksztat rury zwajcej si ku kocowi krgosupa, utworzonej przez otwory kolejnych krgw.

Kana krgowy rozciga si od poziomu pierwszego krgu szyjnego C1, a koczy si wyjciem z kanau krzyowego rozworem. Nerwy rdzeniowe wydostaj si z kanau krgowego przez otwory midzykrgowe. Funkcj kanau rdzeniowego jest otaczanie i ochranianie rdzenia krgowego.

Co drugi Polak cierpi na bl krgosupa. Jak temu zapobiega?

Zobacz wideo

Kana krgowy i jego schorzenia: stenoza

Kana krgowy i jego schorzenia mona sprowadzi do najbardziej powszechnej przypadoci, czyli zwenia kanau krgowego. Inaczej to ciasnota kanau krgowego, stenoza kanau krgowego (ang. spinal stenosis).

Zwenie krgowego to stan, w ktrym kana krgowy lub otwory midzykrgowe ulegaj zweniu. Patologia doprowadza do ucisku rdzenia krgowego i nerww. W wyniku procesu dochodzi do zmniejszenia wiata kanau krgowego, w ktrym znajduj si korzenie nerwowe i rdze krgowy. Zwenie kanau krgowego  moe wystpi w dowolnym odcinku krgosupa, jednak najczciej pojawia si w odcinku ldwiowym, rzadziej w szyjnym i piersiowym.

Przyczyny stenozy kanau krgowego

Zwenie kanau krgowego moe by pierwotne (gdy pacjent urodzi si ze zweniem kanau krgowego) albo wtrne. Wwczas najczstsz przyczyn patologii jest proces degeneracji krgosupa zwizany z wiekiem. Najczciej stenoza kanau krgowego pojawia si w wyniku postpu zmian zwyrodnieniowych krgosupa, bdcych rezultatem naturalnego procesu starzenia. Wrodzona stenoza kanau krgowego nie musi objawia si ju od urodzenia.

Innymi przyczynami stenozy s zamania, proces zapalny i guzy krgosupa, choroba zwyrodnieniowa krgosupa, przepuklina dysku, guzy krgosupa, wrodzony wski kana krgowy, choroba degeneracyjna dysku, krgozmyk, zwenie kanau krgowego w przebiegu dysplazji, przebyte operacje krgosupa czy choroby reumatoidalne.

Kana krgowy i jego schorzenia. Objawy stenozy

Schorzenia kanau rdzeniowego s zwizane z uciskiem struktur nerwowych w kanale krgowym lub otworach midzykrgowych. Tym samym objawy stenozy zaczynaj dokucza wwczas, gdy dochodzi do uciskania ktrego z elementw rdzenia krgowego. Objawy zwenia kanau krgowego zale od lokalizacji (odcinek szyjny, ldwiowy, piersiowy).

Kana krgowy i jego schorzenia mog znacznie pogarsza jako ycia. Zwykle dokuczaj takie objawy jak:

Kana krgowy i jego schorzenia. Rozpoznanie stenozy i leczenie

Rozpoznanie oraz diagnostyka kanau krgowego i jego schorze opiera si o wywiad,  badanie lekarskie oraz badania dodatkowe. Badania dodatkowe to badanie MRI, RTG CT, badanie gstoci koci (DEXA), w skomplikowanych przypadkach inne badania obrazowe i testy laboratoryjne.

Leczenie zwenia kanau rdzeniowego zwykle jest objawowe i rzadko przynosi sta popraw. Stosuje si: leki przeciwblowe, kinezyterapi (leki niesterydowe przeciwzapalne lub steroidy), wstrzyknicia leku przeciwblowego i sterydowego. Nie istnieje farmakologiczne leczenie przyczynowe. Jeeli pomimo leczenia objawy si utrzymuj i dotkliwe, naley rozway leczenie operacyjne. Leczenie chirurgiczne ma na celu odcienie i zmniejszenie ucisku na rdze krgowy.

Wskazaniem do leczenia operacyjnego jest nieustpujcy bl plecw i rwa kulszowa, stae drtwienie, osabienie czucia w zakresie ng i krocza, bl w czasie chodzenia, pochylenie sylwetki do przodu podczas chodzenia.