Alergiczne zapalenie spojwek: objawy, leczenie

Alergiczne zapalenie spojwek to stan zapalny oka, wystpujcy na bonach pokrywajcych oczy oraz powieki od wewntrz tj. spojwki, wywoany poprzez alergeny. Jeeli alergeny s sezonowe takie jak pyki drzew, traw, kwiatw, choroba i jej objawy rwnie wystpuj sezonowo, natomiast jeeli osoba jest uczulona np. na sier zwierzt, objawy mog wystpowa stale.

Jest to najczciej wystpujca choroba oczu, mogca wystpi samodzielnie lub na towarzyszy innym chorobom. Mechanizm alergicznego zapalenia spojwek polega na pobudzaniu komrek tucznych oka i wytwarzaniu przez nie histaminy, na skutek kontaktu z alergenem. Substancje te powoduj rne objawy, charakterystyczne dla zapalenia spojwek takie jak zaczerwienienie, zawienie, pieczenie oczu.

Anatomia czowieka: oko

Alergiczne zapalenie spojwek: rodzaje

Alergiczne zapalenie spojwek mona podzieli na ostre, okresowe oraz przewleke.

Ostre alergiczne zapalenie spojwek wystpuje nagle, od razu po kontakcie z alergenem, np. sier zwierzt. Objawy utrzymuj si do 24-48h.

Okresowe alergiczne zapalenie spojwek towarzyszy takiej chorobie jak alergiczny nieyt nosa i wywoane jest najczciej okresowo, w czasie pylenia rolin. Zazwyczaj objawy utrzymuj si przez miesice w ktrych alergen jest obecny i czsto powtarzaj si co sezon.

Przewleke alergiczne zapalenie spojwek jest wywoane przez alergeny ktre utrzymuj si przez cay rok np. roztocza kurzu domowego lub sier zwierzt.

Alergiczne zapalenie spojwek najczciej wystpuje o osb do 20 roku ycia.

Objawy alergicznego zapalenia spojwek

Objawy wystpujce w alergicznym zapaleniu spojwek s bardzo charakterystyczne. Zdarza si, e dotycz jednego oka, ale najczciej wystpuj obustronnie. Najczciej jest to wid oczu, umiejscowiony zazwyczaj w kcikach, zaczerwienienie i przekrwienie, a take silne zawienie. Bardzo czsto towarzysz im wodnisty katar oraz kichanie. Chorzy czsto zmagaj si ze wiatowstrtem, ktry moe by objawem czstego pocierania oczu w wyniku swdzenia.

Alergiczne zapalenie spojwek leczenie

Podstaw leczenia alergicznego zapalenia spojwek jest unikanie czynnikw alergennych. Poniewa jest to schorzenie wystpujce na skutek kontaktu z rnymi substancjami, pene wyleczenie nie jest moliwe. Chory jedynie moe zapobiega i agodzi objawy. Czasem pomocne jest stosowanie preparatw nawilajcych oczy. W przypadku wystpienia ostrej odmiany alergicznego zapalenia spojwek, konieczna jest konsultacja lekarska.

Podobnie jak w przypadku alergii, dobr metod jest tzw. immunoterapia swoista czyli odczulanie. Polega na podawaniu do organizmu dawek alergenu, tym samym zwikszajc jego tolerancj. Odczulanie jest zalecane w przypadku sezonowej odmiany alergicznego zapalenia spojwek.

Leczenie farmakologiczne polega na podawaniu lekw obkurczajcych naczynia spojwek lub lekw przeciwalergicznych (przeciwhistaminowych) stosowanych donosowo lub dospojwkowo. Naley stara si nie stosowa wszystkich lekw jednoczenie i skorzysta z porady lekarskiej - najczciej lekarza alergologa lub okulisty. Silniejsze preparaty agodzce objawy np. maci najczciej dostpne s na recept.

Ostre alergiczne zapalenie spojwek mija do szybko, jednak u osb z odmian okresow objawy przechodz zazwyczaj po okresie pylenia. W przewlekym alergicznym zapaleniu spojwek objawy trwaj prawie cay rok, mona je jedynie agodzi. Zdarza si e ustpuj one wraz z wiekiem, a odpowiednie leczenie bardzo uatwia codzienne funkcjonowanie.

Leczenie alergicznego zapalenia spojwek jest bardzo wane, poniewa nieodpowiedna higiena i zaniedbanie moe doprowadzi do owrzodze narzdu wzroku, zakae bakteryjnych, cikich uszkodze rogwki a w najgorszych sytuacjach nawet utrat wzroku. W przypadku zaniedbania tego schorzenia, mog rozwin si choroby wsptowarzyszce takie jak astma lub alergia ze skonnociami do anafilaksji.

Jak zapobiega objawom alergicznego zapalenia spojwek

W celu zapobiegania wystpowania objaww alergicznego zapalenia spojwek, osoba chora powinna unika kontaktu z alergenami. Jeeli dotycz one okresu pylenia istotne jest unikanie duszego przebywania na zewntrz oraz ograniczenie wietrzenia mieszkania. W momentach wychodzenia na zewntrz zaleca si noszenie okularw.

Jeeli alergiczne zapalenie spojwek wystpuje w wyniku alergii na roztocza, wane jest aby w mieszkaniu unika duej iloci kocw, narzut oraz dywanw. Pociel powinno si pra co najmniej raz w miesicu i czsto j wietrzy. Pki i szafki czyci przy pomocy wilgotnych cierek oraz specjalnych preparatw.