Brodawczak - co to jest?

Brodawczak (wirus brodawczaka ludzkiego HPV), to wirus, ktry moe by odpowiedzialny za rozwj nowotworw. Nie wszystkie zmiany musz by powodem do niepokoju, jednak warto uwanie obserwowa kad z nich i trzyma rk na pulsie - wiele gronych zmian wyglda niewinnie i odwrotnie. Im szybsza reakcja, tym wiksze szanse na prawidow reakcj i zaegnanie problemu w pocztkowej fazie, ju na stae. Czym jest brodawczak, jakie s jego objawy, jak mu zapobiega?

Co to jest wirus brodawczaka ludzkiego?

Wirusy pasoytujce w komrce gospodarza mog funkcjonowa w niej na trzy sposoby:

  • zniszczy j (jest to efekt cytopatogenny),
  • y w stanie wzgldnej rwnowagi - jest to infekcja utajniona,
  • powodowa proliferacj agodn bd nowotworow.

Jednym z wirusw wystpujcych czsto w organizmie ludzkim jest wirus brodawczaka ludzkiego (HPV). Ze wzgldu na sposb funkcjonowania w komrce gospodarza, wirus brodawczaka ludzkiego zalicza si do tych, ktre mog powodowa powstawanie i rozwj nowotworw. Oczywicie nie oznacza to, e kady, kto jest nosicielem wirusa, zachoruje na nowotwr, jednak zawsze trzeba zachowa wysok czujno i w adnym wypadku nie bagatelizowa pierwszych objaww. Najwiksze niebezpieczestwo tkwi w tym, i zaraenie przez dugi czas moe przebiega bezobjawowo - nie wiedzc wic nawet o chorobie, mona zaraa innych.

Najczstsz drog przenoszenia wirusa HPV jest stosunek pciowy, take analny i oralny. Zarazi mona si rwnie przez dotyk, jeli na skrze chorego wystpuj objawy. 

Objawy wirusa brodawczaka ludzkiego

Wirus HPV jest szczeglnie niebezpieczny z tego wzgldu, e wszystkie zakaenia na samym pocztku nie daj adnych objaww, jednak zaraony jest zdolny do zaraania innych osb. W przypadku osb, ktrych ukad odpornociowy funkcjonuje bez zarzutw, wikszo zakae wirusem HPV ustpuje samoczynnie w cigu kilku, kilkunastu miesicy. Na bacznoci powinny jednak mie si osoby o obnionej odpornoci, poniewa w ich przypadku o zakaenie przewleke, ktre w konsekwencji moe niestety doprowadzi do raka, jest o wiele atwiej ni w przypadku innych osb.

Do objaww zaraenia wirusem brodawczaka ludzkiego nale powstajce na ciele brodawki. Mona podzieli je na brodawki zwyke oraz brodawki pciowe (kykciny koczyste, znajdujce si na, lub w okolicach narzdw pciowych). Na powstawanie brodawek zwykych naraone s przede wszystkim dzieci i modzie, a take osoby z obnion odpornoci. Wykwity w tej postaci to grudki o wyniosej, szorstkiej powierzchni, usadowione na skrze niezmienionej. S one o rednicy kilku do kilkunastu milimetrw, o barwie szarobrunatnej lub zblionej do koloru skry. Mog wystpowa pojedynczo lub tworzy skupiska – nowe zmiany powstaj w wyniku samoprzeszczepienia si wirusa). Zmiany obejmuj najczciej rce – grzbiety rk, palce, way paznokciowe lub znajduj si pod pytk paznokcia. Brodawki zwyke mog ustpowa samoistnie.

Na powstawanie brodawek pciowych naraone s osoby posiadajce wielu partnerw seksualnych lub czsto ich zmieniajce, podejmujce wspycie pciowe w modym wieku, a take naraone na czynniki zwikszajce proliferacj nabonka: (wspistniejce stany zapalne, czynniki dranice). Szczeglnie ostrone powinny by kobiety w ciy – wzmoona wydzielina z drg rodnych i czsto wystpujca w ciy drodyca zwikszaj ryzyko zachorowania.

W przypadku kobiet stosujcych antykoncepcj hormonaln, rozwj raka szyjki macicy jest zwikszony wzgldem tych pa, ktre takiej formy zapobiegania ciy nie stosoway.

Wirus brodawczaka ludzkiego - jak zapobiega?

Poniewa wirus brodawczaka ludzkiego jest w zasadzie niemoliwy do leczenia, a take powoduje przykre konsekwencje, atwiej jest si przed nim uchroni, ni go leczy. Stosowanie si do kilku prostych zasad pozwoli na znaczne ograniczenie ryzyka zakaenia: 

  • stosunek - najbezpieczniej z uyciem prezerwatywy,
  • stay partner seksualny to znaczne zminimalizowanie ryzyka - kilku partnerw bd ich czste zmienianie automatycznie podnosi ryzyko natrafienia na nosiciela,
  • regularne kontrole stanu zdrowia take pozwol na szybkie wykrycie nosicielstwa wirusa - ale take innych chorb przenoszonych drog pciow.
  • szczepienia przeciwko wirusowi HPV - chroni one przed najczstszymi rodzajami wirusa, dajc nawet do 100 % skutecznoci. W efekcie zapobieganie rakowi szyjki macicy i kykcinom koczystym jest o wiele atwiejsze. Szczepionk podaje si w 3 dawkach, ktrych czny koszt wynosi okoo 1000 z. To o wiele mniej, ni potencjalne leczenie skutkw zaraenia.

Leczenie brodawczaka ludzkiego nie naley do zada atwych - do tej pory nie wynaleziono adnego leku, ktry zwalczaby wirus HPV. Osobom, na ciele ktrych pojawiy si brodawki, zaleca si ich chirurgiczne usunicie, aby zminimalizowa ryzyko rozprzestrzeniania si wirusa. Brodawki mona take usun laserowo, zamrozi lub wypali. Jednak usunicie zewntrznych zmian nie oznacza eliminacji problemu - raz "zapany" wirus cay czas znajduje si w organizmie i w dalszym cigu moe powodowa powstawanie nowych zmian. 

To rwnie moe ci zainteresowa: