Perswazja, czyli jedna z najstarszych technik przekonywania rozmówców i słuchaczy

Perswazja to jeden ze sposobów wpływania na rozmówcę, celem przekonania go do naszych racji. Zakładając wyłącznie dobre intencje, każdy z nas pragnie przekonać innych do naszych poglądów na różne kwestie. O ile nie sięgamy do technik manipulacji, często próbujemy wpłynąć na odbiorcę właśnie perswazją.

Co to jest perswazja? Definicja

Perswazja jest sztuką nakłaniania innych osób do swoich przekonań. Osoba stosująca perswazję na ogół nie ukrywa swoich celów. Odpowiednio formując i argumentując swoje przekonania, stara się wpłynąć na decyzje i działania drugiej osoby. Za perswazją nie powinny stać żadne negatywne skutki dla odbiorcy przekazu. Ze względu na cele perswazji, możemy wyróżnić perswazję:

  • przekonującą,
  • nakłaniającą
  • pobudzającą. 

Perswazja może być również stosowana jako jedna z metod negocjacji, pomagająca dojść do zgody powszechnej poprzez dyskusje negocjatorów nad danym problemem.

Perswazja: przykłady stosowania

Jeśli już zapoznałeś się z pojęciem perswazji i wiesz, co to jest perswazja, możemy przejść do jej zastosowania w praktyce. Perswazja jest używana przez ludzi w różnych sytuacjach życia codziennego. Od najmłodszych lat, gdy rodzic próbuje do czegoś przekonaćx swoje jeszcze mało świadome dziecko, najczęściej używa do tego perswazji. Przykłady stosowania takiej techniki to również chwyty marketingowe, przekonujące potencjalnych klientów do zainteresowania się właśnie tymi, konkretnymi produktami, które oferują.

Perswazja stosowana w środkach masowego przekazu może również sugerować najczęstsze i uważane za najlepsze wybory w różnych dziedzinach życia, przekonując odbiorców do skuteczności pewnych działań. Najbardziej podatne na perswazje są osoby z ograniczoną świadomością: najczęściej są to dzieci, osoby starsze, lub schorowane. Często perswazji ulegają też osoby wykształcone, które  reprezentują otwartą postawę, przez co chętniej przyjmują nowe propozycje rozwiązywania problemów. Uważa się również, że to kobiety dużo bardziej podatne są na perswazję przez swoją uległość, ufność i wrażliwość. 

Zobacz wideo Oto zaskakujący test opisujący twoją osobowość i twoje relacje z bliskimi

Perswazja: przykłady wyrażeń o charakterze perswazyjnym

  • "Zjedz wszystko, bo nie urośniesz"
  • "Posprzątaj swoje zabawki, bo Święty Mikołaj patrzy"
  • "Kup nasz produkt, bo nie znajdziesz lepszego modelu na rynku"
  • "Uważam, że powinniśmy iść razem do kina, bo przegapimy dobry film"
  •  "Jak nie założysz bluzy, to się przeziębisz"
  •  "Jeśli nie będziesz dużo się uczył, to nic w życiu nie osiągniesz".

Perswazja a manipulacja. Na czym polega różnica?

Perswazja a manipulacja to dwa różne pojęcia odnoszące się do podobnej czynności, którą jednak osiąga się w nieco inny sposób. Manipulacja, jest sztuką wywierania presji w taki sposób, by jednostka przekonywana skłaniała się ku decyzjom wybranym przez manipulatora, myśląc, że robi to według własnej woli. Perswazja tymczasem jest używana bez ukrywania celu osoby nakłaniającej. Korzystając z obu technik, chcemy przede wszystkim przekonać drugą osobę do naszych racji, lecz jak mówi  definicja, perswazja uznawana jest za formę etyczną w przeciwieństwie do manipulacji.

Świadczy za tym chociażby fakt, że perswazji często używamy w sposób nieświadomy, wychodzi nam to naturalnie bez większych trudności, natomiast manipulacja związana jest z tworzeniem strategii dotarcia do drugiej osoby, w taki sposób, by manipulować jego decyzjami i działaniami.

Wiedza w pigułce: perswazja: co to? Perswazja definicja

Perswazja, co to? Jest to metoda przekonywania, przy której użyciu nie zatajamy prawdziwego celu wypowiedzi. Korzystamy z perswazji w sytuacjach, w których pragniemy namówić daną grupę lub osobę do własnych przekonań. Używając siły perswazji nie wykorzystujemy podstępu, ani nie sięgamy po techniki manipulacji. Perswazja może być również jedną z technik negocjacji, dzięki której łatwiej negocjatorom dojść jest do konsensu. Przykłady wykorzystania perswazji, możemy zauważyć, m.in. w rozmowach między rodzicem a dzieckiem, lub w reklamach, które stosują perswazje jako chwyt marketingowy.

Zobacz też: Kim jest wampir energetyczny i dlaczego jest groźny

Więcej o: