Kiedy najlepiej szczepi si przeciw grypie, jeli jakim cudem zdobdziesz szczepionk? To nie jest takie oczywiste

Kiedy zaplanowa szczepienie przeciw grypie tak, by szczepionka chronia nas maksymalnie w szczycie zachorowa? Odpowied wcale nie jest taka oczywista, ale eksperci wyliczyli ten moment na podstawie wieloletnich obserwacji. Czasu zostao niewiele.

Eksperci od lat podkrelaj, e warto si szczepi przez cay sezon grypowy (od wrzenia do kwietnia), bo to zawsze jako zmniejsza ryzyko zachorowania i powika pogrypowych. Jeli jednak zaley ci na optymalnej ochronie i maksymalnym wykorzystaniu moliwoci szczepionki przeciw grypie, wybierajc termin, trzeba bra pod uwag, e:

  • co sezon potrzebne jest nowe szczepienie, chocia s badania, ktre mwi, e jeli szczepisz si systematycznie przez kilka lat i raz tego nie zrobisz, gryp zapewne przejdziesz agodniej ni ci, ktrzy nie szczepi si nigdy,
  • szczepionka dziaa 6-12 miesicy od podania,
  • zaczyna nas chroni w peni 2-3 tygodnie po szczepieniu,
  • na maksymalnym poziomie ochrona utrzymuje si do 30-60 dni po podaniu, a potem systematycznie si obnia,
  • skuteczno zapobiegania zachorowaniu moe spada o kilka procent w skali miesica, jednak ryzyko wystpienia cikich powika pogrypowych zawsze pozostaje wyranie obnione.

Kiedy zatem najlepiej si szczepi? Zaley, kogo posuchasz.

Zobacz wideo

Wiceminister swoje

Gdyby potraktowa powanie sowa wiceministra zdrowia Waldemara Kraski, w Polsce w temacie szczepionek przeciw grypie jest dobrze, a nawet bardzo dobrze. Szczepionki nie zabraknie i wcale nie trzeba si spieszy ze szczepieniem.

Kto bdzie chcia si w tym roku zaszczepi si przeciw grypie, bdzie mia tak okazj. MZ namawia wszystkich do szczepie, a zwaszcza osoby z grup ryzyka

- przekonywa minister na konferencji w ubiegym tygodniu i doda:

W tej chwili na rynku jest dostpna szczepionka czterowalentna, czyli zawierajca cztery szczepy wirusa. To tak, jakbymy dostali cztery rne szczepionki. To skumulowane jest w jednej. U modych ludzi po takim szczepieniu odpowied immunologiczna jest natychmiast, prawie w stu procentach. Gorzej jest z osobami starszymi, ktrzy zyskuj 60 do 70 proc. odpowiedzi immunologicznej po szczepieniu.

Trudno t dostpno dla wszystkich pogodzi z faktem, e szczepionki po prostu nie ma, a Ministerstwo Zdrowia, dokadnie w czasie, gdy Waldemar Kraska zapewnia o moliwoci zaspokojenia potrzeb rynku, wydao rozporzdzenie o reglamentacji szczepionek.

 Zgodnie z zapisami w obwieszczeniu, pacjenci powyej 9. roku ycia bd mogli wykupi jedno opakowanie szczepionki Fluarix Tetra, Influvac tetra lub Vaxigrip Tetra (nie wicej ni jedna ampuko-strzykawka) na 180 dni. Dla pacjentw poniej 9. roku ycia istnieje moliwo wykupienia nie wicej ni dwch ampuko-strzykawek szczepionki Fluarix Tetra, Influvac Tetra lub Vaxigrip Tetra na 180 dni.

Co wicej: Waldemar Kraska, wymieniajc terminy dostaw i zarezerwowane iloci szczepionek, potwierdzi, e pula to nadal dwa miliony dawek, chocia nie wykluczy, e si jeszcze zwikszy. Konkretw nie poda.

Skoro minister zdrowia zakada, e zapewniajc szczepionk przeciw grypie dla kilku procent populacji, mona w peni zaspokoi potrzeby rynku, chyba nie myli zbyt dobrze o wiadomoci zdrowotnej rodakw. Owszem, w poprzednich latach szczepio si 3-5 proc. rodakw, ale w tym sezonie zainteresowanie szczepionk przeciw grypie jest ogromne, na caym wiecie. Szkoda, e nie wykorzystano okazji do propagowania szczepie.

A wracajc do kwestii wanej (chocia nie a tak, skoro szczepionki kupi nie mona), czyli kiedy si szczepi, wiceminister przekonywa, e: "wedug ekspertw najlepiej zrobi to midzy listopadem a grudniem". Na jakiej podstawie? Tych czynnikw, ktre podalimy na pocztku. Szkopu w tym, e Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Pastwowy Zakad Higieny, czyli niewtpliwie eksperci, podaj inny termin i wcale nie zalecaj wstrzymywania si ze szczepieniami przez kolejne miesice.

Eksperci co innego

Grypa w Polsce,Grypa w Polsce, Za: https://szczepienia.pzh.gov.pl

Eksperci PZH stale, na podstawie wieloletnich analiz, aktualizuj dane dotyczce optymalnego terminu szczepienia przeciw grypie. Podkrelaj, e nie da si go precyzyjnie przewidzie, bo nie wiemy dokadnie, kiedy nastpi szczyt zachorowa - to moe by marzec, ale rwnie dobrze stycze czy ju koniec grudnia. W ubiegym roku grypa przysza szybciej ni zwykle. Nie ma adnej pewnoci, e tym razem bdzie inaczej.

eby doszo do szczytu zachorowa, wczeniej grypa musi dopa wiele osb. Aktualnie Polacy ju choruj na gryp. W Maopolsce ilo przypadkw wyranie ronie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego (patrz: raport za okres 8-15 wrzenia). Z pewnoci szczepienie za dwa miesice, jak rekomenduje wiceminister, ma wci sens, jeli do tego czasu nie zachorujesz. Czy warto zaszczepi si dzisiaj? Tak. Wedug PZH dobrze jest zrobi to do poowy grudnia, ale optymalny czas na szczepienia przeciw grypie zaczyna si ju we wrzeniu.

Zapisy, kolejki

Optymalny czas, ktry wybieramy na szczepienie przeciw grypie powinien wyprzedza szczyt zachorowa, dotyczy to szczeglnie osb z grup podwyszonego ryzyka zachorowania na gryp - przypominaj eksperci PZH. Nie wystarczy czeka, a media o tym szczycie ju poinformuj, bo szczepionka nie zacznie w peni dziaa natychmiast, a jej zdobycie moe graniczy z cudem, wbrew zapewnieniom ministra. Zwaszcza, e Ministerstwo Zdrowia umywa rce i nie czuje si odpowiedzialne za kryzys na rynku szczepionek, bo ich "nie kupuje i nie zamawia" (wicej na ten temat).

Przewidziana pula dla Polski to wci dwa miliony szczepionek, czyli dla kilku procent obywateli. W puli zawiera si take 100 tysicy szczepionek donosowych przy szeciu milionach nieletnich w naszym kraju, wic z tej formy profilaktyki moe skorzysta ok. jednego procenta dzieci (wicej na ten temat).

Grypa to wysoce zakana, powana choroba wirusowa, prowadzca do wielu powanych powika, w tym ze strony ukadu krenia. W obecnym sezonie moe okaza si szczeglnie niebezpieczna, bo obniajc odporno, sprzyja kolejnym zakaeniom bakteryjnym i wirusowym, ktre trudno odrni od COVID-19. Co gorsza - uszkadzajc nabonek ukadu oddechowego stanowi wrota dla SARS-CoV-2 (wicej na ten temat).

Czytaj take: