Trbka suchowa - budowa, rola, choroby

Trbka suchowa, nazywana rwnie przewodem Eustachiusza, jest elementem czcym gardo z uchem rodkowym. Bierze ona udzia w wyrwnywaniu cinienia panujcego w uchu rodkowym. Jak zbudowana jest trbka Eustachiusza i na czym polega jej rola? Jakie s najczstsze schorzenia wystpujce w rejonie trbki suchowej?

Budowa i funkcje trbki suchowej

Trbka suchowa jest struktur, ktra czy gardo oraz ucho rodkowe. Ma ona okoo 3 – 4 centymetry dugoci. W trbce mona wyodrbni dwie gwne czci - chrzstn, ktra zwykle jest spaszczona (w normalnych warunkach), przez co nie przepywa przez ni powietrze oraz cz kostn. Dodatkowo, przewd pokrywa jednowarstwowy nabonek migawkowy, w ktrym zawarte s gruczoy.

Przewd Eustachiusza peni niezwykle wan rol w wyrwnywaniu cinienia midzy uchem rodkowym, a otoczeniem. W normalnych warunkach przez chrzstn cz trbki nie przepywa powietrze, jednak, gdy dochodzi do skurczw minia napinacza podniebienia mikkiego, chrzstna cz rozszerza si, a cinienie jest wyrwnywane. Do napinania tego minia dochodzi przy gwatownych zmianach wysokoci, podczas ziewania, kichania, a take przeykania liny. Gdy przewd jest zamknity, ucho rodkowe jest chronione przed zbyt gonymi dwikami, a wydzielina, ktra jest produkowana w nosogardle nie moe przedostawa si do ucha. Z kolei w czasie, gdy przewd jest otwarty, moliwe jest odprowadzanie wydzielin z ucha rodkowego.

Zobacz wideo

Najczstsze choroby trbki suchowej

Gwnym problemem, jaki pojawia si w obszarze trbki suchowej jest jej niedrono, czyli stan, w ktrym misie napinacz nie funkcjonuje prawidowo, a przewd nie rozszerza si, gdy zachodzi taka potrzeba. Niedrono moe mie rne przyczyny, do ktrych zalicza si midzy innymi:

  • Przerost migdaka gardowego,
  • Zapalenie w rejonie garda lub nosa,
  • Choroby nowotworowe garda lub nosa,
  • Gwatowne zmiany cinienia (na przykad podczas wznoszenie si samolotu).

Problemy w obrbie trbki suchowej oraz zapalenie (zarwno o podou bakteryjnym, jak i wirusowym) czsto rozprzestrzeniaj si na ucho rodkowe. Zapalenie trbki objawia si obrzkiem, co ogranicza drono przewodu i wyrwnywanie cinienia. W zwizku z tym, w uchu rodkowym wytwarzane jest ujemne cinienie, przez co dochodzi do wcigania bony bbenkowej. Dodatkowo, ujemne cinienie panujce w uchu rodkowym prowadzi do zaburzenia rwnowagi hydrostatycznej pomidzy tkankami okoonaczyniowymi oraz naczyniami, ktre s pooone w okolicach trbki. Prowadzi to do nieprzyjemnego uczucia zatkania ucha, a take wysiku, a w zaawansowanych przypadkach nawet do pogorszenia suchu.

Zapalenie pojawia si szczeglnie czsto u dzieci, u ktrych trbka jest ustawiona w pozycji poziomej, w przeciwiestwie do dorosych, u ktrych trbka ustawiona jest bardziej pionowo. U dzieci czst przyczyn zapalenia ucha jest przerost migdaka gardowego. W zwizku z tym, jeli zapalenie ucha jest problemem nawracajcym, naley sprawdzi, czy nie istnieje konieczno przeprowadzenia zabiegu usunicia migdaka.

Diagnozowanie chorb trbki suchowej jest do trudne, poniewa trbki nie mona bezporednio zobaczy w badaniu klinicznym. Podczas badania otoskopowego mona jedynie obserwowa stan bony bbenkowej, ktry moe wiadczy o cinieniu, jakie panuje za bon. Poza tym, obrzk ujcia trbki suchowej mona obserwowa podczas badania garda. eby uzyska bardziej szczegowy obraz trbki suchowej konieczne jest wykonanie badania obrazowego gowy.

Metody leczenia chorb trbki suchowej s zalene od przyczyny. Jeeli wystpuje ograniczenie dronoci trbki, naley podj kroki, ktre maj na celu jej udronienie. W przypadku infekcji zazwyczaj stosuje si krople do nosa, ktre redukuj stan zapalny i zmniejszaj obrzk. Aby krople dostay si w obszar trbki suchowej i prawidowo zadziaay, po zakropieniu nosa naley pooy si na stronie, po ktrej znajduje si chore ucho.

Dobr metod poszerzania zwonej trbki Eustachiusza jest rwnie tak zwana metoda balonikowania. Polega ona na wprowadzeniu do przewodu (pod kontrol endoskopow) tak zwanego katetera zakoczonego rozpralnym balonikiem. Balonik po umieszczeniu w odpowiednim miejscu w trbce suchowej napenia si sol fizjologiczn, a po kilku minutach pyn wypuszcza si. Metoda ta jest stosunkowo bezpieczna, maoinwazyjna i niezwykle skuteczna, ale jest stosowana jedynie w wyspecjalizowanych orodkach. Jest ona stosowana od niedawna, a pierwsze wzmianki na jej temat pojawiy si dopiero w 2010 roku.

U chorych z zapaleniem trbki suchowej rzadko stosuje si antybiotykoterapi, poniewa znacznie czciej choroba ma podoe wirusowe, w zwizku z czym antybiotyki nie s skuteczne.