Nerwica lkowa: objawy, przyczyny, leczenie

Nerwica lkowa nazywana jest take zaburzeniem lkowym uoglnionym. Odznacza si wystpowaniem przewlekego, uporczywego lku, nie zwizanego z konkretnym zagroeniem. Wymaga leczenie przy pomocy psychoterapii, czasem take leczenia farmakologicznego.

Nerwica lkowa (zaburzenia lkowe uoglnione) - charakterystyka choroby

Zaburzenia lkowe uoglnione to tzw. lk wolnopyncy. Pojawia si, gdy nie ma rzeczywistych, konkretnych podstaw do odczuwania takiego lku, a jednak istnieje, zaburza spokj wewntrzny, powoduje rozdranienie, zaburzenia koncentracji, cige uczucie niepokoju. Nie mona si od niego oderwa, nie pozwala si zrelaksowa, odpocz, powoduje stan cigego oczekiwania na najgorsze.

Taka osoba zamartwia si "na zapas". Zazwyczaj nadmiernie przy tym wyolbrzymia trudnoci, buduje sobie dramatyczne scenariusze, boi si o los najbliszych, a take le ocenia konsekwencje wasnego dziaania. Nerwica lkowa opiera si na mechanizmie "bdnego koa", lk niejako napdza sam siebie. Przy czym sami chorzy zdaj sobie spraw, e ich lki oparte s o psychik, a nie o realne wydarzenia, mimo tego jednak nie mog zatrzyma negatywnych myli.

Nerwica lkowa powoduje, e zaczynaj si odzywa rnego rodzaju zaburzenia wegetatywne. S to napiciowe ble gowy, zawroty gowy, nadmiernie szybkie bicie serca, zlewne poty. Niektrzy chorzy uskaraj si na bl w piersiach, kopoty z ukadem pokarmowym, biegunki, zaparcia.

Choroba dotyka kilku milionw Polakw, zatem jest do powszechna. Nie wybiera ani wieku, ani pci, chocia statystycznie rzecz biorc, dotyka czciej kobiety. Powoduje, e ycie codzienne jawi si jako trudne i bolesne. Nerwica lkowa ma wiele przyczyn, objawia si na rne sposoby, ale jej nasilenie i objawy uzalenione s przede wszystkim od rda lku. Wymaga leczenia psychoterapeutycznego, a czasem take przyjmowania lekw przeciwdepresyjnych i przeciwlkowych.

Nerwica lkowa (zaburzenia lkowe uoglnione) - rda zaburzenia

Za nerwic lkow mog sta zaburzenia somatyczne, a take czynniki psychiczne. Wrd przyczyn fizycznych znajduj si choroby endokrynologiczne, takie jak nadczynno tarczycy lub guz chromochonny nadnerczy, powodujcy nadmierne nagromadzenie w organizmie hormonu stresu, czyli kortyzolu. Ponadto nerwica lkowa moe towarzyszy chorobom psychicznym i zaburzeniom zwizanym z orodkowym ukadem nerwowym. Nerwica lkowa moe by take zwizana z przewlekymi chorobami, jak np. nowotwory, a take z urazami fizycznymi.

Przyczyny psychologiczno-spoeczne nerwicy lkowej:

 • nieuwiadomione, a wic nierozwizane konflikty wewntrzne
 • konflikt zwizany z nadmiernymi oczekiwaniami otoczenia a moliwociami danej osoby
 • rnego rodzaju traumy
 • naga zmiana statusu spoecznego
 • trudny proces adaptacji w nowym rodowisku
 • dugotrway stres
 • zaburzenia snu, bezsenno
 • brak poczucia bezpieczestwa i niezaspokojenie podstawowych potrzeb psychicznych
 • predyspozycje rodzinne
 • predyspozycje genetyczne
 • nadopiekuczo rodzicw lub wrcz przeciwnie - brak waciwej opieki nad dzieckiem
 • wzorce wyniesione z domu oraz ze rodowiska, w ktrym chory si wychowywa
 • naduywanie alkoholu
 • zaywanie narkotykw

Psychiatria wyrnia trzy typy osobowoci, ktre sprzyjaj rozwojowi nerwicy lkowej. S to:

 • osobowo anankastyczna, czyli nadmiernie perfekcyjna
 • osobowo lkliwa, czyli nadwraliwa na krytyk, unikajca kontaktw spoecznych, wycofana, obawiajca si odrzucenia
 • osobowo histrioniczna, czyli nadmiernie teatralna, nadekspresywna, szukajca stale okazji do zwrcenia uwagi na siebie, manipulujca ludmi

Jak pomc osobie chorej na depresj? To wcale nie jest takie atwe. O tym, jak to robi, mwimy w naszym filmie.

Zobacz wideo

Nerwica lkowa - objawy

Gwnym objawem jest uporczywy, nieustanny lk, nie majcy adekwatnej przyczyny. Bywa powizany z zaburzeniami poznawczymi, emocjonalnymi oraz z objawami somatycznymi. Lk przybiera rne postacie. Moe to by zatem:

 • lk uoglniony - pod postaci nieustannego poczucia zagroenia mimo braku konkretnej przyczyny
 • fobie - irracjonalny lk przed okrelonymi obiektami, sytuacjami, miejscami, realnie nie bdcymi adnym zagroeniem. Przykady to agorafobia, klaustrofobia, ofidiofobia itp.
 • ataki paniki - nagy atak ogromnego lku, ktry moe trwa nawet 10 minut, objawiajcy si dusznociami, zlewnymi potami, przyspieszon akcj serca, zawrotami gowy, nudnociami, uczuciem dawienia si itp.

Objawy somatyczne, towarzyszce nerwicy lekowej to midzy innymi:

 • drenie ciaa, gwnie rk i ng
 • uderzenia gorca
 • dusznoci
 • nieokrelone ble rnych czci ciaa
 • zaburzenia seksualne, spadek libido
 • koatanie serca
 • kucie w sercu
 • ucisk w gardle
 • nudnoci i wymioty
 • sucho w ustach
 • kopoty z rwnowag, zawroty gowy
 • wysypka lub plamy na skrze

Objawy psychiczne nerwicy lkowej:

 • zmienno nastrojw, brak cierpliwoci
 • pesymizm
 • paczliwo
 • rozdranienie
 • przygnbienie
 • izolowanie si od ludzi
 • apatia, brak motywacji, brak zainteresowania otoczeniem
 • bezsenno, kopoty z zasypianiem
 • kopoty z odczuwaniem przyjemnoci
 • upoledzenie funkcji poznawczych, kopoty z pamici, a nawet amnezje
 • kopoty z koncentracj
 • obsesyjne powtarzanie rnych czynnoci

Nerwica lkowa - leczenie

Nerwica lkowa wymaga pomocy psychoterapeuty, ktry pomaga choremu doj do rda problemu. Pomocne s dwie formy psychoterapii: poznawczo-behawioralna oraz psychodynamiczna. Bywa, e leczenie trzeba uzupeni lekami psychotropowymi. S to leki przeciwdepresyjne oraz przeciwlkowe.