Obturacyjne zapalenie oskrzeli - objawy, diagnoza, leczenie

Zapalenie oskrzeli to jedno z czciej diagnozowanych schorze ukadu oddechowego. Choroba rwnie czsto pojawia si u dzieci, jak i u dorosych. W przypadku maych pacjentw, zwaszcza tych w wieku przedszkolnym, obserwuje si szczegln odmian zapalenia, tzw. obturacyjne zapalenie oskrzeli. Jakie daje objawy i wyglda leczenie?

Zapalenie oskrzeli moe by wywoane zakaeniem wirusowym lub bakteryjnym. Czasem przyczyn problemw jest nadmierna reakcja ukadu odpornociowego na czynniki rodowiskowe, tj. zanieczyszczenie rodowiska, suche powietrze czy alergeny. Bez wzgldu na to, co wywoao infekcj, objawy s takie same. Do najbardziej charakterystycznych objaww zapalenia oskrzeli nale:

  • kaszel (wydzielina zaczyna pojawia si zazwyczaj pod koniec choroby),
  • gorczka o miernym nasileniu lub stany podgorczkowe,
  • bl gowy,
  • bl garda,
  • katar.

Specyficzn odmian choroby jest obturacyjne zapalenie oskrzeli (spastyczne), ktre dotyka przede wszystkim dzieci w wieku przedszkolnym. Do najbardziej charakterystycznych objaww schorzenia – ktre bardzo czsto brane jest za astm oskrzelow – nale:

  • nadmierny skurcz oskrzeli (tzw. spastyczno),
  • znaczny obrzk drg oddechowych,
  • gromadzenie si wydzieliny luzowej.

Mimo e schorzenie moe pojawi si praktycznie w kadym wieku, to znacznie czciej diagnozowane jest u dzieci (statystyki pokazuj, e nawet co drugie dziecko przed ukoczeniem 6. roku ycia zachoruje na zapalenie oskrzeli z obturacj). Zdaniem lekarzy dzieje si tak, poniewa ukad oddechowy dziecka, zarwno pod wzgldem anatomicznym, jak i czynnociowym, jest jeszcze niedojrzay, a tym samym bardziej podatny na rnego rodzaju infekcje.

Wane jest rwnie, aby rnicowa obserwowane objawy zapalenia oskrzeli od zapalenia puc, ktre moe by duo groniejsze i wymaga bardziej pogbionej diagnostyki.

Obturacyjne zapalenie oskrzeli – diagnoza

Kade dziecko, u ktrego rodzice podejrzewaj zapalenie oskrzeli, powinno by zbadane przez lekarza. Tylko specjalista moe oceni stan oglny malca i zadecydowa, czy leczenie moe odbywa si w domu, czy te konieczny jest pobyt w szpitalu.

Poniewa przy stawianiu diagnozy konieczne jest wykluczenie zapalenia puc, lekarz moe zleci wykonanie przewietlania klatki piersiowej dziecka.

Noworodki i bardzo mae dzieci z zapaleniami oskrzeli powinny by leczone szpitalnie, gdy nie da si przewidzie, jaki bdzie przebieg choroby i kiedy moe doj do zaostrzenia.

Obturacyjne zapalenie oskrzeli – leczenie

W leczeniu obturacyjnego zapalenia oskrzeli u dzieci bardzo wane jest, aby malec przyjmowa odpowiedni iloci pynw. Pozwala to uzupeni straty wywoane wysok gorczk. Jeli podwyszona temperatura ciaa utrzymuje si, warto poda dziecku leki zbijajce gorczk, np. tych na bazie ibuprofenu lub paracetamolu. Aspiryna, ze wzgldu na kwas acetylosalicylowy, moe by podawana dzieciom dopiero od dwunastego roku ycia.

Przy nasilonym kaszlu mona poda dziecku – jeli ukoczyo dwa lata – leki przeciwkaszlowe. Czasem korzysta si rwnie z lekw uatwiajcych odkrztuszanie, czyli tak zwanych mukolitykw.

Jeli istnieje podejrzenie zakaenia bakteryjnego, lekarz moe rozway wprowadzenie antybiotykoterapii, jednak w wikszoci przypadkw zapalenia oskrzeli u dzieci nie jest to bezwzgldnie wymagane.

W walce z chorob mog pomc inhalacje, z ich pomoc mona podawa zarwno antybiotyki, rodki rozkurczajce, odczulajce i przeciwzapalne oraz leki uatwiajce odkrztuszanie wydzieliny z oskrzeli. W przypadku dzieci doskonale sprawdzaj si tzw. rczne inhalatory. Trzeba jednak pamita, e decyzje o takiej formie aplikacji leku moe podj tylko lekarz. Nigdy nie mona robi tego na wasn rk.

Jeli malec ma skonno do czstego chorowania warto dopyta lekarza, jak  bezpiecznie mona wzmocni ukad odpornociowy, a tym samym ograniczy rozwj kolejnych infekcji.

Dolegliwoci typowe dla obturacyjnego zapalenia oskrzeli u dzieci zazwyczaj utrzymuj si od jednego do nawet trzech tygodni. Jeli po tym czasie kaszel, duszno, podwyszona temperatura ciaa (a w szczeglnoci gorczka) oraz mokry kaszel dalej bd si utrzymyway konieczna jest ponowna wizyta u lekarza pediatry. Moe si bowiem okaza, i przyczyna choroby jest inna ni w pierwotnie postawionej diagnozie. Przewleke zapalenie oskrzeli moe wiadczy na przykad o zakaeniu paeczk krztuca lub innej etiologii bakteryjnej, a take o nadreaktywnoci oskrzeli lub powaniejszej, wczeniej nierozpoznanej chorobie drg oddechowych.

To rwnie moe ci zainteresowa: