Zaburzenia w funkcjonowaniu bdnika: przyczyny, leczenie

Bdnik to niewielka, ale bardzo wana cz ucha, poniewa odpowiada za such i rwnowag. Zaburzenia w funkcjonowaniu bdnika mog by spowodowane infekcj wirusow lub bakteryjna, chorob ukadu oddechowego, uszkodzeniem nerwu, urazem mechanicznym.

Uszkodzony bdnik - objawy

Uszkodzony bdnik o tyle atwo rozpozna, e zwykle przy kadym rodzaju schorzenia widoczne s takie same objawy:

Oprcz ucha problemy dotykaj wtedy i oczu, dlatego pojawia si oczopls i trudnoci ze skupieniem wzroku na jednym punkcie. Jeli bdnik zostaje uszkodzony, to bardzo moliwe, e pojawi si take problemy ze suchem. Wszystkie te objawy s bardzo nieprzyjemne. Poniewa to ucho, a dokadni bdnik, odpowiada za utrzymanie rwnowagi.

Utrata zmysu rwnowagi jest bardzo dokuczliwa. Objawia si poczuciem wirowania i niemonoci zapania kontaktu z podoem.Szczeglnie dokuczliwe staje si to w momencie pochylania, poniewa powoduje zupen dezorientacj.

Szybka diagnoza postawiona przez lekarza pozwala stwierdzi, co jest przyczyn zaburzenia i powzi odpowiednie leczenie.

Bdnik – objawy choroby

Przykadem choroby bdnika jest kinetoza, zwana popularnie chorob lokomocyjn. Tak naprawd nie jest to choroba. Polega na tym, e podczas jazdy oczy przesyaj do mzgu informacje o widzianym i zmieniajcym si krajobrazie, a mzg rozumie je jako ruch. Natomiast bdnik nie wyczuwa, by pooenie ciaa si zmieniao, dlatego z jego strony do mzgu wysyane s inne informacje. Taka rozbieno powoduje zawroty gowy, nudnoci i inne podobne objawy.

Innym przykadem jest zapalenie nerwu przedsionkowo-limakowego. W wyniku tej choroby pojawia si niedosuch albo nawet guchota, wirowanie i zaburzenia rwnowagi. Aby leczy t chorob, potrzebne jest stosowanie lekw przeciwhistaminowych.

Zapalenie bdnika - objawy, przyczyny

Uszkodzony bdnik, przyczyny. Bardzo czst przyczyn w zaburzeniu funkcjonowania bdnika jest zapalenie Pojawiaj si wtedy charakterystyczne ble gowy, ble ucha oraz oczywicie problemy ze suchem. Kiedy choroba nieco si rozwinie, pojawiaj si take nudnoci, oczopls i szumy w uszach. Przyczyn zapalenia ucha s bakteri, dlatego mona si spodziewa powanych komplikacji, jeli nie dojdzie do cakowitego wyleczenia tego schorzenia. Struktury ucha wewntrznego mog zosta zniszczone, a problem moe dotkn nawet struktur czaszki. Bakterie odpowiedzialne za zapalenie pochodz zwykle z ucha rodkowego. Zdarza si, e bezporedni przyczyn jest take wczeniejsze zaraenie ryczk, wink, odr czy gryp. Niewykluczone, e pojawia si to te w wyniku toksoplazmozy.

Zapalenie bdnika - leczenie

Chory bdnik, jak leczy? Czsto leczenie zapalenia bdnika musi si odby w szpitalu, gdzie doylne aplikuje si antybiotyki. Moe si okaza konieczny take drena ucha, a w niektrych przypadkach interweniuje chirurg.