Wosogwka - objawy i leczenie

Wosogwka to niebezpieczny pasoyt, ktry moe spowodowa szkody w organizmie ludzkim, dlatego trzeba wiedzie, jak si przed ni uchroni, czyli jakie s przyczyny zaraenia ni.

Wosogwka - niebezpieczny pasoyt

Wosogwka to do powszechny pasoyt, ktry moe wraz z zakaonym pokarmem dosta si do organizmu czowieka. Poniewa jest do may, nie ma problemu, aby wnika gboko w bon luzow jelita i tam pozostawa przez duszy czas, poniewa czsto jego obecno nie daje adnych objaww. 

Jeli w organizmie zagniedzi si wiksza liczba pasoytw, mog pojawi si objawy, z reguy ze strony ukadu pokarmowego (biegunka, ble brzucha) oraz ukadu nerwowego (bezsenno, ble gowy). To do niebezpieczny pasoyt, bo u dziecka moe spowodowa nawet opnienie prawidowego wzrostu albo hamowa rozwj. 

Te potwory yj w nas! Uwaga! Wyjtkowo odraajce!

Zakaenie wosogwk

Wosogwka do organizmu czowieka dostaje si wraz z pokarmem, na ktrym znajduj si jaja pasoyta. Jaja s zazwyczaj przenoszone na produkty spoywcze przez muchy, z ktrymi nastpnie dostaj si do ukadu pokarmowego. W jelicie z jaj wylgaj si larwy i uzyskawszy dojrza posta przenikaj do luzwki jelita, gdzie odywiaj si krwi ywiciela.

Ryzyko zakaenia wzrasta, kiedy nie s przestrzegane podstawowe zasady higieny. Droga wosogwki do naszego organizmu najlepiej uzasadnia konieczno czstego mycia rk - po skorzystaniu z toalety, czy korzystaniu z komunikacji miejskiej. Konieczne jest rwnie dokadne mycie owocw, warzyw oraz jajek.

Do zaraenia wosogwk najczciej dochodzi w tych krajach, gdzie jest bardzo ciepo, poniewa istnieje tam wiksza moliwo rozwoju bakterii i pasoytw. Jeli chodzi o Polsk, to wosogwka ludzka zbiera niwo gwnie na wsiach. 

Wosogwka – objawy

Niewielka liczba pasoytw moe nie dawa adnych niepokojcych objaww, przy wikszej iloci objawy mog sta si na tyle dokuczliwe, e konieczna stanie si wizyta u lekarza i gbsza diagnostyka. Do podstawowych symptomw zakaenia nale te ze strony ukadu pokarmowego i nale do nich utrata apetytu, dotkliwe ble brzucha, biegunki. Moe pojawi si biegunka ze luzem, a czasem nawet z krwi - to zawsze jest znak, ktry naley jak najszybciej zgosi lekarzowi. Ze wzgldu na spadek apetytu mona te zaobserwowa znaczne obnienie masy ciaa.

Mog rwnie pojawi si objawy ze strony ukadu nerwowego - stany nerwicowe, ble gowy, zawroty gowy, problemy ze snem.Te sygnay naszego organizmu z reguy przypisujemy stresowi lub przemczeniu, jeli jednak mimo odpoczynku nie ustpuj, naley je rwnie zgosi lekarzowi.

U dzieci dodatkowo moe si pojawi zahamowanie rozwoju oraz wzrostu.

Wosogwka - leczenie i dziaania zabezpieczajce

Larwy wosogwki do trudno usun, poniewa maj zdolno zakaania nawet przez 5 lat. S nawet odporne na dziaanie niekorzystnych czynnikw atmosferycznych. W zwizku z tym profilaktyka polega przede wszystkim na przestrzeganiu zasad higieny osobistej. Warto te przegania muchy, ktre roznosz pasoyty.

Samo leczenie natomiast polega na stosowaniu lekw przeciwpasoytniczych takich jak albendazol czy mebendazol, jednak wosogwka wykazuje do du odporno na te substancje.

Opinie, e kpiele z mki i miodu pomagaj usun pasoyta przez skr s nieprawdziwe. Zabiegi te nie dziaaj leczniczo, poniewa wosogwka bytuje w jelicie i przedostanie si przez jego ciany, a nastpnie inne narzdy w drodze do skry nie jest moliwe.

To rwnie moe ci zainteresowa:

Nicienie - objawy zakaenia, przyczyny i leczenie

Pasoyty w ludzkim organizmie: badania, objawy

Tasiemczyca - objawy, leczenie i profilaktyka