Polipy w nosie - przyczyny, objawy i leczenie

Polipy w nosie to do powszechny problem, ktry powoduje wiele utrudnie w codziennym yciu. Czym s te zmiany, dlaczego si pojawiaj, a take jak naley je leczy?

Polipy w nosie - co to jest?

Polipy w nosie s agodnymi przerostami, uwypukleniami bony luzowej, ktre znajduj si na przewodach nosowych. Polipy mog wystpowa pojedynczo lub tworzy skupiska. Polipy w nosie najczciej wystpuj u osb po 20 roku ycia, a po 60 roku ycia waciwie ju nie pojawiaj si. Jeli w nosie dziecka modszego ni dwuletnie stwierdza si obecno jakiej naroli w nosie, diagnostyk prowadzi si w kierunku wady rozwojowej - polipy bowiem nie wystpuj praktycznie u dzieci. Wedug statystyk, nawet 5 proc. ludnoci moe cierpie z powodu polipw nosa. 

Polipy w nosie - typologia

Polipy w nosie mona sklasyfikowa do 3 kategorii:

 1. typ gruczoowy - w tym przypadku obrzkowi tkanki cznej nosa towarzysz due gruczoy i torbiele
 2. typ obrzkowy - w tym przypadku wystpuje wycznie obrzknita tkanka czna, a bona luzowa pozostaje niezmieniona
 3. typ mieszany.

Odrbn kategori stanowi tak zwany polip choanalny, powstay wskutek przewlekego procesu zapalnego zatoki szczkowej. Wyrasta on z zatoki szczkowej, jednak poprzez naturalne jej poczenie z jam nosow, wpukla si on do jamy nosowej. W miar rozrostu moe osign rozmiar powodujcy siganie a do garda, wydostajc si do niego tylnymi nozdrzami. 

Polipy w nosie - objawy

Istnieje kilka objaww, ktre mog wiadczy o obecnoci polipa w nosie. Jeli zawaasz jeden lub kilka z nich, utrzymujce si przez duszy czas, bez okresw ustpowania, udaj si po skierowanie do laryngologa. Do objaww polipw w nosie nale: 

 • utrzymujca si niedrono nosa, czasem mimo braku wydzieliny
 • oddychanie przez usta - przez wspomnian niedrono nosa
 • zaburzone odczuwanie zapachw i smakw
 • mwienie "przez nos"
 • wodnista lub ropna wydzielina z nosa oraz kichanie
 • bezdechy nocne
 • chrapanie podczas snu
 • uczucie spywania wydzieliny po tylnej cianie garda.

Polipy w nosie - przyczyny

Przyczyny pojawiania si polipw w nosie nie zostay do koca poznane, jednak mona wyodrbni kilka najwaniejszych czynnikw ryzyka, sprzyjajcych pojawianiu si ich. S to: 

 • przewleke stany zapalne bony luzowej nosa i zatok
 • astma oskrzelowa
 • mukowiscydoza
 • osabiony ukad odpornociowy
 • przewleky katar u alergikw
 • substancje dranice - papierosy, chemikalia
 • nietolerancja niesteroidowych lekw przeciwzapalnych
 • rzadko pojawiajcym si, jednak wystpujcym czynnikiem ryzyka pojawienia si polipw nosa, jest rwnie genetycznie uwarunkowana nieruchomo rzsek.

Czy polipy s grone?

Polipy stanowi agodne i oglnie niegrone zmiany w obrbie bony luzowej nosa. Cho nie stanowi zagroenia zdrowia ani ycia czowieka, to s jednak uciliwe na co dzie, poniewa zmuszaj do oddychania przez usta, mog powodowa bezdech i chrapanie w nocy. Czasem, jeli jest ich duo i osigaj spore rozmiary, mog nawet powodowa deformacj nosa. Polipy same w sobie nie s grone, jednak nieleczone mog przyczynia si do powstawania powika: stanw zapalnych, ktre mog siga do zatok, y zatokowych, oka, a nawet opon mzgowych. 

Polipy w nosie - leczenie

Pacjent z podejrzeniem polipw w nosie jest kierowany przez lekarza rodzinnego ze skierowaniem do laryngologa. Ten rozpoczyna diagnostyk przez badanie za pomoc specjalnego wziernika nosowego i wzrokowo ocenia ewentualne, widoczne zmiany w bonie luzowej nosa. Jeli zmiany nie s widoczne goym okiem, bd te ich umiejscowienie lub ksztat nie pozwalaj na jednoznaczn pewno przy okreleniu rodzaju tych zmian, stosuje si rwnie fiberoskopi. Jest to badanie polegajce na wprowadzeniu do nosa (po uprzednim znieczuleniu jego bony luzowej) endoskopu - odpowiednio maego i gitkiego, zakoczonego ma kamerk, pozwalajc na dokadne obejrzenie w powikszeniu obrazu. Dodatkowo mona wykona badanie tomografii komputerowej. Po zdiagnozowaniu obecnoci, a take rodzaju, wielkoci i umiejscowienia polipw, wdraa si leczenie. Moe ono polega na podawaniu rodkw farmakologicznych lub interwencji chirurgicznej. Lekami, jakie najczciej stosuje si w leczeniu polipw nosa, s: 

 • glikokortykosteroidy - aplikuje si je miejscowo na zmienion luzwk nosa. Mona je take stosowa oglnie, w postaci tabletek
 • leki antyalergiczne - jeli polipy s objawem wsptowarzyszcym alergii
 • antybiotyki - jeli polipom towarzyszy zapalenie zatok lub infekcja bakteryjna

W przypadku braku rezultatw leczenia farmakologicznego, czstych nawrotw polipw lub znacznej, utrudniajcej codzienne ycie niedronoci nosa, konieczne moe okaza si leczenie operacyjne. Wykorzystuje si wwczas polipektomi, czyli chirurgiczne usunicie polipw nosa i zatok. Alternatywnie mona wykona zabieg endoskopowy - w tym przypadku przy okazji mona rwnie przeprowadzi zabieg usprawniajcy drono nosa oraz wentylacj zatok przynosowych. 

Polipy w nosie - leczenie naturalne

Polipy w nosie maj tendencje do nawrotw. Dlatego po leczeniu farmakologicznym, a nawet operacyjnym, zdarza si, e odrastaj. Po zakoczeniu leczenia warto wic trzyma si kilku zalece, ktre pomog powstrzyma ich ponowne pojawienie si. Co naley do naturalnych metod leczenia polipw? 

 • inhalacje udraniajce nos - na przykad z rumianku i nagietka
 • pukanie nosa roztworem fizjologicznym soli
 • stosowanie kataplazmy z rozgrzanej soli morskiej
 • kiedy pojawi si katar, warto naciera luzwk nosa rozgrzan oliw z oliwek lub olejem lnianym
 • pomocne s rwnie olejki z dziurawca, propolisu i rokitnika. 

Rwnie wana jest profilaktyka - a wic niedopuszczanie do przezibie, zapalenia zatok, obnienia odpornoci, a take leczenie istniejcych alergii. Warto rwnie pamita o tym, aby wzmacnia nerki.

To take moe ci zainteresowa: