Kody icd 10 - czym s i jak je odczytywa?

ICD-10, co oznacza ten termin? To Midzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorb i Problemw zdrowotnych ICD-10, czyli kody, ktre w kilku literach i cyfrach pozwalaj okreli chorob.

Kody ICD 10 opracowane zostay przez wiatow Organizacj Zdrowia, w Polsce w uyciu s od 1996 roku. Kody te s uywane przez lekarzy, wpisuj je do karty leczenia, na zwolnieniu lekarskim, znajduj si na receptach.

Kody icd 10 maj take znaczenie statystyczne. Dane zebrane za ich pomoc, pozwalaj okreli zachorowalno, czy miertelno danej choroby.

5 prostych bada, ktre ratuj nam ycie

Klasyfikacja icd 10

Kody icd 10 skadaj si z litery, ktra okrela grup chorobow i cyfr, ktre dokadnie okrelaj rodzaj schorzenia. 

Znaczenie liter w kodach icd 10:

 • A; B- niektre choroby zakane i pasoytnicze,
 • C - nowotwory,
 • D - choroby krwi i narzdw krwiotwrczych, niektre choroby autoimmunologiczne,
 • E - zaburzenia wydzielenia wewntrznego, stanu odywienia i przemiany metabolicznej,
 • F - zaburzenia psychiczne i zachowania,
 • G - choroby ukadu nerwowego,
 • H - choroby oka, ucha i wyrostkw sutkowych,
 • I - choroby ukadu krenia,
 • J - choroby ukadu oddechowego,
 • K - choroby ukadu trawiennego,
 • L - choroby skry i tkanki podskrnej,
 • M - choroby ukadu kostno-miniowego i tkanki cznej,
 • N - choroby ukadu moczowo-pciowego,
 • O - cia, pord, pog,
 • P - schorzenia stanu okooporodowego,
 • Q - wady rozwojowe wrodzone,
 • R - objawy, cechy chorobowe, nieprawidowe wyniki bada nie klasyfikowane gdzie indziej,
 • S; T - urazy, zatrucia i inne skutki dziaania czynnikw zewntrznych,
 • V; W; X; Y - zewntrzne przyczyny zachorowania i zgonu,
 • Z - czynniki wpywajce na stan zdrowia i kontakt ze sub zdrowia,
 • U - kody specjalne. 

Jak mona sprawdzi kod icd 10? Pomc moe wyszukiwarka kodw icd 10, w ktr mona wpisa kod, ktry znalelimy, na przykad, na naszym zwolnieniu lekarskim.

Przykadowe kody icd 10

Jakie kody icd 10 maj najczciej wystpujce schorzenia? Oto one:

Kody icd 10 wykorzystywane s te przy okrelaniu zleconych bada.  Na przykad pod kodem Z01.0 kryj si badania oczu i wzroku, a pod kodem Z08 badania kontrolne po zakoczeniu leczenia choroby nowotworowej. Kodami icd 10 okrela si take potrzeb szczepienia na okrelon chorob czy wyniki wywiadu z pacjentem.