Kody icd 10 - czym są i jak je odczytywać?

ICD-10, co oznacza ten termin? To Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów zdrowotnych ICD-10, czyli kody, które w kilku literach i cyfrach pozwalają określić chorobę.

Kody ICD 10 opracowane zostały przez Światową Organizację Zdrowia, w Polsce w użyciu są od 1996 roku. Kody te są używane przez lekarzy, wpisują je do karty leczenia, na zwolnieniu lekarskim, znajdują się na receptach.

Kody icd 10 mają także znaczenie statystyczne. Dane zebrane za ich pomocą, pozwalają określić zachorowalność, czy śmiertelność danej choroby.

5 prostych badań, które ratują nam życie

Klasyfikacja icd 10

Kody icd 10 składają się z litery, która określa grupę chorobową i cyfr, które dokładnie określają rodzaj schorzenia. 

Znaczenie liter w kodach icd 10:

 • A; B- niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze,
 • C - nowotwory,
 • D - choroby krwi i narządów krwiotwórczych, niektóre choroby autoimmunologiczne,
 • E - zaburzenia wydzielenia wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej,
 • F - zaburzenia psychiczne i zachowania,
 • G - choroby układu nerwowego,
 • H - choroby oka, ucha i wyrostków sutkowych,
 • I - choroby układu krążenia,
 • J - choroby układu oddechowego,
 • K - choroby układu trawiennego,
 • L - choroby skóry i tkanki podskórnej,
 • M - choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej,
 • N - choroby układu moczowo-płciowego,
 • O - ciąża, poród, połóg,
 • P - schorzenia stanu okołoporodowego,
 • Q - wady rozwojowe wrodzone,
 • R - objawy, cechy chorobowe, nieprawidłowe wyniki badań nie klasyfikowane gdzie indziej,
 • S; T - urazy, zatrucia i inne skutki działania czynników zewnętrznych,
 • V; W; X; Y - zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu,
 • Z - czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia,
 • U - kody specjalne. 

Jak można sprawdzić kod icd 10? Pomóc może wyszukiwarka kodów icd 10, w którą można wpisać kod, który znaleźliśmy, na przykład, na naszym zwolnieniu lekarskim.

Przykładowe kody icd 10

Jakie kody icd 10 mają najczęściej występujące schorzenia? Oto one:

Kody icd 10 wykorzystywane są też przy określaniu zleconych badań.  Na przykład pod kodem Z01.0 kryją się badania oczu i wzroku, a pod kodem Z08 badania kontrolne po zakończeniu leczenia choroby nowotworowej. Kodami icd 10 określa się także potrzebę szczepienia na określoną chorobę czy wyniki wywiadu z pacjentem.