Hiperglikemia - jak prawidowo udzieli pierwszej pomocy?

Hiperglikemia, czyli wzrost glukozy w surowicy krwi to bardzo zdradliwa dolegliwo. Z powodu specyficznych objaww, zdarza si, e dotknite ni osoby brane s pijane. Taka ignorancja i pozostawienie chorego samu sobie moe mie bardzo przykre konsekwencje. Jak pomc przy przeomie hiperglikemicznym?

Docz do Zdrowia na Facebooku!

W nagych przypadkach skorzystanie z glukometru i sprawdzenie stenia cukru we krwi zazwyczaj jest niewykonalne (100 mg/dl to dopuszczalne i bezpieczne stenie).

Dlatego wana jest szybka reakcja. Nieudzielenie jakiejkolwiek pomocy moe doprowadzi do powanego uszkodzenia wzroku (a nawet jego utraty), niewydolnoci nerek, uszkodzenia naczy, a w konsekwencji do niewydolnoci krenia czy piczki cukrzycowej, ktra niejednokrotnie prowadzi do mierci chorego.

Nie ignoruj! Reaguj!

To, co powinno zwrci nasz uwag to przede wszystkim trudno z utrzymaniem rwnowagi oraz bekotliwa mowa. Jeli chory jest wiadomy by moe zdoa przekaza, e jest cukrzykiem.

Zanim wezwiemy odpowiednie suby wane jest by uchroni poszkodowanego przed odwodnieniem. Jak to zrobi? Wystarczy poda choremu wod z sol. Sl pozwala nie tylko zatrzyma wod w organizmie, ale take w pewnym stopniu zredukowa poziom glukozy we krwi.

Kiedy poszkodowany straci przytomno

W sytuacji gdy chory jest nieprzytomny, ma nieprzyjemny zapach z ust (zazwyczaj kojarzy si acetonem), such skra oraz nierwne ttno - moe to oznacza hipoglikemi. W takim przypadku konieczne jest uoenie poszkodowanego w pozycji bocznej - bezpiecznej - i okrycie go. Po upewnieniu si, e chory oddycha naley jak najszybciej wezwa pogotowie.

Czytaj take:

Badanie cukru we krwi

Trzustka: wraliwa i niedoceniana

Jak si odywia w cukrzycy typu 2

Retinopatia cukrzycowa

Choroby cywilizacyjne