Nykturia

Konieczno pjcia do toalety w nocy nie stanowi zapowiedzi zmian w obrbie ukadu moczowo-pciowego. Kopoty zaczynaj si wtedy gdy jest kilka ?nocnych wycieczek?. Jeli nie s one konsekwencj spoycia alkoholu lub duej iloci pynw, szczeglnie tych na bazie kofeiny, konieczna jest wizyta u specjalisty.
Docz do Zdrowia na Facebooku!

W czasie snu nerki wydzielaj mocz i jest on gstszy dziki czemu jego oddanie nie jest konieczne i jestemy w stanie wytrzyma bez wizyty w toalecie przez ca noc. Konieczno nawet kilkukrotnego skorzystania z ubikacji moe mie kilka przyczyn. Bardzo czsto nykturia pojawia si u osb chorujcych na cukrzyc, chorob nerek, niewydolno serca, moczwk prost, hiperkalcemi (nadmierne stenie wapnia we krwi), zesp bezdechu w trakcie snu. Nie bez znaczenia s rwnie przyjmowane leki czy infekcje ukadu moczowego. W przypadku mczyzn czste nocne oddawanie moczu spowodowane jest przerostem prostaty.

Czytaj take:

Grulica ukadu moczowego

Moczwka prosta

Wazopresyna

Dna moczanowa

Poliuria (wielomocz)