Moczwka prosta

Kopoty w obrbie ukadu moczowego mog mie rne podoe. Bywaj zapowiedzi choroby nerek, wady genetycznej lub, tak jak w przypadku moczwki prostej, mog zwiastowa zaburzenia hormonalne.
Docz do Zdrowia na Facebooku!

Utrata przez organizm "umiejtnoci" zagszczania moczu to najbardziej charakterystyczny objaw moczwki prostej. Chorobie towarzyszy rwnie poliuria (wielomocz) oraz polidypsja. Pierwszy termin oznacza wydalanie wicej ni 3 litrw moczu na dob. Drugi to nadmierne pragnienie. Zdarza si, e polidypsja wystpuje u chorych na cukrzyc oraz nadczynno tarczycy.

Objawy

Moczwka prosta moe wystpi w dwch postaciach - centralnej (czasem uywa si terminw: orodkowa, wazopresynozalena, przysadkowo-podwzgrzowa) oraz nerkopochodnej.

Pierwszy rodzaj schorzenia, centralny, ma cisy zwizek z zaburzeniami hormonalnymi . Nieprawidowe dziaanie przysadki mzgowej prowadzi do niewaciwej syntezy i niedoboru wazopresyny, hormonu wpywajcego na skad i czstotliwo wydalania moczu. O moczwce prostej centralnej mwi si gdy uszkodzenie dotyka ponad 85 proc. wszystkich neuronw neurowydzielniczych.

Posta nerkopochodna (bywa dziedziczona) wie si z niewraliwoci cewki moczowej na dziaanie wazopresyny. Ukad moczowy traci zdolno do zagszczani moczu, co prowadzi do nadmiernego wydalania przez nerki wody. Zdarza si, e zmiany chorobowe w obrbie ukadu moczowego prowadz do:

- przewlekej niewydolno nerek

- tubulopatii (choroba nerek prowadzca do upoledzenia funkcji wydalniczych)

- choroby rdmiszowej nerek

- przewlekej hiperkalcemii (podwyszony poziom wapnia we krwi)

- hipokaliemii (zbyt wysokie stenie potasu we krwi) Moczwce prostej bardzo czsto towarzyszy gorczka , zmczenie, zaburzenie wiadomoci oraz oglne osabienie organizmu.

Diagnoza

Podstaw przy stawianiu diagnozy jest okrelenie przyczyny wystpienia wielomoczu i polidypsji. Jest to konieczne, poniewa obie dolegliwoci mog by objawem cukrzycy lub niewydolnoci nadnerczy.

Rozpoznanie opiera si ma badaniu moczu (okrelenie poziomu wody) oraz na obserwacji reakcji organizmu na podawan wazopresyn. U chorych z postaci prost, stenie wazopresyny jest bardzo niskie, dlatego podawanie jej w postaci leku przywraca prawidowe funkcje ukadu moczowego . W przypadku osb z postaci nerkopochodn, stenie wazopresyny jest wysokie, podawanie jej nie powoduje adnych reakcji organizmu. W niektrych przypadkach wykonuje si rezonans magnetyczny, pozwala on wykluczy wszelkie zmiany chorobowe w mzgu .

Leczenie

Jeli za chorob odpowiedzialny jest guz lub narol w okolicy przysadki mzgowej konieczne jest leczenie operacyjne. W pozostaych przypadkach stosuje si farmakologi. Najczciej s to preparaty na bazie wazopresyny oraz rodki zwikszajce reakcj organizmu na obecno tego hormonu. Sporadycznie zaleca si przyjmowanie niesteroidowych lekw przeciwblowych.Czytaj take:

Nefropatia toczniowa

Alkaptonuria, czyli wrodzone bdy metabolizmu