Grulica ukadu moczowego

Grulica to choroba zakana, ktra w powszechnym przekonaniu uchodzi przede wszystkim za schorzenie obejmujce ukad oddechowy. Zdarza si jednak, e obecne w ciele prtki atakuj inne narzdy. Jedn z odmian choroby, wystpujc stosunkowo rzadko, jest grulica ukadu moczowego.
Docz do Zdrowia na Facebooku!

Prtki odpowiedzialne za rozwj grulicy wraz z krwiobiegiem trafiaj, pocztkowo, tylko do jednej nerki by wraz z postpem choroby zaj obydwa organy. U wikszoci pacjentw choroba bardzo dugo pozostaje upiona. Pierwsze objawy i dolegliwoci skupione s w obrbie nerek i mog wystpi nawet po upywie 15 lat od chwili zakaenia.

Objawy

Zmiany pojawiajce si w organizmie chorego s rne zarwno u kobiet jak i mczyzn. U pa, obok czstego oddawania moczu i uczucia pieczenia, moe doj do zajcia tzw. narzdw miednicy, czyli jajnikw , jajowodw, macicy lub przymacicza. W wikszoci przypadkw skutkuje to wtrnym zatrzymaniem miesiczki. Dolegliwoci wystpujce u mczyzn zazwyczaj sugeruj infekcj pcherza moczowego (pieczenie, czste oddawanie moczu), jednak zmiany obejmuj najczciej gruczo krokowy oraz najdrza. Do zajcia ukadu moczowego dochodzi przede wszystkim u tych pacjentw, u ktrych choroba jest ju bardzo rozwinita. W skrajnych przypadkach w nerkach pojawiaj si guzki oraz zwapnienia.

Diagnoza

Podstaw rozpoznania u pacjentw z podejrzeniem grulicy ukadu moczowego s badania laboratoryjne. Przede wszystkim zleca si badanie oglne moczu (znaczny wzrost leukocytw przy ujemnym posiewie). Zdarza si, ze przy powtrnym tecie w moczu pojawia si biako oraz erytrocyty (czerwone krwinki) . Czste powtarzanie badania suy take wyodrbnieniu prtkw grulicy.

Dodatkowo w badaniach obrazowych obserwuje si nieprawidow budow ukadu kielichowo-miedniczkowego, pogrubienie cian pcherza moczowego oraz znacznie zmniejszenie jego objtoci.

Leczenie

W leczeniu grulicy ukadu moczowego wykorzystuje si przede wszystkim leki przeciwgrulicze. Farmaceutyki przyjmowane s przez 6 miesicy i u wikszoci chorych udaje si cakowicie usun z organizmu szkodliwe bakterie. Aby unikn kolejnych zachorowa (mocz chorego moe zaraa) naley pamita o odizolowaniu pacjenta od pozostaych chorych.

Naley pamita, e zbyt pne zgoszenie si do lekarza i nie wdroenie odpowiedniego leczenie moe prowadzi do niepodnoci .Czytaj take:

eGFR

Grulica koci

Roponercze

Skrofuloza

Pulmonolog