Odma opucna - objawy, diagnoza, leczenie

Nadmiar powietrza zgromadzony pomidzy dwoma warstwami opucnej moe by bardzo niebezpieczny i wymaga natychmiastowej interwencji lekarza specjalisty. Odma opucna powstaje najczciej wskutek urazu, innego schorzenia lub jest uwarunkowania genetycznego.
Docz do Zdrowia na Facebooku!

Opucna to cienka i byszczca bona otaczajca puca. Jej podstawowym zadaniem jest ochrona, zapewnienie odpowiedniego nawilenia, co znacznie uatwia ich poruszanie w czasie oddychania. Opucna zbudowana jest z dwch blaszek - ciennej i trzewnej. Pierwsza z nich styka si bezporednio z powizi piersiow, rdpiersiem i przepon. Druga cile przylega do puca i nazywana jest opucn pucn.

Obecno powietrza (lub innych gazw) w jamie opucnej to konsekwencja uszkodzenia miszu pucnego lub przedziurawienia ciany klatki piersiowej. Medycyna dzieli odmy na:

- zamknit

- otwart

- zastawkow

- samoistn

- pourazow

Odma zamknita to jednorazowe przedostanie si powietrza do jamy opucnej. Zazwyczaj spowodowane jest pkniciem pcherza, przebiciem ciany klatki piersiowej przez ebro lub ciao obce (gwnie w przypadku maych dzieci). Dodatkowo dzieli si j na odm ma i du. Maa nie wymaga leczenia i ustpuje samoistnie. Dua oznacza zapadnicie blisko jednej czwartej puca i konieczne jest jego odbarczenie. Powietrze odciga si poprzez nakucie lub wprowadzenie drenu.

Uszkodzenie ciany klatki piersiowej i powstaa w jego obrbie rana stykajca si z jam opucn prowadzi do wzrostu cinienia i zapadnicia puca - to odma otwarta. Taka posta choroby wymaga natychmiastowej interwencji lekarza. Jej najbardziej charakterystycznym objawem jest tzw. oddech paradoksalny (opaczny). W czasie wdechu zdrowe puco zasysa powietrze nie tylko z tchawicy , a i z chorego puca, ktre wykonuje ruchy przeciwne do oddechowych. Analogicznie zachowuje si w czasie wydechu, prowadzc do nieprawidowej wymiany gazowej. W jej leczeniu stosuje si tzw. opatrunek Ashermana (rodzaj jaowego opatrunku).

Odma zastawkowa lub prna tworzy si wskutek pknicia niewielkiego fragmentu tkanki pucnej. Powstaa tak niewielka przestrze sprawia, e gromadzce si w niej powietrze znacznie podnosi panujce w pucach cinienie. Dalszy rozwj choroby prowadzi do ucisku zdrowego puca i znacznych problemw z oddychaniem.

Samoistna posta odmy pojawia si z nieznanych przyczyn. Moe by ona spowodowana pkniciem pcherzyka, u osb starszych bardzo czsto czona jest z dugoletnim paleniem. U modszych pacjentw czasem rozwija si wraz z zespoem Marfana .

W przypadku odmy pourazowej np. silne uderzenie, ze wzgldu na panujce w pucach podcinienie powoduje przedostanie si powietrza do jamy opucnej, co prowadzi do jej rozszerzenia i zapadnicia puca.Odma opucna objawy

Niezalenie od rodzaju odmy pacjenci skar si przede wszystkim na kujcy bl w klatce piersiowej (po zajtej stronie), czasem zdarza si, e promieniuje on do ramienia, szyi lub brzucha. Dodatkowo pojawiaj si dusznoci, suchy kaszel oraz omdlenia. Ogromna cz chorych czuje oglne osabienie. S bladzi, maj spycony, przyspieszony oddech.

Odma opucna diagnoza i leczenie

Niepokojce zmiany lekarz moe stwierdzi ju w czasie osuchiwania pacjenta (dudnicy dwik). W przypadku niewielkich odm konieczne jest wykonanie badania obrazowego (RTG lub tomografia komputerowa tomografia komputerowa).

Postpowanie w przypadku odmy zalene jest od jej charakteru i rozlegoci zmian. Gdy zmiany s due niezbdna jest operacja, odcignicie powietrza i ponowne uszczelnienie opucnej. W pozostaych przypadkach stosuje si farmakologi.

Odma jest stanem zagraajcym yciu, wraz z pojawieniem si niepokojcych objaww naley jak najszybciej skonsultowa si z lekarzem.

Czytaj take:

Azbestoza (Pylica azbestowa) Pyn w jamie opucnej

Midzyboniak opucnej (rdboniak opucnej)

Wziernikowanie jamy opucnej

Warzywa i owoce chroni przed rakiem puc